Dokumenty

Podrobné informace: Informace /Pro rodiče, Pro žáky/

Výpis ze školního řádu

Docházka do školy a omlouvání nepřítomnosti

- Každá nepřítomnost žáka musí být omluvena zákonným zástupcem nejpozději do 3 kalendářních dnů osobně, přes portál Bakaláři, telefonicky, e-mailem nebo písemně.

- Žáka musí vyzvednout zákonný zástupce nebo jiná dospělá osoba pověřená zákonným zástupcem, pokud se škola nedohodne se zákonným zástupcem jinak. V době, kdy žák opustí školní budovu, zákonný zástupce za něj přebírá zodpovědnost.

 

Informace pro rodiče a žáky nenavštěvující školní družinu

1) Stravování

Pravidla pro stravování žáků vycházejí z „Vnitřního řádu školní jídelny MŠ Břilice a ZŠ Břilice“ a z domluvy s ředitelkou MŠ Třeboň – Břilice.

a) Žáci přicházejí na oběd jednotně za dozoru paní vychovatelky.

b) Žáci nenavštěvující školní družinu čekají na příchod paní vychovatelky před venkovním areálem MŠ Břilice (pokud by nestihli příchod 1. oddělení ŠD, vyčkají na příchod 2. oddělení ŠD).

c) Za pořádek v průběhu oběda zodpovídá paní vychovatelka.

d) Po obědě budou žáci nenavštěvující školní družinu uvolněni před venkovním areálem MŠ Břilice.

2) Odpolední vyučování

a) Před odpoledním vyučováním budou žáci vpuštěni do areálu ZŠ Břilice 10 minut před začátkem vyučování.

b) Za nepříznivého počasí žáci mohou čekat na začátek vyučování  v šatně ZŠ Břilice (nutnost mít i zde nasazené roušky).

c) Žáci dodržují pokyny paní vychovatelky.

 

 

Zprávy a oznámení

Výsledky volby do školské rady za rodiče

Výsledky volby

Konzultační hodiny výchovného poradenství ve ŠR 2020-2021

PONDĚLÍ  16-17.30

STŘEDA   7.15-8.45

Přípravné kurzy Cambridge English 2020-2021

Kompletní informace k přípravným kurzům z anglického jazyka najdete na nástěnce školy v Bakalářích.

Letní hrátky 2021

Letní hrátky v roce 2021

více

GDPR

Vážení rodiče, dne 25. května 2018 vešlo v účinnost nařízení Evropské unie 2016/679 (GDPR) upravující podmínky zpracování osobních údajů. více

Žákovská knížka

Od ledna 2016 naše škola uvedla do provozu internetovou žákovskou knížku více

Partneři školy

NMS Gföhl