menu

březnové a dubnové aktuality


Akce školy duben - květen 2008Závěr měsíce dubna u nás ve škole
První třídy absolvovaly velmi pěkně vedenou besedu pod velením p. Školky z městské policie. Naši nejmenší se například dozvěděli, jak se mají zachovat v případě různých nebezpečí, co si počít v kontaktu s cizí osobou apod. Přítomní příslušníci pak dětem ochotně popsali uniformu a vybavení policisty.


Na Dřípatce poprvé
se s vyučující přírodopisu na II. stupni ocitli žáci 9. ročníku navštěvující předmět Ekologické praktikum.
V prachatickém Ekologickém centru Dřípatka strávili příjemné tři dny vyplněné řadou naukových aktivit spojených s turistikou do okolí.


Školní družina na výletě s rodiči
se 26. dubna za účasti 50 osob podívala opakovaně do Brna a Moravského krasu. A jaký program byl pro účastníky připraven? Atraktivní plavba po podzemní říčce Punkvě, jízda EKO vláčkem a lanovkou a účastníci si pochutnali na výtečném obědě v chatě Macocha.
Výlety pořádané vychovatelkami školní družiny se těší stálé oblibě mezi dětmi a jejich rodiči. Proto případný další zájezd bude zaměřen na poznávání krás Boubína a Šumavy.


Čarodějnickou stezku
letos absolvovaly všechny třídy opět převlečené do nejrůznějších čarodějnických kostýmů, jak dokládá fotografická příloha. Stezka vedla Zámeckým parkem a okolím školy, na níž žáci plnili zábavné úkoly a náležitě se vydováděli. Stezka připravená paní učitelkou Havránkovou měla velmi příznivý ohlas.

Poslední dubnový den
strávili naopak žáci 8. ročníků na tradičním Dnu partnerství na Odborné škole veterinární a zemědělské v Českých Budějovicích, kde je v letošním roce čekala nově otevřená naučná stezka, přírůstek hospodářských zvířat, řada atraktivních soutěží souvisejících s nabízenými studijními obory a další aktivity. Akce se uskutečnila v rámci programu Volba povolání a některým žákům posloužila jako vodítko při volbě další vzdělávací cesty.


Úspěšný řešitel
okresního kola Biologické olympiády kategorie D František Klíma ze třídy 6.A se umístil na velmi pěkném čtvrtém místě a pouze o půl bodu mu utekla třetí příčka. Za vynikající výkon mu patří dík za vzornou reprezentaci školy.

Páťáci u hasičů
absolvovali pěkně připravenou exkurzi s odborným výkladem týkajícím se dopravy, vybavenosti, přístrojů, uniforem i práce zásahových jednotek v terénu.

Pošťácká pohádka
Karla Čapka se stala divadelním objektem pro naše žáky I. stupně, kdy počátkem května slavnostně oblečeni vyrazili do Českých Budějovic. Pohádka se dětem velmi líbila, celé představení bylo umocněno blízkým kontaktem herců s dětmi v hledišti i samotným účinkováním některých našich žáků v rolích poštovních skřítků na jevišti. Nalíčení skřítkové přijeli až do školy.

Netradiční Den matek
nachystala na 16. května školní družina, která pro 21 zúčastněných rodinných týmů připravila vskutku atraktivní oslavy. Nejprve v terčovém závodě na účastníky čekal kvíz dvaceti vtipně laděných otázek a poté je přilehlý školní pozemek odměnil oblíbeným opékáním uzenin.


Postupu do krajského kola
v dopravní soutěži Mladý cyklista se dočkala čtveřice žáků ze 6. tříd ve složení:

    * Natálie Uhlířová
    * Petra Kaiseršatová
    * Jan Wurzel
    * Michal David


V oblastním kole soutěže obsadili první místo a v náročné soutěži museli prokázat nejen teoretické znalosti z oblasti pravidel silničního provozu, první pomoci, ale soutěžili také v jízdě zručnosti a jízdě na dopravním hřišti.
Děkujeme všem účastníkům za kvalitní reprezentaci školy.

Přijímací řízení
V letošním školním roce se z 5. ročníků dostalo na osmileté gymnázium osm žáků. Žáci z 9. ročníků byli díky letošnímu systému všichni přijati v 1. kole přijímacího řízení na základě prospěchu v 8. a 9. ročníku. Na uměleckých školách budou studovat 4 žáci, v ostatních maturitních studijních oborech pak 30 žáků a 11 žáků je přijato do učebních oborů.

Zprávy a oznámení

Školička pro budoucí prvňáčky

Ve čtvrtek 2. května a 23. května proběhnou od 16:00 do 16:45  ŠKOLIČKY pro budoucí PRVŇÁČKY.

Srdečně zvou paní učitelky.

 

více

Naše meteostanice

Podívejta se na aktuální data ze školní meteostanice.

https://www.wunderground.com/dashboard/pws/ITEBO7

Prohlídka školy

Na malou prohlídku se můžete podívat prostřednictvím služby Google.

U příležitosti zápisů do naší školičky vzniklo krátké video ve spolupráci s našimi školními skřítky.

 

Přijměte naše pozvání!

Letní hrátky 2024

8.-12.7. Pirátská dobrodružství - volno 6 míst

15.-19.7. Šifra Mistra Krčína - volno 2 místa

29.7.-2.8. Po stopách Bílé paní - volno 17 míst

5.8.-9.8. Sportovní hrátky - volno 9 míst

Přihlášky pouze do konce května.

více

Žákovská knížka

Od ledna 2016 naše škola uvedla do provozu internetovou žákovskou knížku více

GDPR

Vážení rodiče, dne 25. května 2018 vešlo v účinnost nařízení Evropské unie 2016/679 (GDPR) upravující podmínky zpracování osobních údajů. více

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout