menu

březnové a dubnové aktuality


Akce školy březen - duben 2008
Brána do doby lucemburské
to byl název zajímavého dějepisného programu didaktickodivadelního projektu Faber, který zobrazuje společnost doby lucemburských králů Jana Lucemburského, Karla IV. i Václava IV.
Kvalitní zábavou i přiměřeným poučením tvůrci pořadu přiblížili žákům naší školy život postav i prostředí 14. – 15. století.

Studenti dramatické výchovy Univerzity Karlovy Praha v hodinách
Studenti dramatické výchovy Univerzity Karlovy Praha v hodinách vlastivědy našich paní učitelek J. Havránkové a D. Motyčkové zhlédli netradiční způsoby výuky. A co pro ně naši žáci připravili?
Žáci 4.B a přítomní studenti byli přeneseni do doby Boleslava II., aby se stali svědky velkého rozhodnutí panovníka vyvraždit rod Slavníkovců. Děti byly interaktivně zapojeny do příběhu. Chlapci se stali součástí Boleslavovy družiny. Dívky zdobily trůn. Dobový kostým, hudba i přetvořená třída umocnily zážitek, který si odnesli naši žáci i studenti UK.


Recitační soutěž na I. stupni
proběhla i za účasti žáků z našeho odloučeného pracoviště v Břilicích v počtu 31 soutěžících ve třech kategoriích a skončila s těmito výsledky:
1.kategorie – 1. třídy

    * 1. místo – Filip Chlaň
    * 2. místo – Simona Klabochová
    * 3. místo – Matěj Matoušek


2. kategorie – 2.-3. třídy

    * 1. místo – Magda Janečková
    * 2. místo – Matouše Jenis
    * 3. místo – Marek Vaclík


3. kategorie – 4.-5. třídy

    * 1. místo – Pavla Dohnalová
    * 2. místo – Petr Košina
    * 3. místo – Lukáš Tůma


Zdařilé krajské kolo dějepisné olympiády
absolvoval žák 9.B Tomáš Kraus, když v konkurenci i gymnaziálních studentů z dvaceti škol jihočeského kraje obsadil výtečné 9. místo. K umístění gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy.
Podle slov samotného účastníka se jednalo o velmi obtížnou soutěž, v níž musel prokázat nejen znalosti získané z mezipředmětových vazeb v podobě děl literátů, malířů či sochařů. Podle některých zúčastněných se ale objevily i znalosti nutné k maturitě, např. dílo Terézy Novákové, osobnost M.D. Rettigové či Bernarda Bolzana.


Campanello u nás ve škole
Oblíbený a mezi Třeboňáky velmi známý soubor historických tanců Campanello působící při státním zámku v Třeboni zavítal v polovině dubna i mezi naše žáky I. i II. stupně. Soubor v hodinovém programu předvedl tance z období renesance. Velmi atraktivní pro naše žáky bylo zejména vtipné a spontánní mluvené slovo účinkujících, v němž se žáci dozvěděli mnoho zajímavého nejen z historie odívání. Interaktivní program byl hodnotný zejména tím, že si žáci mohli sami s účinkujícími zatančit.
K obohacení programu přispěly i souboje lancknechtů za použití holí a pěstní souboje s dýkou.
Velké poděkování patří celému souboru, zejména však panu Josefu Zemanovi, jednomu z členů historického souboru Campanello, za zprostředkování programu, který jistě přispěl k atraktivnímu a netradičnímu obohacení nejen výuky dějepisu.

Úspěšná soutěž Mladý módní návrhář 2008
Soutěž každoročně vyhlašuje SOŠ a SOU Třeboň. I letos se stala pro některé naše žákyně velmi úspěšnou.
Na slavnostním vyhlášení výsledků a předání cen mohli účastníci zhlédnout vystoupení Třeboňských pištců, zajímavou módní přehlídku vlastní tvorby studentů i prohlédnout si interiéry školy.

A jak se naše děvčata umístila?

    * 1. místo – Katka Vizelková z 8.A
    * 2. místo – Linda Venerová, z 8.A
    * 3.místo – Sarra Malki, z 8.A
    * Pavla Chaloupková, z 8.B
    * 3.místo – Sarra Malki, z 8.A


Zvláštní ocenění si odesly i Aneta Šimečková ze 6.A a Alžběta Krausová z 8.B Všem jmenovaným dívkám blahopřejeme.

Deváťáci v Britském centru
Dne 16.4. navštívili žáci 9. ročníku studující anglický jazyk pobočku Britského centra v Českých Budějovicích. Krásného a příjemného vystupování a seznámení s činností centra se ujala paní Šámalíková, vedoucí centra. Jí i ostatním pracovnicím patří velký dík.
Snahou bylo budoucí středoškoláky seznámit s informacemi a možnostmi využití BC pro jejich následný rozvoj a využití anglického jazyka.
Britské centrum zahájilo svou činnost 1.dubna 2002 a je součástí Evropského jazykového centra Jihočeské univerzity. Je to jediné centrum tohoto typu v jižních Čechách. Všichni účastníci ocenili pestrou nabídku hlavních činností Britského centra, jakými jsou například knihovní služby, anglické semináře, kluby s anglickými spisovateli, přednášky s rodilými mluvčími, výstavy, projekční pásma i jazykové kurzy.
Naše žáky zaujala i možnost absolvování testu vlastních jazykových znalostí a úrovně angličtiny, dále možnost složit v této instituci mezinárodně uznávané a celoživotně platné cambridgeské jazykové zkoušky.

Družina na koloběžkách
Dokladem aktivního a smysluplného využití odpoledního času dětí ve školní družině je i jedna z mnoha dalších zajímavých aktivit – jízda na koloběžkách za účasti příslušníků městské policie. Děti se nejprve teoreticky seznamovaly se základními dopravními předpisy a posléze měly možnost nabyté znalosti a vědomosti zúročit v praxi na místním dopravním hřišti.
Akce podobného charakteru přispívají k dokonalé osvětě v oblasti dopravní výchovy.

Po roce opět „školička“
pro děti, které k nám v září nastoupí do 1. třídy. Srdečně zveme rodiče s dětmi na setkání s novými kamarády, budoucími spolužáky i jejich učitelkami. Čeká na ně bohatý tvůrčí program: písničky, básničky, hry i další aktivity související s přípravou na školu.
Osvědčená a již tradiční příprava na 1. třídu bude pokračovat ještě v tomto termínu:
24. dubna v čase od 16.00 hodina v prostorách přízemí budovy školy.

Návštěva celníků
připadla na 23. dubna, kdy se s našimi žáky devátých ročníků sešli na celé dopoledne celníci z Celního ředitelství v Českých Budějovicích. Ve velmi zajímavém programu se zaměřili na problematiku drog u nás i ve světě. Žáci měli možnost zábavnou a především poutavou formou získat cenné a nevšední informace o práci celníků i o nebezpečnosti drog. Atraktivní se pro ně staly praktické ukázky sebeobrany a výcviku psů. Žáci sledovali, jak pracují zásahové jednotky.
Díky bohatým osobním zkušenostem lidí, kteří se snaží touto cestou spolupracovat se školou a poukázat na nebezpečnost těchto jevů, si žáci mohli uvědomit všechna úskalí této problematiky.
Všem přítomný pracovníkům patří naše velké poděkování, že v rámci školních projektů, svojí návštěvou obohatili i náš vzdělávací program.
A jaké byly reakce samotných žáků?
Drtivá většina z nich hodnotila akci jako velmi zajímavou, poučnou, bezvadnou a poutavou prezentovanou sympatickou partou lidí. Ocenili zejména náročnou práci s výcvikem psů a názorně provedené zásahy.

Páťáci na besedě se spisovatelem Vladimírem Hulpachem
se sešli 24. dubna v Městské knihovně v Třeboni. Hodinové setkání bylo prolnuto zajímavým spisovatelovým vyprávěním místních pověstí s četbou jeho vlastních výtvorů v podání našich žáků.Zprávy a oznámení

Přijímací zkoušky 2024

Statistické údaje k přijímacím zkouškám v roce 2024

více

Naše meteostanice

Podívejta se na aktuální data ze školní meteostanice.

https://www.wunderground.com/dashboard/pws/ITEBO7

Prohlídka školy

Na malou prohlídku se můžete podívat prostřednictvím služby Google.

U příležitosti zápisů do naší školičky vzniklo krátké video ve spolupráci s našimi školními skřítky.

 

Přijměte naše pozvání!

Zápis do školní družiny 2024-2025

Zápis do školní družiny pro rok 2024/2025 se bude konat ve dnech 28.8.-30.8.2024 v době 8:00-15:00 hodin v I. odd. školní družiny. Nabídku družinových kroužků najdete po rozkliknutí. 

více

Letní hrátky 2024

8.-12.7. Pirátská dobrodružství - OBSAZENO

15.-19.7. Šifra Mistra Krčína - OBSAZENO

29.7.-2.8. Po stopách Bílé paní - volno 7 míst

5.8.-9.8. Sportovní hrátky - volno 5 míst

více

Žákovská knížka

Od ledna 2016 naše škola uvedla do provozu internetovou žákovskou knížku více

GDPR

Vážení rodiče, dne 25. května 2018 vešlo v účinnost nařízení Evropské unie 2016/679 (GDPR) upravující podmínky zpracování osobních údajů. více

Volitelné předměty 2024/25

Nabídka volitelných předmětů pro budoucí šesťáky EST, VTV, REV, KAJ

více

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout