Projekt ESF 1.4

 

Naše škola se zapojila do výzvy EU peníze školám.

eupenizeskolam.cz

Cílem našeho projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu vzdělávání.

Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo metodickým vzděláváním a podpůrnými kurzy pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce. Důraz bude kladen na maximální zapojení žáků během hodin prostřednictvím interaktivních materiálů. Za tímto účelem byla do školy zakoupena moderní projekční a výpočetní technika.


Díky těmto prostředkům postupně vytváříme tzv. sady učebních materiálů, které je možno si vyžádat (e-mail) u jejich autorů. viz kontaky

Šablona Název sady Autor(ka) sady
VY_12_INOVACE  Český jazyk a literatura 1

J.Bartl, D.Ingvortová, B.Machovcová. J.Havránková, J.Dvořáčková,

VY_12_INOVACE  Český jazyk a literatura 2  J.Nováková, A.Činátlová, Š.Petříková, A.Dohnalová, J.Dvořáčková, D.Motyčková, Z.Pecková, I.Hlásková
VY_12_INOVACE  Umění a kultura A.Činátlová, J.Dvořáčková, J.Bartl,Š.Petříková, D.Ingvortová, D.Motyčková, Z.Pecková,
VY_12_INOVACE  Lidé a čas  J.Nováková, J.Dvořáčková, P.Hejlová, Š.Petříková, J.Bartl, D.Ingvortová, A.Dohnalová, D.Motyčková, J.Havránková, 
VY_12_INOVACE  Rozmanitost přírody

J.Nováková, A.Činátlová, D.Motyčková, Z.Pecková,

VY_12_INOVACE  Člověk ve společnosti  pro 6. - 9. ročník  R.Škulaviková
VY_12_INOVACE  Literární výchova v 6. a 7. ročníku  R.Škulaviková, M.Novotná, I.Trembulaková
VY_12_INOVACE  Tvorba českých autorů 19. a 20. století R.Škulaviková, I.Trembulaková
VY_22_INOVACE  Anglický jazyk pro 1. a 2. ročník  J.Havránková, D.Ingvortová, B.Machovcová. Š.Petříková, M.Götzová
VY_22_INOVACE  Anglický jazyk pro 3. ročník  J.Nováková, J.Dvořáčková, Š.Petříková, A.Dohnalová,
VY_22_INOVACE  Anglický jazyk pro 4. ročník  Jana Havránková, Š.Petříková, D.Ingvortová, P.Hejlová,
VY_22_INOVACE  Anglický jazyk pro 5. ročník  Jana Havránková, I.Trembulaková, P.Hejlová,
VY_22_INOVACE  Anglický jazyk pro 6. ročník  Jana Havránková, I.Trembulaková, M.Götzová
VY_22_INOVACE  Anglický jazyk pro 7. a 8. ročník  Jana Havránková, I.Trembulaková, M.Götzová
VY_22_INOVACE  Anglický jazyk pro 9. ročník  Jana Havránková, I.Trembulaková, M.Götzová
VY_22_INOVACE  Německý jazyk  M.Závišová, M. Novotná, I.Hlásková
VY_32_INOVACE  Fyzika pro 6. ročník  S.Toman
VY_32_INOVACE  Fyzika pro 7. ročník  S.Toman
VY_32_INOVACE  Chemie pro 8. a 9. ročník  L.Tuhá, I.Hlásková
VY_32_INOVACE Fyzika pro 8. a 9. ročník  S.Toman
VY_32_INOVACE Místo, kde žijeme 6.-9. roč.  L.Tuhá, J.Drtinová, A.Zabranská
VY_32_INOVACE Dějepis pro 6. a 7. ročník  A.Zabranská
VY_32_INOVACE Dějepis pro 8. a 9. ročník  A.Zabranská
VY_32_INOVACE Dějepis pro 6. ročník  M.Závišová
VY_32_INOVACE Dějepis pro 7. ročník  M.Závišová
VY_32_INOVACE Český jazyk 1  J.Bartl, Jitka Havránková, B.Machovcová, A.Dohnalová,
VY_32_INOVACE Český jazyk 2  D.Ingvortová, Jitka Havránková, B.Machovcová, A.Činátlová
VY_32_INOVACE Český jazyk 6. a 8. ročník  M.Vališová,
VY_32_INOVACE Matematika 1  J.Bartl, B.Machovcová, A.Dohnalová, J.Nováková, Jitka Havránková
VY_32_INOVACE Matematika 2  A.Dohnalová, D.Motyčková, Š.Petříková, J.Bartl
VY_32_INOVACE Anglický jazyk 1. stupeň ZŠ  A.Dohnalová, Jitka Havránková, M.Götzová
VY_32_INOVACE Člověk a jeho svět 1  J.Bartl, D.Motyčková, D.Ingvortová, B.Machovcová, Jitka Havránková
VY_32_INOVACE Člověk a jeho svět 2  D.Motyčková, B.Machovcová, A.Dohnalová, Š.Petříková, J.Nováková
VY_32_INOVACE  Rozmanitost přírody 1  D.Motyčková, I.Hlásková, P.Hejlová,
VY_32_INOVACE  Rozmanitost  přírody 2  Z.Pecková, P. Hejlová, I.Hlásková
VY_32_INOVACE  Lidé a čas  D.Motyčková, D.Ingvortová, A.Dohnalová, J.Bartl, P.Hejlová, Jitka Havránková, Š.Petříková
VY_32_INOVACE  Místo, kde žijeme  Jitka Havránková, D.Motyčková, P.Hejlová
VY_32_INOVACE  Umění a kultura  Z.Pecková
VY_32_INOVACE  Komunikační a  mediální výchova  R.Škulaviková
VY_32_INOVACE  Informační a komunikační technologie  M.Tomanová, M.Kolář
VY_42_INOVACE  Matematika 1. - 4. ročník  B. Machovcová, J. Nováková, A. Dohnalová, A. Činátlová, J. Dvořáčková, D. Ingvortová, J. Bartl, Š. Petříková,
VY_42_INOVACE  Matematika pro 7. ročník  J. Drtinová
VY_42_INOVACE  Matematika pro 5. a 6. ročník  P.Hejlová, D.Motyčková, J.Nováková, J.Drtinová
VY_42_INOVACE  Matematika pro 8. a 9. ročník  M.Tomanová
VY_52_INOVACE  Světadíly  J.Skřivánková
VY_52_INOVACE  ČR a Evropa na planetě Zemi  J.Skřivánková, Jitka Havránková, I.Hlásková,
VY_52_INOVACE  Svět kolem nás  D.Motyčková, B.Machovcová, J.Dvořáčková, J.Bartl, A.Dohnalová, Jitka Havránková, I.Hlásková, P.Hejlová
VY_52_INOVACE  Přírodopis pro 6. - 9. ročník  L.Tuhá
VY_62_INOVACE Člověk a společnost  M.Tomanová, J.Drtinová, A. Zabranská,
VY_62_INOVACE Člověk a jeho svět  B.Machovcová, J. Bartl, A.Činátlová, J.Nováková, A.Dohnalolá, I.Hlásková, D.Motyčková

 

 

 

 

 

 

 

Zprávy a oznámení

Adventní - vánoční dílny pomáhají potřebným

Vážení rodiče a žáci, zveme Vás tento čtvrtek, tj.28.11.  na již tradiční adventní - vánoční dílny I. stupně, které zahájí v 16.00 hodin krátké kulturní vystoupení dětí.
Rádi bychom příspěvky za výrobky letos využili na pomoc jedné třeboňské rodině pečující o nemocné děti.
Zároveň Vás informujeme o možnosti výroby řady drobných dekorací  i možnosti využití fotokoutku pro společnou fotografii se svým dítětem.
Tímto přijměte i pozvání na prohlídku nově zrekonstruované školní kuchyňky, která přiláká drobným občerstvením.
Kolektiv školy

Organizace výuky v týdnu od 25.listopadu

V týdnu od 25.listopadu do 29. listopadu se nekonají konzultační hodiny pedagogů.
Ve čtvrtek 28.11. se konají adventní-vánoční dílny na II. stupni od 14.00 hodin, na I. stupni po pěveckém vystoupení od 16.00 hodin.
Ve čtvrtek 28.11. je výuka ukončena ve 12.25 hodin.

 

Nabídka pomoci školní asistentky

Nabídka pomoci školní asistentky

více

Jazyková škola - jazykové kurzy

Široká nabídka jazykových kurzů...

více

Letní hrátky 2020

Termíny letních hrátek v roce 2020:

29.6.-3.7.2020

13.7.-17.7.2020

10.8.-14.8.2020

Přihlášky budou k dispozici v březnu.

více

Bakaláři

Možné problémy s provozem žákovské knížkyvíce

GDPR

Vážení rodiče, dne 25. května 2018 vešlo v účinnost nařízení Evropské unie 2016/679 (GDPR) upravující podmínky zpracování osobních údajů. více

Žákovská knížka

Od ledna 2016 naše škola uvedla do provozu internetovou žákovskou knížku více

Partneři školy

NMS Gföhl