Projekt ESF 1.4

 

Naše škola se zapojila do výzvy EU peníze školám.

eupenizeskolam.cz

Cílem našeho projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu vzdělávání.

Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo metodickým vzděláváním a podpůrnými kurzy pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce. Důraz bude kladen na maximální zapojení žáků během hodin prostřednictvím interaktivních materiálů. Za tímto účelem byla do školy zakoupena moderní projekční a výpočetní technika.


Díky těmto prostředkům postupně vytváříme tzv. sady učebních materiálů, které je možno si vyžádat (e-mail) u jejich autorů. viz kontaky

Šablona Název sady Autor(ka) sady
VY_12_INOVACE  Český jazyk a literatura 1

J.Bartl, D.Ingvortová, B.Machovcová. J.Havránková, J.Dvořáčková,

VY_12_INOVACE  Český jazyk a literatura 2  J.Nováková, A.Činátlová, Š.Petříková, A.Dohnalová, J.Dvořáčková, D.Motyčková, Z.Pecková, I.Hlásková
VY_12_INOVACE  Umění a kultura A.Činátlová, J.Dvořáčková, J.Bartl,Š.Petříková, D.Ingvortová, D.Motyčková, Z.Pecková,
VY_12_INOVACE  Lidé a čas  J.Nováková, J.Dvořáčková, P.Hejlová, Š.Petříková, J.Bartl, D.Ingvortová, A.Dohnalová, D.Motyčková, J.Havránková, 
VY_12_INOVACE  Rozmanitost přírody

J.Nováková, A.Činátlová, D.Motyčková, Z.Pecková,

VY_12_INOVACE  Člověk ve společnosti  pro 6. - 9. ročník  R.Škulaviková
VY_12_INOVACE  Literární výchova v 6. a 7. ročníku  R.Škulaviková, M.Novotná, I.Trembulaková
VY_12_INOVACE  Tvorba českých autorů 19. a 20. století R.Škulaviková, I.Trembulaková
VY_22_INOVACE  Anglický jazyk pro 1. a 2. ročník  J.Havránková, D.Ingvortová, B.Machovcová. Š.Petříková, M.Götzová
VY_22_INOVACE  Anglický jazyk pro 3. ročník  J.Nováková, J.Dvořáčková, Š.Petříková, A.Dohnalová,
VY_22_INOVACE  Anglický jazyk pro 4. ročník  Jana Havránková, Š.Petříková, D.Ingvortová, P.Hejlová,
VY_22_INOVACE  Anglický jazyk pro 5. ročník  Jana Havránková, I.Trembulaková, P.Hejlová,
VY_22_INOVACE  Anglický jazyk pro 6. ročník  Jana Havránková, I.Trembulaková, M.Götzová
VY_22_INOVACE  Anglický jazyk pro 7. a 8. ročník  Jana Havránková, I.Trembulaková, M.Götzová
VY_22_INOVACE  Anglický jazyk pro 9. ročník  Jana Havránková, I.Trembulaková, M.Götzová
VY_22_INOVACE  Německý jazyk  M.Závišová, M. Novotná, I.Hlásková
VY_32_INOVACE  Fyzika pro 6. ročník  S.Toman
VY_32_INOVACE  Fyzika pro 7. ročník  S.Toman
VY_32_INOVACE  Chemie pro 8. a 9. ročník  L.Tuhá, I.Hlásková
VY_32_INOVACE Fyzika pro 8. a 9. ročník  S.Toman
VY_32_INOVACE Místo, kde žijeme 6.-9. roč.  L.Tuhá, J.Drtinová, A.Zabranská
VY_32_INOVACE Dějepis pro 6. a 7. ročník  A.Zabranská
VY_32_INOVACE Dějepis pro 8. a 9. ročník  A.Zabranská
VY_32_INOVACE Dějepis pro 6. ročník  M.Závišová
VY_32_INOVACE Dějepis pro 7. ročník  M.Závišová
VY_32_INOVACE Český jazyk 1  J.Bartl, Jitka Havránková, B.Machovcová, A.Dohnalová,
VY_32_INOVACE Český jazyk 2  D.Ingvortová, Jitka Havránková, B.Machovcová, A.Činátlová
VY_32_INOVACE Český jazyk 6. a 8. ročník  M.Vališová,
VY_32_INOVACE Matematika 1  J.Bartl, B.Machovcová, A.Dohnalová, J.Nováková, Jitka Havránková
VY_32_INOVACE Matematika 2  A.Dohnalová, D.Motyčková, Š.Petříková, J.Bartl
VY_32_INOVACE Anglický jazyk 1. stupeň ZŠ  A.Dohnalová, Jitka Havránková, M.Götzová
VY_32_INOVACE Člověk a jeho svět 1  J.Bartl, D.Motyčková, D.Ingvortová, B.Machovcová, Jitka Havránková
VY_32_INOVACE Člověk a jeho svět 2  D.Motyčková, B.Machovcová, A.Dohnalová, Š.Petříková, J.Nováková
VY_32_INOVACE  Rozmanitost přírody 1  D.Motyčková, I.Hlásková, P.Hejlová,
VY_32_INOVACE  Rozmanitost  přírody 2  Z.Pecková, P. Hejlová, I.Hlásková
VY_32_INOVACE  Lidé a čas  D.Motyčková, D.Ingvortová, A.Dohnalová, J.Bartl, P.Hejlová, Jitka Havránková, Š.Petříková
VY_32_INOVACE  Místo, kde žijeme  Jitka Havránková, D.Motyčková, P.Hejlová
VY_32_INOVACE  Umění a kultura  Z.Pecková
VY_32_INOVACE  Komunikační a  mediální výchova  R.Škulaviková
VY_32_INOVACE  Informační a komunikační technologie  M.Tomanová, M.Kolář
VY_42_INOVACE  Matematika 1. - 4. ročník  B. Machovcová, J. Nováková, A. Dohnalová, A. Činátlová, J. Dvořáčková, D. Ingvortová, J. Bartl, Š. Petříková,
VY_42_INOVACE  Matematika pro 7. ročník  J. Drtinová
VY_42_INOVACE  Matematika pro 5. a 6. ročník  P.Hejlová, D.Motyčková, J.Nováková, J.Drtinová
VY_42_INOVACE  Matematika pro 8. a 9. ročník  M.Tomanová
VY_52_INOVACE  Světadíly  J.Skřivánková
VY_52_INOVACE  ČR a Evropa na planetě Zemi  J.Skřivánková, Jitka Havránková, I.Hlásková,
VY_52_INOVACE  Svět kolem nás  D.Motyčková, B.Machovcová, J.Dvořáčková, J.Bartl, A.Dohnalová, Jitka Havránková, I.Hlásková, P.Hejlová
VY_52_INOVACE  Přírodopis pro 6. - 9. ročník  L.Tuhá
VY_62_INOVACE Člověk a společnost  M.Tomanová, J.Drtinová, A. Zabranská,
VY_62_INOVACE Člověk a jeho svět  B.Machovcová, J. Bartl, A.Činátlová, J.Nováková, A.Dohnalolá, I.Hlásková, D.Motyčková

 

 

 

 

 

 

 

Zprávy a oznámení

Pokyny pro žáky 1. tříd

 zahájení školního roku

více

Přípravné kurzy Cambridge English 2021-2022

Nabízíme přípravné kurzy anglického jazyka Cambridge English pro naše žáky. 

více

Zápis do školní družiny 2021-2022

Pro nový školní rok proběhne v prostorách přízemí budovy školy ve dnech 27.8. (2. až 5. ročník) a 30. a 31. 8. 2021 (1. až 5. ročník) čase od 8.00 do 15.30 hodin.

GDPR

Vážení rodiče, dne 25. května 2018 vešlo v účinnost nařízení Evropské unie 2016/679 (GDPR) upravující podmínky zpracování osobních údajů. více

Potřeby pro prvňáčky.

Nástup žáků prvních tříd ve školním roce 2021/2022

více

Žákovská knížka

Od ledna 2016 naše škola uvedla do provozu internetovou žákovskou knížku více

Partneři školy

NMS Gföhl