menu

Průběh realizace

Projekt OP VK: „Rozvoj inkluzivního vzdělání na ZŠ Třeboň.“

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

a státním rozpočtem České republiky.


 

 Aktivity projektu jsou nastaveny tak, aby byly přínosné především pro cílovou skupinu, ale i ostatní žáky a pedagogy. Záměrem projektu je, aby jeho výstupy vedly ke zkvalitnění podmínek učení žáků se SVP a zlepšení jejich vzdělávacího proces. Konkrétní přínosy projektu pro cílovou skupinu jsou:
- Pomoc žákům zmenšit jejich prospěchové problémy a nedostatky;
- Minimalizování rizika odchodu žáků, kteří jsou nuceni z prospěchových důvod předčasně ukončit studium;
- Snadnější přístup využití moderních ICT při výuce;
- Efektivnější výuka s využitím nově vytvořených materiálů, které budou přizpůsobeny potřebám žáků se SVP;
- Nabídnout žákům se SVP volnočasové kroužky, ve kterých jim bude poskytnuta speciální péče;
- Zvýší se schopnost jednotlivých žáků prosazovat se ve skupině a socializovat se do této skupiny.


 

a) V rámci projektu jsou realizovány nepovinné předměty:

1, Německá konverzace

2, Anglická konverzace

3, Věda hrou ( fyzikálně - chemický předmět)

 Všechny nepovinné předměty probíhají v odpoledních hodinách

 

b) V rámci projektu jsou realizovány kroužky:

  3 Dyslektické kroužky

 Všechny kroužky probíhají v odpoledních hodinách

 

c) V rámci projektu jsou realizovány výstupy klíčových aktivit (prezentace, pracovní listy):

- 20 powerpointových prezentací do hodin výuky AJ (materiály_1)

- 10 pracovních listů do hodin výuky AJ - gramatika - výklad + procvičení (materiály_2)

- 20 powerpointových prezentací do hodin výuky NJ (materiály_3)

- 10 pracovních listů do hodin výuky NJ -gramatika-výklad + procvičení (materiály_4)

Materiály jsou dostupné na Intranetu školy

- Metodika vzdělávacích plánů předmětu anglické a německé konverzace pro žáky se SVP

- 32 Pracovních listů pro konverzaci AJ (materiály_5)

- 32 Pracovních listů pro konverzaci NJ (materiály_6)

Materiály se připravují

- 10 druhů powerpointových prezentací pro - Fyzika (materiály_7)

Materiály jsou dostupné na Intranetu školy

- 10 druhů powerpointových prezentací pro - Chemie (materiály_8)

Materiály se připravují

- 10 druhů pracovních listů pro - Fyzika (materiály_9)

Materiály jsou dostupné na Intranetu školy

- 10 druhů pracovních listů pro - Chemie (materiály_10)

Materiály se připravují

- Potřebné technické zázemí pro inovaci a zefektivnění všeobecného vzdělávání

Probíhá výběrové řízení na nákup 15 ks notebooků

Zprávy a oznámení

Školička pro budoucí prvňáčky

Ve čtvrtek 2. května a 23. května proběhnou od 16:00 do 16:45  ŠKOLIČKY pro budoucí PRVŇÁČKY.

Srdečně zvou paní učitelky.

 

více

Naše meteostanice

Podívejta se na aktuální data ze školní meteostanice.

https://www.wunderground.com/dashboard/pws/ITEBO7

Prohlídka školy

Na malou prohlídku se můžete podívat prostřednictvím služby Google.

U příležitosti zápisů do naší školičky vzniklo krátké video ve spolupráci s našimi školními skřítky.

 

Přijměte naše pozvání!

Letní hrátky 2024

8.-12.7. Pirátská dobrodružství - volno 6 míst

15.-19.7. Šifra Mistra Krčína - volno 2 místa

29.7.-2.8. Po stopách Bílé paní - volno 17 míst

5.8.-9.8. Sportovní hrátky - volno 9 míst

Přihlášky pouze do konce května.

více

Žákovská knížka

Od ledna 2016 naše škola uvedla do provozu internetovou žákovskou knížku více

GDPR

Vážení rodiče, dne 25. května 2018 vešlo v účinnost nařízení Evropské unie 2016/679 (GDPR) upravující podmínky zpracování osobních údajů. více

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout