Důležité kontakty v případě pomoci - materiál ke stažení

Zařízení poskytující KRIZOVOU INTERVENCI, pomoc a radu v tíživých životních situacích

Linka bezpečí
Tel.: 800 155 555
 
Internetová linka: e-mail - lb@linkabezpeci.cz
 
Linka SOS prevence obchodu s lidmi: telefon - 222 717 171
 


KONTAKTY  na Pedagogicko psychologickou poradnu v Jindřichově Hradci:

 

 

Adresa:         Jindřichův Hradec, Pravdova 837/II, 377 01

 

Telefon:         Sociální pracovnice (první kontakt s veřejností):      384 388 133

 

   721 077 255

Jak se k nám dostanete: Poradna sídlí v budově Ministerstva zemědělství ČR. Od nádraží se vydáte Nádražní ulicí směrem do centra. Dojdete k budově Policie ČR (po levé straně). Před ní zahnete do levé boční ulice (Sládkova) a půjdete do kopce k první křižovatce. Po pravé straně je administrativní budova (šedá, s barevnými pruhy).

Poradna je umístěna ve čtvrtém (posledním) patře.

 

Pracovnice a pracovník poradny – pracoviště J. Hradec:

Mgr. Tereza Elian
vedoucí pracoviště, psycholožka
tereza.elian@pppcb.cz
PhDr. Šrámková Dana
psycholožka
sramkova@pppcb.cz
Mgr. Havlíková Jiřina
speciální pedagožka
havlikova@pppcb.cz
Kurzová Jana, Dis.
sociální pracovnice
poradnajh@pppcb.cz
Mgr. Nováková Radka
psycholožka
radka.novakova@pppcb.cz
Mgr. Pikalová Eva
psycholožka
pikalova@pppcb.cz
Mgr. Jana Urmanová psycholožka jana.urmanova@pppcb.cz
Mgr. Violová Mileva
speciální pedagožka
violova@pppcb.cz
Mgr. Stanislav Filip
metodik prevence rizikového chování (tel. 725 438 733)
metodik.jh@pppcb.cz

 

Pomoc obětem trestné činnosti: telefon - 257 317 11
Národní linka prevence AIDS: telefon - 800 144 144
 

Další důležité kontakty

 • Ostatní kontakty

Dětské krizové centrum: telefon - 241 484 149
Linka: telefon - 158, 112
 • Pomoc při týrání, zanedbávání a násilí dětí www.cenap.cz
Telefon: 543 254 891, 543 331 470-2 (pro ženy a dívky)
 • Centrum naděje a pomoci
Telefon: 774 291 593
 • Helpnimi (Centrum pro rozvoj rodiny)
Telefon: 777 567 704 - 6
Adresa: Masarykovo nám. 168/II, Jindřichův Hradec
 • Sdružení META (pomoc lidem, kteří se dostali do tíživé životní situace v důsledku zneužívání návykových látek nebo závislosti na nichú

Telefon: 235 311 791, 235 311 793, 724 307 775

Anonymní AT linka
Telefon: 800 111 113 (z pevné linky), 724 727 777 (z mobilu)
Linka vzkaz domů
Telefon: 840 111 234
Rodičovská linka (pro rodiče, kteří chtějí poradit s výchovou dětí)
Telefon: 800 155 555
 • Sdružení linka bezpečí
Telefon: 283 852 222
Rodičovská linka
Telefon: 266 727 933
 • DONA linka (pro oběti domácího násilí)
 • Nadace naše dítě

Telefon: 251 511 313

Telefon: 257 317 110

Adresa: Duškova 20, Praha 5
 • Bílý kruh bezpečí (pro oběti domácího násilí)
V případě krizové intervence nepřetržitá služba na telefonu 387 410 864
Telefon: 387 410 864
Adresa: Nerudova 53, 370 04 České Budějovice
 • Krizové centrum pro děti a rodinu v Jihočeském kraji
 • Linka bezpečí

 

Zprávy a oznámení

Nařízení MZ

9.9.2020 15:05 hodin:
Podle nařízení MZ jsou od 10.9.2020 jsou povinné roušky ve společných prostorách škol s výjimkou tříd. Roušky jsou povinné i pro školní jídelnu. Sledujte prosím sdělovací prostředky, www stránky školy a Bakaláře.

Konzultační hodiny výchovného poradenství ve ŠR 2020-2021

PONDĚLÍ  16-17.30

STŘEDA   7.15-8.45

Poděkování

Poděkování za sponzorské dary

více

Přípravné kurzy Cambridge English 2020-2021

Kompletní informace k přípravným kurzům z anglického jazyka najdete na nástěnce školy v Bakalářích.

Zápis do školní družiny 2020-2021

pro nový školní  rok proběhne v prostorách přízemí budovy školy ve dnech 27., 28. a 31.8. 2020 a to vždy v čase od 8.00 do 15.00 hodin.

GDPR

Vážení rodiče, dne 25. května 2018 vešlo v účinnost nařízení Evropské unie 2016/679 (GDPR) upravující podmínky zpracování osobních údajů. více

Potřeby pro prvňáčky.

Nástup žáků prvních tříd ve školním roce 2020/2021

více

Žákovská knížka

Od ledna 2016 naše škola uvedla do provozu internetovou žákovskou knížku více

Partneři školy

NMS Gföhl