Na Hajnici

Přírodovědna exkurze se uskutenčnila na Hajnici a na Losím blatu.
Pod vedením paní RNDr. Drábkové z CHKO se děti seznámily s historií této lokality a se zvláštnostmi
tohoto území. Formou výkladu, pozorování, her a soutěží se děti naučily poznávat mnoho zástupců
z rostlinné i živočišné říše (např.druhy méně známých stromů, lišejníků, rostlin, mechů...).

Zprávy a oznámení

Konzultační hodiny výchovného poradenství ve ŠR 2020-2021

PONDĚLÍ  16-17.30

STŘEDA   7.15-8.45

Přípravné kurzy Cambridge English 2020-2021

Kompletní informace k přípravným kurzům z anglického jazyka najdete na nástěnce školy v Bakalářích.

GDPR

Vážení rodiče, dne 25. května 2018 vešlo v účinnost nařízení Evropské unie 2016/679 (GDPR) upravující podmínky zpracování osobních údajů. více

Žákovská knížka

Od ledna 2016 naše škola uvedla do provozu internetovou žákovskou knížku více

Partneři školy

NMS Gföhl