menu

Volitelné předměty

EST Estetická výchova - pro děti, které baví kreslení, malování  

VTV Volitelná tělesná výchova - pro děti, které baví hrát jakékoliv týmové hry (z dlouhodobé zkušenosti nedoporučujeme děvčatům)

REV Regionální výchova - pro děti, které baví přírodopis, dějepis, zeměpis - zaměřeno na náš region Třeboňsko a okolí - probíhá formou projektového vyučování

KAJ Konverzace v anglickém jazyce - pro děti, které rády mluví anglicky a chtějí se zdokonalit (nejde o doučování, jde o nadstavbu nad běžnou vyučovací hodinu) - probíhá formou projektového vyučování

Z uvedených předmětů si žák vybere jeden, který se stává povinným až do 9. třídy. Vzhledem k návaznosti probíraných témat nelze v průběhu přestupovat na jiný předmět. Vyučující se mohou v průběhu měnit. 

Zprávy a oznámení

Přijímací zkoušky 2024

Statistické údaje k přijímacím zkouškám v roce 2024

více

Naše meteostanice

Podívejta se na aktuální data ze školní meteostanice.

https://www.wunderground.com/dashboard/pws/ITEBO7

Prohlídka školy

Na malou prohlídku se můžete podívat prostřednictvím služby Google.

U příležitosti zápisů do naší školičky vzniklo krátké video ve spolupráci s našimi školními skřítky.

 

Přijměte naše pozvání!

Zápis do školní družiny 2024-2025

Zápis do školní družiny pro rok 2024/2025 se bude konat ve dnech 28.8.-30.8.2024 v době 8:00-15:00 hodin v I. odd. školní družiny. Nabídku družinových kroužků najdete po rozkliknutí. 

více

Letní hrátky 2024

8.-12.7. Pirátská dobrodružství - OBSAZENO

15.-19.7. Šifra Mistra Krčína - OBSAZENO

29.7.-2.8. Po stopách Bílé paní - volno 6 míst

5.8.-9.8. Sportovní hrátky - volno 2 místa

více

Úřední hodiny o prázdninách

Každé pondělí od 9:00 do 11:00 hodin

Žákovská knížka

Od ledna 2016 naše škola uvedla do provozu internetovou žákovskou knížku více

GDPR

Vážení rodiče, dne 25. května 2018 vešlo v účinnost nařízení Evropské unie 2016/679 (GDPR) upravující podmínky zpracování osobních údajů. více

Volitelné předměty 2024/25

Nabídka volitelných předmětů pro budoucí šesťáky EST, VTV, REV, KAJ

více

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout