Provoz školy od 23.11.2020

Pokyny na 23. – 27.11.

23. – 27.11. – pokračuje prezenční výuka pro 1. a 2. třídy, v Břilicích i 3. a 4. třída.

Zůstává v platnosti: Přezouvání před třídou, převlékání ve třídě, Břilice v šatnách.

Při Tv se necvičí (vycházky jsou povoleny), při Hv se nezpívá.

Roušky jsou povinné při výuce i mimo ni. Povinné i v ŠD. Nesportuje se ani v ŠD.

 

Pokyny na 30.11 – 4.12.

30.11. – 1. stupeň – prezenční výuka, končí distanční výuka

9. třídy - prezenční výuka, končí distanční výuka

6. – 8. třídy – rotační prezenční výuka a distanční výuka po celých týdnech.

30.11. - 4.12 – prezenční výuka 7.A, 7.B, 7.C

30.11. - 4.12 – distanční výuka – 6.A, 6.B, 8.A, 8.B

Učí se podle rozvrhu, při distanční výuce se učí pouze ty předměty, které jsme učili dosud. Při prezenční výuce se učí podle kompletního rozvrhu. Prezenční i distanční výuka je povinná.

Od 30.11. budou v provozu šatny pro všechny žáky.

ŠD pracuje v režimu jako před přerušením výuky – obnoví se původní oddělení.

Školní jídelna Centrum bude otevřena.

Roušky při výuce i mimo ni – povinné. Povinné jsou i v ŠD. Nesportuje se ani v ŠD.

Vstup třetích osob (zákonní zástupci nezletilých dětí a žáků) do prostor školy je obecně možný jen v důvodných případech za přijetí režimových opatření minimalizujících styk s žáky.

Tyto pokyny jsou platné k datu 20.11.2020.

Těšíme se na běžnou výuku!

ředitel školy

Mgr. Ivan Rokos

Zprávy a oznámení

Konzultační hodiny výchovného poradenství ve ŠR 2020-2021

PONDĚLÍ  16-17.30

STŘEDA   7.15-8.45

Přípravné kurzy Cambridge English 2020-2021

Kompletní informace k přípravným kurzům z anglického jazyka najdete na nástěnce školy v Bakalářích.

GDPR

Vážení rodiče, dne 25. května 2018 vešlo v účinnost nařízení Evropské unie 2016/679 (GDPR) upravující podmínky zpracování osobních údajů. více

Žákovská knížka

Od ledna 2016 naše škola uvedla do provozu internetovou žákovskou knížku více

Partneři školy

NMS Gföhl