EKOSYSTÉM POLE - Rostliny 1.-5.6.

Školní sešit

EKOSYSTÉM POLE

Polní plodiny

OBILOVINY

Z dětské říkanky Kuřátko a obilí (František Hrubín) vypište základní druhy obilovin https://www.youtube.com/watch?v=DS63Qz_r1lU

z učebnice str.38 doplňte druhová jména obilovin a jejich použití, připište i kukuřici  setou https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Prirodoveda4/Prirodoveda4.mc&pageord=19

OKOPANINY

Lilek brambor-podzemní hlízy (brambory)

                      -součást potravy, výroba škrobu, lihu

Řepa cukrovka - výroba cukru

https://www.televizeseznam.cz/video/jidlo-s-r-o/cukr-1-repny-cukrovar-236092 DOBROVOLNÉ (zajímavé :-)

OLEJNINY

vypište podle videa https://www.youtube.com/watch?v=0EdFmECqCNw do 4 minuty, poté DOBROVOLNÉ můžete zopakovat obiloviny a v cca 18 minutě uvidíte jak se připravuje pečivo

LUSKOVINY

Plody luskovin se nazývají lusky. Jejich semena slouží jako potraviny. Celé rostliny ke krmení hospodářských zvířat.

Hrách setý

Fazol obecný

Čočka kychyňská

Soja luštinatá

Ke každé luštěnině nakresli její plod. (Můžete se podívat jaké další luštěniny máte doma)

PÍCNINY

Pěstují se ke krmení hospodářských zvířat.

Jetel luční

Tolice setá (vojtěška)

TEXTILNÍ PLODINY

Zjískáváme vlákna na výrobu oděvů

Len setý

(Zkuste se podívat na visačky oděvů z čeho jsou vyrobeny)

Další plodiny

Chmel otáčivý - výroba piva

Réva vinná - výroba vína

Zelenina - okurka setá , rajče 

Podívejte se ,jak se mohou pěstovat rajčata https://www.televizeseznam.cz/video/jidlo-s-r-o/prvni-ceska-velkopestirna-rajcat-236712

 

Zvídavé otázky

1) Jaké druhy hmyzu jsou nezbytné k opylování rostlin? 

2) Co se stane, když rostlina není opylována?

 

Pracovní sešit

str.23 

 

Dobrovolné

Zkuste určit živočichy na obrázcích

Zprávy a oznámení

Nařízení MZ

9.9.2020 15:05 hodin:
Podle nařízení MZ jsou od 10.9.2020 jsou povinné roušky ve společných prostorách škol s výjimkou tříd. Roušky jsou povinné i pro školní jídelnu. Sledujte prosím sdělovací prostředky, www stránky školy a Bakaláře.

Konzultační hodiny výchovného poradenství ve ŠR 2020-2021

PONDĚLÍ  16-17.30

STŘEDA   7.15-8.45

Poděkování

Poděkování za sponzorské dary

více

Přípravné kurzy Cambridge English 2020-2021

Kompletní informace k přípravným kurzům z anglického jazyka najdete na nástěnce školy v Bakalářích.

Zápis do školní družiny 2020-2021

pro nový školní  rok proběhne v prostorách přízemí budovy školy ve dnech 27., 28. a 31.8. 2020 a to vždy v čase od 8.00 do 15.00 hodin.

GDPR

Vážení rodiče, dne 25. května 2018 vešlo v účinnost nařízení Evropské unie 2016/679 (GDPR) upravující podmínky zpracování osobních údajů. více

Potřeby pro prvňáčky.

Nástup žáků prvních tříd ve školním roce 2020/2021

více

Žákovská knížka

Od ledna 2016 naše škola uvedla do provozu internetovou žákovskou knížku více

Partneři školy

NMS Gföhl