Písemné sčítání a odčítání 27.- 30.4.

Učebnice Matýskova matematika - str. 20 - 23 Projdete si prosím následující strany a cvičení.

https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Matematika4_2/Matematika4_2.mc&pageord=11

https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Matematika4_2/Matematika4_2.mc&pageord=12

nebo https://www.matyskova-matematika.cz/4-rocnik-2-dil/video/str-22/

nebo naskenované v příloze

 

Do školního sešitu:

Vyberte si jednu slovní úlohu ze stránky 20 a celou vypracujte.

Nadpis: Písemné sčítání a odčítání

Přepište žluté tabulky ze strany 21 a 22 . 

POD SEBOU MUSÍ BÝT VŽDY STEJNÉ ŘÁDY!

Ze strany 21 cvičení 2 - krásný zeměpisný úkol :-)  Města vyhledejte v mapě str. 32 v učebnici vlastivědy https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Vlastiveda4CR_nove/Vlastiveda4CR_nove.mc&pageord=17

Ze strany 22 cvičení 3 - trochu přírodpisu :-)

 

Dále jsem vybrala příklady ze série testování Českou školní inspekcí - domácího testování. Může se přihlásit každý a testovat jakýkoliv předmět. https://set.csicr.cz/Login.aspx?ReturnUrl=%2f

Budu se snažit vést žáky, aby jim vyřešení těchto příkladů nedělalo problém.....

Test číslo sedm jsem nahrála do přílohy.

 

Dobrovolné:

Pracovní list na procvičování jsou naskenované v příloze.

 

GEOMETRIE

Prosím projít stránky 34 a 35 v učebnici (posílám opět několik možností, vyberte si tu, která Vám nejlépe vyhovuje) https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Matematika4_geom/Matematika4_geom.mc&pageord=18

https://www.matyskova-matematika.cz/geometrie-4/video/str-34/ nebo naskenované v příloze

a vypracovat stranu 26 v pracovním sešitě geometrie, který máte u sebe.

 

Nezapomeňte prosím na matematicko-vlastivědný úkol :-)

 

Výsledky vystavým opět nejpozději ve středu ráno + příklady k odeslání.

 

Děkuji 

Opatrujte se 

 

Zprávy a oznámení

Nařízení MZ

9.9.2020 15:05 hodin:
Podle nařízení MZ jsou od 10.9.2020 jsou povinné roušky ve společných prostorách škol s výjimkou tříd. Roušky jsou povinné i pro školní jídelnu. Sledujte prosím sdělovací prostředky, www stránky školy a Bakaláře.

Konzultační hodiny výchovného poradenství ve ŠR 2020-2021

PONDĚLÍ  16-17.30

STŘEDA   7.15-8.45

Poděkování

Poděkování za sponzorské dary

více

Přípravné kurzy Cambridge English 2020-2021

Kompletní informace k přípravným kurzům z anglického jazyka najdete na nástěnce školy v Bakalářích.

Zápis do školní družiny 2020-2021

pro nový školní  rok proběhne v prostorách přízemí budovy školy ve dnech 27., 28. a 31.8. 2020 a to vždy v čase od 8.00 do 15.00 hodin.

GDPR

Vážení rodiče, dne 25. května 2018 vešlo v účinnost nařízení Evropské unie 2016/679 (GDPR) upravující podmínky zpracování osobních údajů. více

Potřeby pro prvňáčky.

Nástup žáků prvních tříd ve školním roce 2020/2021

více

Žákovská knížka

Od ledna 2016 naše škola uvedla do provozu internetovou žákovskou knížku více

Partneři školy

NMS Gföhl