Zadání práce pro 9. B (čeština) na týden od 30. 3. do 3. 4.

Tentokrá se jedná o prohloubení již známého učiva. List není nutné odevzdávat, nicméně pokud budete mít otázky k řešení, neváhejte se na mne obrátit.

Partneři školy

NMS Gföhl