menu

Vyhlášení voleb do školské rady 2023

  Na základě zákona č. 561/2005 Sb. (školský zákon) vyhlašuji volby do školské rady ZŠ Třeboň, Sokolská 296 na funkční období od 6.11.2023 do 6.11.2026.


Základní informace a termíny

V říjnu uplyne funkční období současné školské rady, je třeba zvolit radu novou.

Funkční období členů školské rady je 3 roky a jedná se o čestnou (tedy neplacenou) funkci.

 Třetinu členů školské rady volí zákonní zástupci nezletilých žáků (dále jen „oprávněné osoby“), třetinu volí odděleně pedagogičtí pracovníci a třetinu jmenuje zřizovatel.

 Počet členů zastupujících v radě za oprávněné osoby byl stanoven na 2 členy, celkový počet členů bude 6.

 Volba pro zákonné zástupce žáků byla vyhlášena na 3. – 6.11.2023.

 Návrhy kandidátů do školské rady mohou oprávněné osoby podávat do 30.10.2023 do 15:00 hodin prostřednictvím zprávy v Bakalářích, osobně nebo písemně na adresu školy: ZŠ Třeboň, Sokolská 296, 379 01 Třeboň. Navržený kandidát musí s kandidaturou souhlasit.

Listina kandidátů bude zveřejněna 31.10.2023 na nástěnce na budově školy, v Bakalářích a na www stránkách školy.

Tajná volba proběhne elektronicky přes portál Bakaláři v termínu 3. – 6.11.2023. Ukončení hlasování bude 6.11.2023.v 16:00. Volit se bude na základě seznamu voličů, a to podle principu 1 oprávněná osoba = 1 hlas. Výsledky volby budou vyhlášeny 7.11.2023. Volební komisi jmenuje ředitel školy.

V Třeboni 23.10.2023

 

Mgr. Ivan Rokos

ředitel školy

Zprávy a oznámení

Přijímací zkoušky 2024

Statistické údaje k přijímacím zkouškám v roce 2024

více

Naše meteostanice

Podívejta se na aktuální data ze školní meteostanice.

https://www.wunderground.com/dashboard/pws/ITEBO7

Prohlídka školy

Na malou prohlídku se můžete podívat prostřednictvím služby Google.

U příležitosti zápisů do naší školičky vzniklo krátké video ve spolupráci s našimi školními skřítky.

 

Přijměte naše pozvání!

Zápis do školní družiny 2024-2025

Zápis do školní družiny pro rok 2024/2025 se bude konat ve dnech 28.8.-30.8.2024 v době 8:00-15:00 hodin v I. odd. školní družiny. Nabídku družinových kroužků najdete po rozkliknutí. 

více

Letní hrátky 2024

8.-12.7. Pirátská dobrodružství - OBSAZENO

15.-19.7. Šifra Mistra Krčína - OBSAZENO

29.7.-2.8. Po stopách Bílé paní - volno 6 míst

5.8.-9.8. Sportovní hrátky - volno 2 místa

více

Úřední hodiny o prázdninách

Každé pondělí od 9:00 do 11:00 hodin

Žákovská knížka

Od ledna 2016 naše škola uvedla do provozu internetovou žákovskou knížku více

GDPR

Vážení rodiče, dne 25. května 2018 vešlo v účinnost nařízení Evropské unie 2016/679 (GDPR) upravující podmínky zpracování osobních údajů. více

Volitelné předměty 2024/25

Nabídka volitelných předmětů pro budoucí šesťáky EST, VTV, REV, KAJ

více

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout