Vyhlášení voleb do školské rady 2017

  Na základě zákona č. 561/2005 Sb. (školský zákon) vyhlašuji volby do školské rady ZŠ Třeboň, Sokolská 296 na funkční období od 23.10.2017 do 23.10.2020.

 
Základní informace a termíny
K 22.10.2017 uplyne funkční období současné školské rady, je třeba zvolit radu novou.
 
Funkční období členů školské rady je 3 roky a jedná se o čestnou (tedy neplacenou) funkci.
 
Třetinu členů školské rady volí zákonní zástupci nezletilých žáků (dále jen „oprávněné osoby“), třetinu volí odděleně pedagogičtí pracovníci a třetinu jmenuje zřizovatel.
 
Počet členů zastupujících v radě za oprávněné osoby byl stanoven na 2 členy, celkový počet členů bude 6.
 
Volba pro zákonné zástupce žáků byla vyhlášena na 17.10.2017.
 
Návrhy kandidátů do školské rady mohou oprávněné osoby podávat do 16.10.2017 do 15:00 hodin prostřednictvím e-mailu, osobně nebo písemně na adresu školy ZŠ Třeboň, Sokolská 296, 379 01 Třeboň, e-mail irokos@1zstrebon.cz . Navržený kandidát musí s kandidaturou souhlasit.
Listina kandidátů bude zveřejněna od 16.10.2017 na nástěnce na budově školy a na www stránkách školy.
Tajná volba proběhne v úterý 17.10.2017 od 14:00 do 16:30. Volební urna bude v přízemí školy na chodbě, kde každý oprávněný volič obdrží 1 volební lístek. Volit se bude na základě seznamu voličů, a to podle principu 1 oprávněná osoba = 1 hlas. Výsledky volby budou vyhlášeny do 20.10.2017. Volební komisi jmenuje ředitel školy.
 
 
 
V Třeboni 4.10.2017
 
 
 
Mgr. Ivan Rokos
ředitel školy

Zprávy a oznámení

Poděkování

Poděkování za sponzorské dary

více

Jazyková škola - jazykové kurzy

Po dobu trvání mimořádného opatření MZ - přerušeno.

více

Letní hrátky 2020

Termíny letních hrátek v roce 2020 (v případě povolení epidemiologů)

6.7.-10.7.2020 OBSAZENO

13.7.-17.7.2020  OBSAZENO

10.8.-14.8.2020 OBSAZENO

Přihlášky posílejte naskenované nebo ofocené na jdrtinova@1zstrebon.cz

více

Bakaláři

Možné problémy s provozem žákovské knížkyvíce

GDPR

Vážení rodiče, dne 25. května 2018 vešlo v účinnost nařízení Evropské unie 2016/679 (GDPR) upravující podmínky zpracování osobních údajů. více

Úřední hodiny o prázdninách

Každé pondělí od 9:00 do 11:00

Potřeby pro prvňáčky.

Nástup žáků prvních tříd ve školním roce 2020/2021

více

Žákovská knížka

Od ledna 2016 naše škola uvedla do provozu internetovou žákovskou knížku více

Partneři školy

NMS Gföhl