menu

Červencové letní hrátky 2016

„Cesta za poznáním“

je název pro I. díl letošních letních hrátek, které jsou nabízeny rodičům a jejich dětem jako určitá forma příměstského letního tábora.Této části letních hrátek se zúčastnilo 36 žáků.

První, červencový turnus, se uskutečnil v termínu od 11.do15.7. Zájemcům se věnovaly paní učitelky Jana Drtinová, Alena Plocová a Petra Hejlová za výrazné pomoci i paní učitelky Šárky Petříkové, která se zasloužila o účast i dětí z našeho odloučeného pracoviště v Břilicích.  Děvčatům z loňské 9.A Barboře Machové, Evě Kolíkové, Vendule Kolmanové a  Natálii Krejčířové patří poděkování za velkou pomoc s dětmi.

Letošní naplánovaný program  poznamenalo nepříznivé počasí, proto musel být přizpůsoben a ke slovu se přihlásila i improvizace.

Každý den  před bohatým programem děti luštily šifru sestavenou z Morseovy abecedy, v šifře bylo uvedeno místo, které ten den navštíví a co je celý den čeká. Takže napětí až do poslední chvíle!

 Pondělní dopoledne patřilo naučným soutěžím (procvičování smyslů, motorika) v parku u školy. Děti si procvičily smysly i motoriku, odpoledne celá parta využila nejteplejší den ke koupání na písečné pláži v lázeňském parku, kde si účastníci nasbírali vzorky z vody na úterní úkoly. Následující úterní dopoledne bylo poznamenáno nepřízní počasí, proto probíhaly zajímavé úkoly a soutěže ve škole. Mnozí se zcela poprvé seznámili s mikroskopováním, vyzkoušeli si filtraci, vyrobili si domácí hasicí přístroj. Jako další aktivity byly zařazeny např. měření tlaku, děti poznávaly vnitřní orgány člověka na figuríně. Poznávací aktivity zakončili skupinovou prací, při níž vyrobili koláž zachycující koloběh vody v přírodě. Poté se vydováděli na opičí dráze. Příznivější odpolední počasí pak umožnilo další pohybové i tvůrčí aktivity: malování křídou,
obtisky nohou, prstů, prolézání pavučinou, chůze ve dvojicích na dřevěných lyžích, chůze na chůdách. Vlídnější středeční počasí umožnilo celodenní výlet vlakem do Frahelže, následná procházka kolem rybníků do Klece byla zakončena opékáním vuřtů. Na místním sportovním dětském hřišti proběhly pohybové hry. Děti se pak vlakem vrátily zpět do Třeboně. Myslivosti bylo věnováno čtvrteční uplakané dopoledne. Ke slovu přišla nejen myslivecká mluva, ale i poznávání stop, určování druhů rostlin, ptactva, zvěře. Střelba ze vzduchovky na terč proběhla na školním dětském hřišti. Odpoledení sportovní hry nabídly dětem opičí dráhu, míčové hry, chůzi na chůdách i atraktivní a oblíbené skákání na trampolíně. Dětské písničky za doprovodu kytary zahájily poslední dopolední program. Ten pokračoval přednáškou na pohotovosti, kde vedoucí sestra  paní Denisa Nováková informovala o zásadách první pomoci, chování při bouřce i  při tonutí. Odpolední míčové hry, hledání pokladu v budově školy a rozdání medailí týdenní letní hrátky ukončily.

 Závěrem se sluší poděkovat. Nejprve za vynikající přístup, ochotu i chutnou stravu stravovacímu úseku Bertiných lázní a zejména sponzorům,  díky kterým  mohly paní učitelky pro děti opět vyrobit poklad:

Tiskárna JAVA, Třeboň   Magna Cartech, s. r. o., České Velenice,   Město Třeboň,  Lékárna Na Předměstí, Třeboň  Rybářství Třeboň Hld., a.s., Třeboň,  Hračkářství WIKY, Třeboň,
 Papírnictví, Masarykovo náměstí Třeboň Advokátní kancelář JUDr. Zdeněk Drtina, PhD.

Rodičům a přátelům, kteří pomohli a nechtějí být jmenováni.

Panu strostovi v obci Klec Ing. Miroslavu Trskovi za umožnění použití obecního hřiště a ohniště. Pani prodavačce z obchodu v Kleci za ochotu a pomoc.

Letní hrátky proběhly naprosto bez komlikací, děti byly velice spokojené, o čemž svědčí nejen pochvalná slova ze strany rodičů, ale i četné dotazy na konání letních hrátek i o příštích prázdninách. 

 

Zprávy a oznámení

Přijímací zkoušky 2024

Statistické údaje k přijímacím zkouškám v roce 2024

více

Naše meteostanice

Podívejta se na aktuální data ze školní meteostanice.

https://www.wunderground.com/dashboard/pws/ITEBO7

Prohlídka školy

Na malou prohlídku se můžete podívat prostřednictvím služby Google.

U příležitosti zápisů do naší školičky vzniklo krátké video ve spolupráci s našimi školními skřítky.

 

Přijměte naše pozvání!

Zápis do školní družiny 2024-2025

Zápis do školní družiny pro rok 2024/2025 se bude konat ve dnech 28.8.-30.8.2024 v době 8:00-15:00 hodin v I. odd. školní družiny. Nabídku družinových kroužků najdete po rozkliknutí. 

více

Letní hrátky 2024

8.-12.7. Pirátská dobrodružství - OBSAZENO

15.-19.7. Šifra Mistra Krčína - OBSAZENO

29.7.-2.8. Po stopách Bílé paní - volno 7 míst

5.8.-9.8. Sportovní hrátky - volno 5 míst

více

Žákovská knížka

Od ledna 2016 naše škola uvedla do provozu internetovou žákovskou knížku více

GDPR

Vážení rodiče, dne 25. května 2018 vešlo v účinnost nařízení Evropské unie 2016/679 (GDPR) upravující podmínky zpracování osobních údajů. více

Volitelné předměty 2024/25

Nabídka volitelných předmětů pro budoucí šesťáky EST, VTV, REV, KAJ

více

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout