Přednáška o nemoci AIDS, sexu, lásce, manželství

Jedinečnou a neopakovatelnou příležitost měli žáci 8. a 9. tříd hned první únorový den, kdy přijal naše pozvání farář Tomá Řehák z Hlinska. Působí dlouhá léta v křesťanské organizaci ABATOP zabý­vající se péčí, vzděláváním a školením v oblasti AIDS, nebezpečí přenosu viru HPV co způsobuje u žen nádor děložního čípku. Zabývá se i vzděláváním a prevencí nebezpečí drog a různých závislostí. Přednáší také o prevenci nechtěného těhotenství, o sexu, lásce, věrnosti. Mladým lidem jistě vnesl podle jejich pozitivních ohlasů etické a morální hodnoty.

 

A jak reagovali někteří naši posluchači?

Jiří Hrnčíř, 9.B: "....přednáška byla moc pěkná, bylo to zase úplně něco jiného, dost se mi líbilo vyjadřování pana faráře, který tak spojil zábavným podáním vážný globální problém dnešní společnosti, fakt pěkný....."

 

Václav Činčura, 9.B: ".....přednáška se mi velice líbila, zjistil jsem, že v dnešní době nikde není bezpečno, poznal jsem mnoho nových věcí a začal jsem si vážit toho, že jsem zdravý a že se mám dobře. Tato přednáška byla vynikající!"

 

Tereza Klabochová, Libor Kamenický, 9.B: "....přednášku jsme čeakli ne moc zábavnou, ale přes naše pochybnosti byla velmi zábavně zpracovaná, pan farář působil velice vzdělaně, zábavně a vše líčil s humorem a dobrou náladou."

 


Partneři školy

NMS Gföhl