Informatika 5.A,B

V letošním roce si žáci mají procvičit práci s klávesnicí, protože klávesnicová gramotnost je pro žáky do budoucna důležitá (psaní referátů, prezentací, seminárních prací atd.), budeme se učit psát všemi deseti prsty. K této výuce budeme používat program ZAV (www.zav.cz). Pokud budou žáci chtít, mohou trénovat v tomto programu i doma. Až do lekce 100 je domácí verze zdarma. Pokud budou žáci chtít mohou v tomto programu trénovat i ve vyšších ročnících.

 

Cílem hodin informatiky je naučit se samostatnosti, zodpovědnosti, kontrole svých prací, umět si poradit s daným problémem a naučit se základy počítačové gramotnosti.

Domácí úkoly nebudou zadávány, vše děti tvoří v hodině.

 

Hodnocení předmětu informatika:

 

psaní - hodnotí se práce v hodině (snaha), bude zapsáno známkou

 

práce z informatiky (malování, word atd.) - hodnotí se splnění zadaného tématu, nehodnotí se estetická stránka (tzn. zda dodrželi vše, co bylo zadáno), bude zapsáno známkou

 

neodevzdané práce (pokud nejsou uloženy, kde je zadáno, učitel je neviděl) - práce se hodnotí známkou 5

 

při absenci žáka je v elektronické žákovské knížce uvedeno A (chyběl)

 

práce v hodině - není zapsána známkou (bude zahrnuto ve výsledné známce) - zda žák dělá zadanou práci, zda pracuje samostatně, zda dodržuje domluvená pravidla ...

 

Pokud žáci nebudou spokojeni se svou známkou mohou si ji opravit v domluveném termínu během školního roku.

 

Výsledná známka (pololetí, konec roku) - není tvořena z průměru (nejvíce je přihlíženo k práci v hodině)

Zprávy a oznámení

Nabídka pomoci školní asistentky

Nabídka pomoci školní asistentky

více

Jazyková škola - jazykové kurzy

Široká nabídka jazykových kurzů...

více

Adventní - vánoční dílny 2019

Ve čtvrtek 28. listopadu 2019 se konají vánoční - adventní dílny na I. i II. stupni naší školy.
Dílny II. stupně ( s drobným občerstvením) se pro větší  náročnost výrobků otevírají od 14.00 hodin , od 16.00 hodin pak navazuje program I. stupně s následnými dílnami v prostorách tříd v přízemí budovy školy.
(pozn. přihlášení žáci II. stupně si přinesou vlastní hrneček)

Informační odpoledne dne 21.11.2019

Ve čtvrtek dne 21. listopadu 2019 se koná v čase od 16.30 do 18.00 (pouze orientační čas - sledujte prosím i individuální pokyny jednotlivých vyučujících) informační odpoledne pro rodiče našich žáků.
S  jednotlivými vyučujícími je možné konzultovat  prospěch a chování žáků.

Letní hrátky 2020

Termíny letních hrátek v roce 2020:

29.6.-3.7.2020

13.7.-17.7.2020

10.8.-14.8.2020

Přihlášky budou k dispozici v březnu.

více

Bakaláři

Možné problémy s provozem žákovské knížkyvíce

GDPR

Vážení rodiče, dne 25. května 2018 vešlo v účinnost nařízení Evropské unie 2016/679 (GDPR) upravující podmínky zpracování osobních údajů. více

Žákovská knížka

Od ledna 2016 naše škola uvedla do provozu internetovou žákovskou knížku více

Partneři školy

NMS Gföhl