Informatika 5.A,B

V letošním roce si žáci mají procvičit práci s klávesnicí, protože klávesnicová gramotnost je pro žáky do budoucna důležitá (psaní referátů, prezentací, seminárních prací atd.), budeme se učit psát všemi deseti prsty. K této výuce budeme používat program ZAV (www.zav.cz). Pokud budou žáci chtít, mohou trénovat v tomto programu i doma. Až do lekce 100 je domácí verze zdarma. Pokud budou žáci chtít mohou v tomto programu trénovat i ve vyšších ročnících.

 

Cílem hodin informatiky je naučit se samostatnosti, zodpovědnosti, kontrole svých prací, umět si poradit s daným problémem a naučit se základy počítačové gramotnosti.

Domácí úkoly nebudou zadávány, vše děti tvoří v hodině.

 

Hodnocení předmětu informatika:

 

psaní - hodnotí se práce v hodině (snaha), bude zapsáno známkou

 

práce z informatiky (malování, word atd.) - hodnotí se splnění zadaného tématu, nehodnotí se estetická stránka (tzn. zda dodrželi vše, co bylo zadáno), bude zapsáno známkou

 

neodevzdané práce (pokud nejsou uloženy, kde je zadáno, učitel je neviděl) - práce se hodnotí známkou 5

 

při absenci žáka je v elektronické žákovské knížce uvedeno A (chyběl)

 

práce v hodině - není zapsána známkou (bude zahrnuto ve výsledné známce) - zda žák dělá zadanou práci, zda pracuje samostatně, zda dodržuje domluvená pravidla ...

 

Pokud žáci nebudou spokojeni se svou známkou mohou si ji opravit v domluveném termínu během školního roku.

 

Výsledná známka (pololetí, konec roku) - není tvořena z průměru (nejvíce je přihlíženo k práci v hodině)

Zprávy a oznámení

ZÁPIS - РЕЄСТРАЦІЯ

Zápis k základnímu vzdělávání na školní rok 2022/2023 pro děti z Ukrajiny se bude konat

08. 06. 2022 od 14 – 16 hodin.

Bližší informace poskytne vedení školy:

Základní škola Třeboň, Sokolská 296

Mgr. Ivan Rokos

tel. 384 724 630

irokos@1zstrebon.cz

РЕЄСТРАЦІЯ

Проведеться набір дітей з України до базової освіти на 2022/2023 навчальний рік

08.06.2022 з 14.00 до 16.00.

Додаткову інформацію надасть керівництво школи:

 

Початкова школа Třeboň, Sokolská 296

Mgr. Ivan Rokos

телефон 384 724 630

irokos@1zstrebon.cz

Přípravné kurzy Cambridge English 2021-2022

Nabízíme přípravné kurzy anglického jazyka Cambridge English pro naše žáky. 

více

Letní hrátky 2022

11.7.-15.7. Superhrdinové OBSAZENO

18.7.-22.7. Dobrodružství na Divokém západě OBSAZENO

8.8.-12.8. Dobrodružství s cestovatelem Standou Procházkou. Putování po Africe. OBSAZENO

 

více

GDPR

Vážení rodiče, dne 25. května 2018 vešlo v účinnost nařízení Evropské unie 2016/679 (GDPR) upravující podmínky zpracování osobních údajů. více

Bakaláři - chyba certifikátu

Možné problémy s provozem žákovské knížky

více

Žákovská knížka

Od ledna 2016 naše škola uvedla do provozu internetovou žákovskou knížku více

Partneři školy

NMS Gföhl

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout