Informatika 5.A,B

V letošním roce si žáci mají procvičit práci s klávesnicí, protože klávesnicová gramotnost je pro žáky do budoucna důležitá (psaní referátů, prezentací, seminárních prací atd.), budeme se učit psát všemi deseti prsty. K této výuce budeme používat program ZAV (www.zav.cz). Pokud budou žáci chtít, mohou trénovat v tomto programu i doma. Až do lekce 100 je domácí verze zdarma. Pokud budou žáci chtít mohou v tomto programu trénovat i ve vyšších ročnících.

 

Cílem hodin informatiky je naučit se samostatnosti, zodpovědnosti, kontrole svých prací, umět si poradit s daným problémem a naučit se základy počítačové gramotnosti.

Domácí úkoly nebudou zadávány, vše děti tvoří v hodině.

 

Hodnocení předmětu informatika:

 

psaní - hodnotí se práce v hodině (snaha), bude zapsáno známkou

 

práce z informatiky (malování, word atd.) - hodnotí se splnění zadaného tématu, nehodnotí se estetická stránka (tzn. zda dodrželi vše, co bylo zadáno), bude zapsáno známkou

 

neodevzdané práce (pokud nejsou uloženy, kde je zadáno, učitel je neviděl) - práce se hodnotí známkou 5

 

při absenci žáka je v elektronické žákovské knížce uvedeno A (chyběl)

 

práce v hodině - není zapsána známkou (bude zahrnuto ve výsledné známce) - zda žák dělá zadanou práci, zda pracuje samostatně, zda dodržuje domluvená pravidla ...

 

Pokud žáci nebudou spokojeni se svou známkou mohou si ji opravit v domluveném termínu během školního roku.

 

Výsledná známka (pololetí, konec roku) - není tvořena z průměru (nejvíce je přihlíženo k práci v hodině)

Zprávy a oznámení

Výsledky volby do školské rady za rodiče

Výsledky volby

Konzultační hodiny výchovného poradenství ve ŠR 2020-2021

PONDĚLÍ  16-17.30

STŘEDA   7.15-8.45

Přípravné kurzy Cambridge English 2020-2021

Kompletní informace k přípravným kurzům z anglického jazyka najdete na nástěnce školy v Bakalářích.

Letní hrátky 2021

Letní hrátky v roce 2021

více

GDPR

Vážení rodiče, dne 25. května 2018 vešlo v účinnost nařízení Evropské unie 2016/679 (GDPR) upravující podmínky zpracování osobních údajů. více

Žákovská knížka

Od ledna 2016 naše škola uvedla do provozu internetovou žákovskou knížku více

Partneři školy

NMS Gföhl