Informatika 5.A,B

V letošním roce si žáci mají procvičit práci s klávesnicí, protože klávesnicová gramotnost je pro žáky do budoucna důležitá (psaní referátů, prezentací, seminárních prací atd.), budeme se učit psát všemi deseti prsty. K této výuce budeme používat program ZAV (www.zav.cz). Pokud budou žáci chtít, mohou trénovat v tomto programu i doma. Až do lekce 100 je domácí verze zdarma. Pokud budou žáci chtít mohou v tomto programu trénovat i ve vyšších ročnících.

 

Cílem hodin informatiky je naučit se samostatnosti, zodpovědnosti, kontrole svých prací, umět si poradit s daným problémem a naučit se základy počítačové gramotnosti.

Domácí úkoly nebudou zadávány, vše děti tvoří v hodině.

 

Hodnocení předmětu informatika:

 

psaní - hodnotí se práce v hodině (snaha), bude zapsáno známkou

 

práce z informatiky (malování, word atd.) - hodnotí se splnění zadaného tématu, nehodnotí se estetická stránka (tzn. zda dodrželi vše, co bylo zadáno), bude zapsáno známkou

 

neodevzdané práce (pokud nejsou uloženy, kde je zadáno, učitel je neviděl) - práce se hodnotí známkou 5

 

při absenci žáka je v elektronické žákovské knížce uvedeno A (chyběl)

 

práce v hodině - není zapsána známkou (bude zahrnuto ve výsledné známce) - zda žák dělá zadanou práci, zda pracuje samostatně, zda dodržuje domluvená pravidla ...

 

Pokud žáci nebudou spokojeni se svou známkou mohou si ji opravit v domluveném termínu během školního roku.

 

Výsledná známka (pololetí, konec roku) - není tvořena z průměru (nejvíce je přihlíženo k práci v hodině)

Zprávy a oznámení

Uzavření základních škol.

Stát s platností od středy uzavřel všechny školy. Opatření platí do odvolání.

Sledujte prosím www stránky, Bakaláře.

Informace budeme pravidelně aktualizovat.

 

více

DESATERO jak přežít na (jiho)českých silnicích

projekt,  DESATERO jak přežít na (jiho)českých silnicích, aneb s humorem a Rudou Pivrncem o vážných věcech

Jazyková škola - jazykové kurzy

Po dobu trvání mimořádného opatření MZ - přerušeno.

více

Letní hrátky 2020

Termíny letních hrátek v roce 2020 (v případě běžného provozu školy)

6.7.-10.7.2020 

13.7.-17.7.2020

10.8.-14.8.2020

Přihlášky posílejte naskenované nebo ofocené na jdrtinova@1zstrebon.cz

více

Bakaláři

Možné problémy s provozem žákovské knížkyvíce

GDPR

Vážení rodiče, dne 25. května 2018 vešlo v účinnost nařízení Evropské unie 2016/679 (GDPR) upravující podmínky zpracování osobních údajů. více

Žákovská knížka

Od ledna 2016 naše škola uvedla do provozu internetovou žákovskou knížku více

Partneři školy

NMS Gföhl