Internetová žákovská knížka

 Počínaje školním rokem 2016/2017 bude elektronická knížka bude hlavním "komunikačním kanálem". Papírová žákovská knížka bude dále vedena pouze v 1. a 2. třídách a mimořádně také na písemné vyžádání rodičů i ve třídách vyšších.


K autorizaci jsou využívána generovaná uživatelská jména a hesla pro dva různé přístupy s různými oprávněními:

1. žákovský profil (veškeré dostupné informace)

2. rodičovský profil umožňuje zobrazení veškerých informací, navíc potvrzení o přečtení zpráv zaslaných učitelem s individuálním sdělením 

Přístupové údaje k jednotlivým žákovským účtům jsou předávány (od třetích tříd) od pondělí 4.1.2016 včetně poučení žáků a odzkoušení jednotlivých funkcí.

Přístupové údaje rodičů byly předány osobně na třídních schůzkách během ledna 2016, kde došlo také k seznámení se systémem.

V případě, že jste si přístupové údaje dosud nepřevzali, je nutno tak učinit co nejdříve!

Ze systému není třeba mít žádné obavy, je intuitivní a přehledný. 


Elektronickou žákovskou knížku je možno spouštět z klasického prostředí stolního počítače, notebooku, tabletu, mobilního telefonu. Je nezávislý na operačním systému. Pro uživatele OS Android je ke stažení v obchodu bezplatná aplikace, ale není to nutné, opravdu postačí téměř jakýkoliv internetový prohlížeč. (odzkoušen Mozilla Firefox, Chrome, Internet Explorer, Edge, výchozí prohlížeč v OS Android)

Odkaz pro vstup do prostředí elektronické žákovské knížky najdete na  www.1zstrebon.cz první položka menu vlevo, nebo přímo kliknutím na tento odkaz.

 

Na tomto místě si můžete stáhnout jednoduchý návod na přihlášení a navigaci v systému. (aktualizace přílohy - bude doplněno)

 

 


 K jejímu zavedení nás vedlo několik skutečností:

 • její funkčnost je zajištěna 24 hod. denně
 • nelze ji zapomenout, zamlčet, poškodit, ztratit, ale přiznejme si to i "ztratit"
 • žák i rodič má přehled nejen o klasifikaci, ale také o dění ve škole
 • rodič může bez prodlení reagovat na případně zhoršený prospěch svého dítěte, ale i na další kázeňská opatření, zkrátka "o všem ví"
 • v provozu je zatím několik modulů, některé další budeme postupně zprovozňovat

 

 

Webová aplikace obsahuje následující informace (převzato z www.bakalari.cz)


 

 • Osobní údaje žáka - dle výběru, rodiče mohou nejen kontrolovat, zda škola eviduje správné údaje (telefony, adresy...), systém umožňuje i přímé ohlašování změn přes www.
 • Pololetní klasifikace - kompletní pololetní klasifikace ve všech ročnících od počátku studia, přehled zameškaných hodin atd.
 • Průběžná klasifikace - přehled všech průběžně zadaných známek - lze volit, zda zobrazovat i témata, váhy známek, poznámky, průměr apod.
 • Průběžná docházka - napojení na modul Třídní kniha - evidence zameškaných hodin - zobrazení po dnech, měsících, ale i přímo po vyučovacích hodinách.
 • Omlouvání absence - napojen na třídního učitele - jednoduché a ověřené omluvení žáka.
 • Výchovná opatření - přehled třídních důtek, pochval atd. za aktuální pololetí nebo za celé studium.
 • Rozvrh - tabulka rozvrhu, a to buď stálý rozvrh, nebo aktuální rozvrh včetně změn způsobených suplováním.
 • Vyučované předměty - seznam předmětů s učiteli, kteří daný předmět žáka vyučují.
 • Komunikační systém školy - modul pro komunikaci mezi ředitelstvím, učiteli, rodiči, případně žáky (vedle nástěnek, obsahuje poznámky vyučujících k hodnocení žáků, omluvenky od rodičů).

 

 

Zprávy a oznámení

Rozdělení 8. tříd pro školní rok 2019/2020

Rozdělení 8. tříd pro školní rok 2019/2020

více

Informační odpoledne 25.4.2019

Ve čtvrtek 25.4.2019 se koná od 16.30 hodin  pro rodiče žáků informační odpoledne.

Jedná se o individuální konzultace s učiteli.

Letní hrátky 2019

OBSAZENO  Červenec 1: Čím budu, až budu velký 8.7.-12.7.2019

Červenec 2: Voda nás baví 15.7.-19.7.2019

OBSAZENO  Srpen 3: Gulliverovy cesty 12.8.-16.8. 2019

více

Změny počátku hodin ve výuce

Vzhledem k zavedení patnáctiminutových třídnických hodin došlo k malým změnám v časování.více

Bakaláři

Možné problémy s provozem žákovské knížkyvíce

Nabídka zájezdu Anglie 2019

POBŘEŽÍM JIŽNÍ ANGLIEvíce

GDPR

Vážení rodiče, dne 25. května 2018 vešlo v účinnost nařízení Evropské unie 2016/679 (GDPR) upravující podmínky zpracování osobních údajů. více

Žákovská knížka

Od ledna 2016 naše škola uvedla do provozu internetovou žákovskou knížku více

Partneři školy

NMS Gföhl