Slavnostní otevírání školního hřiště s herními prvky

29. září 2015 proběhlo za osobní účasti místostarosty města Třeboně ing. Josefa Pindrocha a referentky odboru školství Městského úřadu v Třeboni Ilony Vlachové na školní zahradě otevření nově zbudovaného dětského hřiště s hracími prvky. Všechny přítomné přivítal ředitel školy Mgr. Ivan Rokos, který krátce zmínil letitý záměr vybudovat na stávající  uzavřené a bezpečné ploše vyhovující prostory pro aktivity I. stupně a činnost školní družiny. V letošním roce se záměr podařilo za uvolněné finanční prostředky realizovat a vzniklo tak víceúčelové dětské hřiště vybavené soustavou sedmi herních prvků, které měli možnost v den otevření vyzkoušet první návštěvníci. Otevření hřiště i prvnímu testování pozvaných předškoláků i našich žáků I. stupně  přihlížel zástupce společnosti Wotan Forest  ing. Jaroslav Hrbek, vedoucí výroby. Jmenovaná firma projekt na prahu nového školního roku realizovala.

            Slavnostním zahájením provázela paní učitelka Mgr. Jitka Havránková, která ve spolupráci s kolegyní Mgr. Danou Motyčkovou a děvčaty z 9. tříd připravila pro návštěvníky zejména z předškolních tříd místních mateřských škol zajímavé terénní hry, při nichž otestovali nové herní prvky.

            A jaké hry na děti čekaly?

Tomáš Klabouch ze 6.třídy asistoval u střelby na branku; děti mohly dále vyzkoušet skluzavku, houpačku nebo ověřit své umění na horolezecké stěně. Na své si přišli milovníci postřehu při srážení kuželek nebo hledání ztracených zvířátek v pískovišti. Koordinaci si odvážlivci vyzkoušeli na nízké kladině nebo při šplhání. Přesnost zase prokázali soutěžící při trefování čísel v obručích nebo při poznávání barev. Děti za splněné disciplíny byly odměněny drobnými sladkostmi a záložkou do knížky s logem školy.

            Celé slavnostní odpoledne se vydařilo i díky příznivému počasí a přiměřenému počtu návštěvníků.


Zprávy a oznámení

Nařízení MZ

9.9.2020 15:05 hodin:
Podle nařízení MZ jsou od 10.9.2020 jsou povinné roušky ve společných prostorách škol s výjimkou tříd. Roušky jsou povinné i pro školní jídelnu. Sledujte prosím sdělovací prostředky, www stránky školy a Bakaláře.

Konzultační hodiny výchovného poradenství ve ŠR 2020-2021

PONDĚLÍ  16-17.30

STŘEDA   7.15-8.45

Poděkování

Poděkování za sponzorské dary

více

Přípravné kurzy Cambridge English 2020-2021

Kompletní informace k přípravným kurzům z anglického jazyka najdete na nástěnce školy v Bakalářích.

Zápis do školní družiny 2020-2021

pro nový školní  rok proběhne v prostorách přízemí budovy školy ve dnech 27., 28. a 31.8. 2020 a to vždy v čase od 8.00 do 15.00 hodin.

GDPR

Vážení rodiče, dne 25. května 2018 vešlo v účinnost nařízení Evropské unie 2016/679 (GDPR) upravující podmínky zpracování osobních údajů. více

Potřeby pro prvňáčky.

Nástup žáků prvních tříd ve školním roce 2020/2021

více

Žákovská knížka

Od ledna 2016 naše škola uvedla do provozu internetovou žákovskou knížku více

Partneři školy

NMS Gföhl