V Techmanii v Plzni

Fyzikální hrátky  v Techmanii Plzeň

     Dne 30. 11. 2010 se zájemci z 5. – 9. tříd ZŠ Sokolská zúčastnili exkurze v interaktivním vzdělávacím centru Techmania v Plzni. Exkurze byla zaměřena především na výuku fyziky, ale i matematiky a chemie.

     Žáky  nejprve čekala společná část programu s průvodci. Páťáci a šesťáci se seznamovali s fyzikou prostřednictvím programu „ Editorium  pro fyzikální nováčky“. Ve skupinách vyplňovali pracovní listy, odpovídali na zapeklité otázky, testovali velmi důmyslné a zajímavé modely a demonstrační pomůcky, na kterých si získané vědomosti vyzkoušeli. Program umožnil názorně pochopit vybrané jevy z mechaniky, termiky, optiky, elektřiny a magnetismu. Žáci prozkoumali volný pád těles i proudění tepla. Zjistili, jaké stíny vrhají různé světelné zdroje přes různá stínítka. Pomocí dvou exponátů si už snadno zapamatují podstatu Brownova pohybu a nakonec viděli, jak magnetické pole ovlivňuje obrazovku.

Sedmáci, osmáci a deváťáci se věnovali zvukovým jevům. Program byl zaměřen na vlastnosti a šíření zvuku. Zábavnou formou zde žáci prozkoumali pojmy jako je stojaté vlnění, ultrazvuk, odraz zvuku, tón a další. Seznámili se se zvukovou čočkou a viděli projev neviditelného zvuku. Pomocí exponátu s vývěvou pochopili, proč se zvuk nemůže šířit vesmírným prostorem.

     Po společné části programu si žáci samostatně vyzkoušeli všechny vystavené exponáty a zábavnou formou si ověřili platnost celé řady fyzikálních zákonů. Velký ohlas měla expozice Top Secret věnovaná práci tajných služeb a agentů. Na vlastní kůži žáci poznali, jak se snímají otisky prstů, odhalují skryté kamery a odposlouchávací zařízení, jak se  zjišťuje kód k otevření trezoru a mnoho dalších běžnému člověku utajených postupů a činností. Velmi pěkné byly i show s Van de Grafovým generátorem, kde nevstávají vlasy na hlavě hrůzou, ale vlivem elektrického náboje a s kapalným dusíkem. Nelze opomenout ani expozici strojírenského závodu Škoda Plzeň, v jehož areálu je centrum Techmania umístěno s vystavenými modely lokomotiv, turbín, částí zbraní a dalších strojírenských výrobků.

     Exkurze byla pro žáky velmi  zajímavá a určitě jim pomohla lépe pochopit řadu fyzikálních jevů, se kterými se v běžném životě setkávají.

 

 

                                                                                    

Zprávy a oznámení

Nařízení MZ

9.9.2020 15:05 hodin:
Podle nařízení MZ jsou od 10.9.2020 jsou povinné roušky ve společných prostorách škol s výjimkou tříd. Roušky jsou povinné i pro školní jídelnu. Sledujte prosím sdělovací prostředky, www stránky školy a Bakaláře.

Konzultační hodiny výchovného poradenství ve ŠR 2020-2021

PONDĚLÍ  16-17.30

STŘEDA   7.15-8.45

Poděkování

Poděkování za sponzorské dary

více

Přípravné kurzy Cambridge English 2020-2021

Kompletní informace k přípravným kurzům z anglického jazyka najdete na nástěnce školy v Bakalářích.

Zápis do školní družiny 2020-2021

pro nový školní  rok proběhne v prostorách přízemí budovy školy ve dnech 27., 28. a 31.8. 2020 a to vždy v čase od 8.00 do 15.00 hodin.

GDPR

Vážení rodiče, dne 25. května 2018 vešlo v účinnost nařízení Evropské unie 2016/679 (GDPR) upravující podmínky zpracování osobních údajů. více

Potřeby pro prvňáčky.

Nástup žáků prvních tříd ve školním roce 2020/2021

více

Žákovská knížka

Od ledna 2016 naše škola uvedla do provozu internetovou žákovskou knížku více

Partneři školy

NMS Gföhl