V Techmanii v Plzni

Fyzikální hrátky  v Techmanii Plzeň

     Dne 30. 11. 2010 se zájemci z 5. – 9. tříd ZŠ Sokolská zúčastnili exkurze v interaktivním vzdělávacím centru Techmania v Plzni. Exkurze byla zaměřena především na výuku fyziky, ale i matematiky a chemie.

     Žáky  nejprve čekala společná část programu s průvodci. Páťáci a šesťáci se seznamovali s fyzikou prostřednictvím programu „ Editorium  pro fyzikální nováčky“. Ve skupinách vyplňovali pracovní listy, odpovídali na zapeklité otázky, testovali velmi důmyslné a zajímavé modely a demonstrační pomůcky, na kterých si získané vědomosti vyzkoušeli. Program umožnil názorně pochopit vybrané jevy z mechaniky, termiky, optiky, elektřiny a magnetismu. Žáci prozkoumali volný pád těles i proudění tepla. Zjistili, jaké stíny vrhají různé světelné zdroje přes různá stínítka. Pomocí dvou exponátů si už snadno zapamatují podstatu Brownova pohybu a nakonec viděli, jak magnetické pole ovlivňuje obrazovku.

Sedmáci, osmáci a deváťáci se věnovali zvukovým jevům. Program byl zaměřen na vlastnosti a šíření zvuku. Zábavnou formou zde žáci prozkoumali pojmy jako je stojaté vlnění, ultrazvuk, odraz zvuku, tón a další. Seznámili se se zvukovou čočkou a viděli projev neviditelného zvuku. Pomocí exponátu s vývěvou pochopili, proč se zvuk nemůže šířit vesmírným prostorem.

     Po společné části programu si žáci samostatně vyzkoušeli všechny vystavené exponáty a zábavnou formou si ověřili platnost celé řady fyzikálních zákonů. Velký ohlas měla expozice Top Secret věnovaná práci tajných služeb a agentů. Na vlastní kůži žáci poznali, jak se snímají otisky prstů, odhalují skryté kamery a odposlouchávací zařízení, jak se  zjišťuje kód k otevření trezoru a mnoho dalších běžnému člověku utajených postupů a činností. Velmi pěkné byly i show s Van de Grafovým generátorem, kde nevstávají vlasy na hlavě hrůzou, ale vlivem elektrického náboje a s kapalným dusíkem. Nelze opomenout ani expozici strojírenského závodu Škoda Plzeň, v jehož areálu je centrum Techmania umístěno s vystavenými modely lokomotiv, turbín, částí zbraní a dalších strojírenských výrobků.

     Exkurze byla pro žáky velmi  zajímavá a určitě jim pomohla lépe pochopit řadu fyzikálních jevů, se kterými se v běžném životě setkávají.

 

 

                                                                                    

Zprávy a oznámení

ZÁPIS - РЕЄСТРАЦІЯ

Zápis k základnímu vzdělávání na školní rok 2022/2023 pro děti z Ukrajiny se bude konat

08. 06. 2022 od 14 – 16 hodin.

Bližší informace poskytne vedení školy:

Základní škola Třeboň, Sokolská 296

Mgr. Ivan Rokos

tel. 384 724 630

irokos@1zstrebon.cz

РЕЄСТРАЦІЯ

Проведеться набір дітей з України до базової освіти на 2022/2023 навчальний рік

08.06.2022 з 14.00 до 16.00.

Додаткову інформацію надасть керівництво школи:

 

Початкова школа Třeboň, Sokolská 296

Mgr. Ivan Rokos

телефон 384 724 630

irokos@1zstrebon.cz

Přípravné kurzy Cambridge English 2021-2022

Nabízíme přípravné kurzy anglického jazyka Cambridge English pro naše žáky. 

více

Letní hrátky 2022

11.7.-15.7. Superhrdinové OBSAZENO

18.7.-22.7. Dobrodružství na Divokém západě OBSAZENO

8.8.-12.8. Dobrodružství s cestovatelem Standou Procházkou. Putování po Africe. OBSAZENO

 

více

GDPR

Vážení rodiče, dne 25. května 2018 vešlo v účinnost nařízení Evropské unie 2016/679 (GDPR) upravující podmínky zpracování osobních údajů. více

Bakaláři - chyba certifikátu

Možné problémy s provozem žákovské knížky

více

Žákovská knížka

Od ledna 2016 naše škola uvedla do provozu internetovou žákovskou knížku více

Partneři školy

NMS Gföhl

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout