V Techmanii v Plzni

Fyzikální hrátky  v Techmanii Plzeň

     Dne 30. 11. 2010 se zájemci z 5. – 9. tříd ZŠ Sokolská zúčastnili exkurze v interaktivním vzdělávacím centru Techmania v Plzni. Exkurze byla zaměřena především na výuku fyziky, ale i matematiky a chemie.

     Žáky  nejprve čekala společná část programu s průvodci. Páťáci a šesťáci se seznamovali s fyzikou prostřednictvím programu „ Editorium  pro fyzikální nováčky“. Ve skupinách vyplňovali pracovní listy, odpovídali na zapeklité otázky, testovali velmi důmyslné a zajímavé modely a demonstrační pomůcky, na kterých si získané vědomosti vyzkoušeli. Program umožnil názorně pochopit vybrané jevy z mechaniky, termiky, optiky, elektřiny a magnetismu. Žáci prozkoumali volný pád těles i proudění tepla. Zjistili, jaké stíny vrhají různé světelné zdroje přes různá stínítka. Pomocí dvou exponátů si už snadno zapamatují podstatu Brownova pohybu a nakonec viděli, jak magnetické pole ovlivňuje obrazovku.

Sedmáci, osmáci a deváťáci se věnovali zvukovým jevům. Program byl zaměřen na vlastnosti a šíření zvuku. Zábavnou formou zde žáci prozkoumali pojmy jako je stojaté vlnění, ultrazvuk, odraz zvuku, tón a další. Seznámili se se zvukovou čočkou a viděli projev neviditelného zvuku. Pomocí exponátu s vývěvou pochopili, proč se zvuk nemůže šířit vesmírným prostorem.

     Po společné části programu si žáci samostatně vyzkoušeli všechny vystavené exponáty a zábavnou formou si ověřili platnost celé řady fyzikálních zákonů. Velký ohlas měla expozice Top Secret věnovaná práci tajných služeb a agentů. Na vlastní kůži žáci poznali, jak se snímají otisky prstů, odhalují skryté kamery a odposlouchávací zařízení, jak se  zjišťuje kód k otevření trezoru a mnoho dalších běžnému člověku utajených postupů a činností. Velmi pěkné byly i show s Van de Grafovým generátorem, kde nevstávají vlasy na hlavě hrůzou, ale vlivem elektrického náboje a s kapalným dusíkem. Nelze opomenout ani expozici strojírenského závodu Škoda Plzeň, v jehož areálu je centrum Techmania umístěno s vystavenými modely lokomotiv, turbín, částí zbraní a dalších strojírenských výrobků.

     Exkurze byla pro žáky velmi  zajímavá a určitě jim pomohla lépe pochopit řadu fyzikálních jevů, se kterými se v běžném životě setkávají.

 

 

                                                                                    

Zprávy a oznámení

Zápis do školní družiny 2021-2022

Pro nový školní rok proběhne v prostorách přízemí budovy školy ve dnech 27.8. (2. až 5. ročník) a 30. a 31. 8. 2021 (1. až 5. ročník) čase od 8.00 do 15.30 hodin.

Letní hrátky 2021

12.7.-16.7. OBSAZENO

19.7.-23.7. OBSAZENO

9.8.-13.8. OBSAZENO

více

GDPR

Vážení rodiče, dne 25. května 2018 vešlo v účinnost nařízení Evropské unie 2016/679 (GDPR) upravující podmínky zpracování osobních údajů. více

Úřední hodiny o prázdninách

Každé pondělí od 9:00 do 11:00 hodin

Potřeby pro prvňáčky.

Nástup žáků prvních tříd ve školním roce 2021/2022

více

Žákovská knížka

Od ledna 2016 naše škola uvedla do provozu internetovou žákovskou knížku více

Partneři školy

NMS Gföhl