Návštěva experimentálního pracoviště Nové Hrady

Naši nejstarší žáci navštívili nově vzniklé experimentální pracoviště, které pro ně ve spolupráci s městem Nové Hrady připravili pracovníci Fakulty rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity, Ústavu komplexních systémů, Nové Hrady.

Město Nové Hrady je majitelem objektu, v němž je umístěno jedno ze dvou experimentálních pracovišť. Tyto prostory nebyly využívané a pro účel projektu jsou velmi vhodné. Město Nové Hrady se podílí na realizaci klíčové aktivity 1 a řídí drobné stavební úpravy dotčených prostor.

Hlavním cílem projektu je zavádět projektově badatelsky orientovanou výuku, která splňuje všechny předpoklady moderní, praktické, efektivní výuky do vyšších ročníků základních škol.


Experimentální výukové pracoviště se skládá ze dvou učeben. Jedna je umístěna v prostorech Ústavu komplexních systémů, na Zámku v Nových Hradech a druhá v prostorech bývalé lékárny, které k tomuto účelu poskytlo Město Nové Hrady.

Pracoviště na Zámku je zaměřeno na prezentaci a popularizaci výsledků vědy a výzkumu. Na šesti stanovištích se zde žáci s pomocí zkušených vědeckých pracovníků seznámí např. s chováním masožravých rostlin, se živým rakem jako indikátorem čistoty vody, osvojí si základy mikroskopie a získají další znalosti, včetně příkladů využití vědeckých poznatků v praxi.

Druhé pracoviště v bývalé lékárně přibližuje žákům základní fyzikální principy, jejichž platnost si mohou sami ověřit na praktických výukových pomůckách. Každé stanoviště je zaměřeno na jiný fyzikální jev a během manipulace s ním žáci nacházejí odpovědi na základní fyzikální otázky. U každého stanoviště rovněž najdou vysvětlení a příklady využití pozorovaných fyzikálních jevů v praxi.

Na obou místech pracovali žáci ve dvojicích a své poznatky si zapisovali do pracovních listů. Ukončením návštěvy však vzdělávání nekončí. Se získanými poznatky budou dále pracovat v hodinách chemie a přírodopisu pod dohledem paní učitelky Aleny Plocové.

Zprávy a oznámení

Přípravné kurzy Cambridge English 2022-2023

Nabízíme přípravné kurzy anglického jazyka Cambridge English pro naše žáky. 

více

Bakaláři - chyba certifikátu

Možné problémy s provozem žákovské knížky

více

Žákovská knížka

Od ledna 2016 naše škola uvedla do provozu internetovou žákovskou knížku více

GDPR

Vážení rodiče, dne 25. května 2018 vešlo v účinnost nařízení Evropské unie 2016/679 (GDPR) upravující podmínky zpracování osobních údajů. více

Partneři školy

NMS Gföhl

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout