Renesanční vojenství - Pernštejni

Žáci 4. - 7. tříd se zúčastnili historického pořadu renesanční vojenství tradičně školu navštěvující skupiny Pernštejni.

Účinkující byli oblečeni do typických dobových kostýmů, aby nám co nejvíce přiblížili dobu renesance.Celým pořadem nás provázeli šlechtic a důstojník žoldnéřských jednotek (tzv. landsknechtů). Seznámili jsme se s vývojem zbraní a taktiky. Změnila se také společenská úloha šlechtice. Z válečníka se stal kultivovaný, všestranně vzdělaný dvořan, který podporuje rozvoj vědy, umění a stavitelství.

Zprávy a oznámení

Nařízení MZ

9.9.2020 15:05 hodin:
Podle nařízení MZ jsou od 10.9.2020 jsou povinné roušky ve společných prostorách škol s výjimkou tříd. Roušky jsou povinné i pro školní jídelnu. Sledujte prosím sdělovací prostředky, www stránky školy a Bakaláře.

Konzultační hodiny výchovného poradenství ve ŠR 2020-2021

PONDĚLÍ  16-17.30

STŘEDA   7.15-8.45

Poděkování

Poděkování za sponzorské dary

více

Přípravné kurzy Cambridge English 2020-2021

Kompletní informace k přípravným kurzům z anglického jazyka najdete na nástěnce školy v Bakalářích.

Zápis do školní družiny 2020-2021

pro nový školní  rok proběhne v prostorách přízemí budovy školy ve dnech 27., 28. a 31.8. 2020 a to vždy v čase od 8.00 do 15.00 hodin.

GDPR

Vážení rodiče, dne 25. května 2018 vešlo v účinnost nařízení Evropské unie 2016/679 (GDPR) upravující podmínky zpracování osobních údajů. více

Potřeby pro prvňáčky.

Nástup žáků prvních tříd ve školním roce 2020/2021

více

Žákovská knížka

Od ledna 2016 naše škola uvedla do provozu internetovou žákovskou knížku více

Partneři školy

NMS Gföhl