MOTIVAČNÍ SDĚLENÍ RODIČŮM - SOCIOKLIMA

 určeno žákům 3., 4., 5. ročníků

Vážení rodiče,
 
naše škola má zájem zapojit se do celonárodního pilotního ověřování dotazníku SOKL JUNIOR. Je to dotazník, který umožňuje nejen zmapovat strukturu třídy z hlediska sledovaných projevů chování (jak dění ve třídě vnímají žáci), ale i včas zachytit varovné signály nezdravých vztahů ve třídě, nevhodných projevů chování a tím poskytnout učitelům podklady pro cílenou práci se třídou – s cílem, aby všem ve třídě bylo dobře. Uvítali jsme, že projekt je zaměřen na děti od druhých ročníků základních škol, protože právě v mladším věku lze na děti působit v oblasti prevence efektivněji a dlouhodobě.
Dotazníkové šetření bude probíhat v rámci vyučování. Dotazníky jsou přístupné online, kdy každé dítě má svůj osobní přístup. Dotazník je obrázkový, výběr odpovědí se provádí kliknutím na zvolený obrázek (s popiskem). V dotazníku žáci uvádějí tyto informace: v první části názor žáka na vlastní chování, ideální chování a odmítané chování a v druhé části popis obvyklého chování spolužáků.
Testování je anonymní, tzn. volby vašeho dítěte vůči spolužákům se po vyplnění dotazníku uzavřou a zašifrují. Odpovědi vyjadřují názor žáka, proto neexistují správné a špatné odpovědi. Těchto názorů dětí si vážíme a pracujeme s nimi v souladu s nejvyššími lidskými a etickými principy, které ctíme a dodržuejeme v zájmu zachování anonymity a práv dítěte a s ohledem na zákon o ochraně osobních údajů.
Výstupem je Základní diagnostika třídy – kde jsou zjištění vyjádřena graficky s textovým komentářem, bez adresných údajů (jmen žáků). K těmto výstupům v rámci pilotního ověřování mají přístup pověřené osoby školy a jejich distribuce je vázána vnitřními pravidly školy v souladu s metodikou poskytování informací z dotazníkových šetření společnosti SOCIOKLIMA, s.r.o. S tímto výstupem mohou být seznámeni rodiče – v obecné rovině. (Z toho výstupu nelze vysledovat pozici konkrétního dítěte).
 
Zjištěné skutečnosti slouží v tomto pilotním ověřování
·         ke zmapování míry výskytu sledovaných projevů chování v zapojených třídách (k dispozici škole jako podklad pro další práci se třídou)
·         pro vědecké účely (posouzení validity a reliability dotazníku SOKL JUNIOR)

 

Zprávy a oznámení

Kroužek S Hafíkem za dobrodružstvím

vzhledem k vládnímu nařízení kroužek S Hafíkem za dobrodružstvím v pondělí 12.10., 19.10. a 26.10. nebude.

Konzultační hodiny výchovného poradenství ve ŠR 2020-2021

PONDĚLÍ  16-17.30

STŘEDA   7.15-8.45

Poděkování

Poděkování za sponzorské dary

více

Uzavření základních škol.

Stát s platností od středy uzavřel všechny školy. Opatření platí do odvolání.

Sledujte prosím www stránky, Bakaláře.

Informace budeme pravidelně aktualizovat.

 

více

Přípravné kurzy Cambridge English 2020-2021

Kompletní informace k přípravným kurzům z anglického jazyka najdete na nástěnce školy v Bakalářích.

GDPR

Vážení rodiče, dne 25. května 2018 vešlo v účinnost nařízení Evropské unie 2016/679 (GDPR) upravující podmínky zpracování osobních údajů. více

Potřeby pro prvňáčky.

Nástup žáků prvních tříd ve školním roce 2020/2021

více

Žákovská knížka

Od ledna 2016 naše škola uvedla do provozu internetovou žákovskou knížku více

Partneři školy

NMS Gföhl