menu

MOTIVAČNÍ SDĚLENÍ RODIČŮM - SOCIOKLIMA

 určeno žákům 3., 4., 5. ročníků

Vážení rodiče,
 
naše škola má zájem zapojit se do celonárodního pilotního ověřování dotazníku SOKL JUNIOR. Je to dotazník, který umožňuje nejen zmapovat strukturu třídy z hlediska sledovaných projevů chování (jak dění ve třídě vnímají žáci), ale i včas zachytit varovné signály nezdravých vztahů ve třídě, nevhodných projevů chování a tím poskytnout učitelům podklady pro cílenou práci se třídou – s cílem, aby všem ve třídě bylo dobře. Uvítali jsme, že projekt je zaměřen na děti od druhých ročníků základních škol, protože právě v mladším věku lze na děti působit v oblasti prevence efektivněji a dlouhodobě.
Dotazníkové šetření bude probíhat v rámci vyučování. Dotazníky jsou přístupné online, kdy každé dítě má svůj osobní přístup. Dotazník je obrázkový, výběr odpovědí se provádí kliknutím na zvolený obrázek (s popiskem). V dotazníku žáci uvádějí tyto informace: v první části názor žáka na vlastní chování, ideální chování a odmítané chování a v druhé části popis obvyklého chování spolužáků.
Testování je anonymní, tzn. volby vašeho dítěte vůči spolužákům se po vyplnění dotazníku uzavřou a zašifrují. Odpovědi vyjadřují názor žáka, proto neexistují správné a špatné odpovědi. Těchto názorů dětí si vážíme a pracujeme s nimi v souladu s nejvyššími lidskými a etickými principy, které ctíme a dodržuejeme v zájmu zachování anonymity a práv dítěte a s ohledem na zákon o ochraně osobních údajů.
Výstupem je Základní diagnostika třídy – kde jsou zjištění vyjádřena graficky s textovým komentářem, bez adresných údajů (jmen žáků). K těmto výstupům v rámci pilotního ověřování mají přístup pověřené osoby školy a jejich distribuce je vázána vnitřními pravidly školy v souladu s metodikou poskytování informací z dotazníkových šetření společnosti SOCIOKLIMA, s.r.o. S tímto výstupem mohou být seznámeni rodiče – v obecné rovině. (Z toho výstupu nelze vysledovat pozici konkrétního dítěte).
 
Zjištěné skutečnosti slouží v tomto pilotním ověřování
·         ke zmapování míry výskytu sledovaných projevů chování v zapojených třídách (k dispozici škole jako podklad pro další práci se třídou)
·         pro vědecké účely (posouzení validity a reliability dotazníku SOKL JUNIOR)

 

Zprávy a oznámení

Přijímací zkoušky 2024

Statistické údaje k přijímacím zkouškám v roce 2024

více

Naše meteostanice

Podívejta se na aktuální data ze školní meteostanice.

https://www.wunderground.com/dashboard/pws/ITEBO7

Prohlídka školy

Na malou prohlídku se můžete podívat prostřednictvím služby Google.

U příležitosti zápisů do naší školičky vzniklo krátké video ve spolupráci s našimi školními skřítky.

 

Přijměte naše pozvání!

Zápis do školní družiny 2024-2025

Zápis do školní družiny pro rok 2024/2025 se bude konat ve dnech 28.8.-30.8.2024 v době 8:00-15:00 hodin v I. odd. školní družiny. Nabídku družinových kroužků najdete po rozkliknutí. 

více

Letní hrátky 2024

8.-12.7. Pirátská dobrodružství - OBSAZENO

15.-19.7. Šifra Mistra Krčína - OBSAZENO

29.7.-2.8. Po stopách Bílé paní - volno 6 míst

5.8.-9.8. Sportovní hrátky - volno 2 místa

více

Úřední hodiny o prázdninách

Každé pondělí od 9:00 do 11:00 hodin

Žákovská knížka

Od ledna 2016 naše škola uvedla do provozu internetovou žákovskou knížku více

GDPR

Vážení rodiče, dne 25. května 2018 vešlo v účinnost nařízení Evropské unie 2016/679 (GDPR) upravující podmínky zpracování osobních údajů. více

Volitelné předměty 2024/25

Nabídka volitelných předmětů pro budoucí šesťáky EST, VTV, REV, KAJ

více

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout