menu

Rady a pokyny k úspěšnému zvládnutí dalšího vzdělávání

Předpoklady úspěšného zvládnutí dalšího vzdělávání   

 

 • Nutnost kvalitní každodenní a pravidelné přípravy na vyučování- jedině tudy vede  cesta   ke kvalitním návykům a přípravě na systematické studium
 • Není pravda, že nezáleží na známkách, ba naopak – dnes – kdy se podávají 2  přihlášky    je velká konkurence v 1. kole a velmi záleží na výsledcích vysvědčení – v úvahu se bere vysvědčení z obou pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku
 • Děti – rodiče – škola – reálně zvážit možnosti dítěte, dnes je trend – SŠ a maturita,  raději zvolit nejprve učební obor, jedinec dozraje a v pozdějším věku je možné dokončit nástavbové studium, maturitu apod. – nabízí celá řada škol
 • Nejedná se o primární volbu školy – Nerudovské „kam s ním“, ale na prvním místě musíme mít jasno – jaké povolání by dítě bavilo, co by rád dělal, poté se vybírá škola, učební obor
 • Zdroje informací, prameny: - PPP – pokud opravdu neví dítě, je možno se obrátit na toto pracoviště – provede vyšetření pro volbu povolání, poradí, jakým směrem  se orientovat
 • IPS ÚP v JH – paní Mgr. Marta Vysoká – 950124410(nabízejí širokou škálu profesiogramů, možno zhlédnout povolání na DVD, má přehled zcela o všech oborech v celé ČR, nabízejí i možnost testů, které pomohou orientovat se ve světě povolání - je možno se na IPS objednat - letáky u výchovné poradkyně
 • Informace o studijních či učebních oborech na školách formou letáků jsou k dispozici na velké informační nástěnce u pracovny VP - ve škole je možno požádat o jejich okopírování
 • Aktuální informace se objevují pravidelně na nástěnce VP
 • Osvědčilo se  sledovat aktualizované informace na  www stránkách středních škol
 • Dny otevřených dveří - uchazeč získá první kontakt se školou, učiteli, prostředím
 • Využít i zkušenosti již studujících či absolventů
 •  V 8. ročníku v povinném předmětu Člověk a svět práce, který je zaměřen i v následujícím 9. ročníku na vzdělávání, žáci postupně a systematicky získávají potřebné informace, poznatky ze světa práce, uskutečňují se i příležitostně  návštěvy místních  středních škol
 • Možno využít publikaci Atlas školství -jsou k dispozici u výchovné poradkyně
 • www. atlasskolstvi.cz – zde žáci  naleznou úplný  a ucelený přehled veškerých studijních a učebních oborů v celé ČR
 • zásada, která platí – o všem se raději pro přesnost a úplnost informovat na příslušné škole

 

 

Zprávy a oznámení

Přijímací zkoušky 2024

Statistické údaje k přijímacím zkouškám v roce 2024

více

Naše meteostanice

Podívejta se na aktuální data ze školní meteostanice.

https://www.wunderground.com/dashboard/pws/ITEBO7

Prohlídka školy

Na malou prohlídku se můžete podívat prostřednictvím služby Google.

U příležitosti zápisů do naší školičky vzniklo krátké video ve spolupráci s našimi školními skřítky.

 

Přijměte naše pozvání!

Zápis do školní družiny 2024-2025

Zápis do školní družiny pro rok 2024/2025 se bude konat ve dnech 28.8.-30.8.2024 v době 8:00-15:00 hodin v I. odd. školní družiny. Nabídku družinových kroužků najdete po rozkliknutí. 

více

Letní hrátky 2024

8.-12.7. Pirátská dobrodružství - OBSAZENO

15.-19.7. Šifra Mistra Krčína - OBSAZENO

29.7.-2.8. Po stopách Bílé paní - volno 7 míst

5.8.-9.8. Sportovní hrátky - volno 5 míst

více

Žákovská knížka

Od ledna 2016 naše škola uvedla do provozu internetovou žákovskou knížku více

GDPR

Vážení rodiče, dne 25. května 2018 vešlo v účinnost nařízení Evropské unie 2016/679 (GDPR) upravující podmínky zpracování osobních údajů. více

Volitelné předměty 2024/25

Nabídka volitelných předmětů pro budoucí šesťáky EST, VTV, REV, KAJ

více

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout