Rady a pokyny k úspěšnému zvládnutí dalšího vzdělávání

Předpoklady úspěšného zvládnutí dalšího vzdělávání   

 

 • Nutnost kvalitní každodenní a pravidelné přípravy na vyučování- jedině tudy vede  cesta   ke kvalitním návykům a přípravě na systematické studium
 • Není pravda, že nezáleží na známkách, ba naopak – dnes – kdy se podávají 2  přihlášky    je velká konkurence v 1. kole a velmi záleží na výsledcích vysvědčení – v úvahu se bere vysvědčení z obou pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku
 • Děti – rodiče – škola – reálně zvážit možnosti dítěte, dnes je trend – SŠ a maturita,  raději zvolit nejprve učební obor, jedinec dozraje a v pozdějším věku je možné dokončit nástavbové studium, maturitu apod. – nabízí celá řada škol
 • Nejedná se o primární volbu školy – Nerudovské „kam s ním“, ale na prvním místě musíme mít jasno – jaké povolání by dítě bavilo, co by rád dělal, poté se vybírá škola, učební obor
 • Zdroje informací, prameny: - PPP – pokud opravdu neví dítě, je možno se obrátit na toto pracoviště – provede vyšetření pro volbu povolání, poradí, jakým směrem  se orientovat
 • IPS ÚP v JH – paní Mgr. Marta Vysoká – 950124410(nabízejí širokou škálu profesiogramů, možno zhlédnout povolání na DVD, má přehled zcela o všech oborech v celé ČR, nabízejí i možnost testů, které pomohou orientovat se ve světě povolání - je možno se na IPS objednat - letáky u výchovné poradkyně
 • Informace o studijních či učebních oborech na školách formou letáků jsou k dispozici na velké informační nástěnce u pracovny VP - ve škole je možno požádat o jejich okopírování
 • Aktuální informace se objevují pravidelně na nástěnce VP
 • Osvědčilo se  sledovat aktualizované informace na  www stránkách středních škol
 • Dny otevřených dveří - uchazeč získá první kontakt se školou, učiteli, prostředím
 • Využít i zkušenosti již studujících či absolventů
 •  V 8. ročníku v povinném předmětu Člověk a svět práce, který je zaměřen i v následujícím 9. ročníku na vzdělávání, žáci postupně a systematicky získávají potřebné informace, poznatky ze světa práce, uskutečňují se i příležitostně  návštěvy místních  středních škol
 • Možno využít publikaci Atlas školství -jsou k dispozici u výchovné poradkyně
 • www. atlasskolstvi.cz – zde žáci  naleznou úplný  a ucelený přehled veškerých studijních a učebních oborů v celé ČR
 • zásada, která platí – o všem se raději pro přesnost a úplnost informovat na příslušné škole

 

 

Zprávy a oznámení

Adventní - vánoční dílny pomáhají potřebným

Vážení rodiče a žáci, zveme Vás tento čtvrtek, tj.28.11.  na již tradiční adventní - vánoční dílny I. stupně, které zahájí v 16.00 hodin krátké kulturní vystoupení dětí.
Rádi bychom příspěvky za výrobky letos využili na pomoc jedné třeboňské rodině pečující o nemocné děti.
Zároveň Vás informujeme o možnosti výroby řady drobných dekorací  i možnosti využití fotokoutku pro společnou fotografii se svým dítětem.
Tímto přijměte i pozvání na prohlídku nově zrekonstruované školní kuchyňky, která přiláká drobným občerstvením.
Kolektiv školy

Organizace výuky v týdnu od 25.listopadu

V týdnu od 25.listopadu do 29. listopadu se nekonají konzultační hodiny pedagogů.
Ve čtvrtek 28.11. se konají adventní-vánoční dílny na II. stupni od 14.00 hodin, na I. stupni po pěveckém vystoupení od 16.00 hodin.
Ve čtvrtek 28.11. je výuka ukončena ve 12.25 hodin.

 

Nabídka pomoci školní asistentky

Nabídka pomoci školní asistentky

více

Jazyková škola - jazykové kurzy

Široká nabídka jazykových kurzů...

více

Letní hrátky 2020

Termíny letních hrátek v roce 2020:

29.6.-3.7.2020

13.7.-17.7.2020

10.8.-14.8.2020

Přihlášky budou k dispozici v březnu.

více

Bakaláři

Možné problémy s provozem žákovské knížkyvíce

GDPR

Vážení rodiče, dne 25. května 2018 vešlo v účinnost nařízení Evropské unie 2016/679 (GDPR) upravující podmínky zpracování osobních údajů. více

Žákovská knížka

Od ledna 2016 naše škola uvedla do provozu internetovou žákovskou knížku více

Partneři školy

NMS Gföhl