Jak se správně učit a studovat

JAK SE SPRÁVNĚ UČIT?

Plánování

* Vytvořit si režim dne - čas učení dobře naplánovat podle volného času a s ohledem na dobu, kdy mi to „nejvíc myslí“ a nejsem unavený

* Plán učení dodržovat - malé výpadky se snadno doženou, ale velké zanedbání může způsobit, že slabší povahy práci vzdají.

* Tato pravidelnost vytváří návyk – jsme tak lépe připraveni na začátek učení.

* Nezapomenout na krátké přestávky v učení.

 

Režim učení

* Nové učivo si ještě tentýž den po návratu ze školy přečtu v sešitě či učebnici, přestože daný předmět další den v rozvrhu není – učivo se potom lépe učí a pamatuje.  

* Vhodné je učit se předměty tak, aby za sebou nenásledovaly dva podobné.

* Začínat lehčími úlohami, abychom se kladně naladili na učení. Neodkládat obtížnou látku na poslední chvíli, protože bychom ji nemuseli stihnout nebo by nám na ni nezbyly síly.

* Rozdělit učivo na menší části, učit se v kratších časových úsecích a rozložit je do více dnů.

* Používat metody učení, které nám nejvíce vyhovují – poslech, čtení textu, čtení vlastních zápisků, vlastní stručné výpisky – vypisování poznámek (jakási osnova učení), barevné vyznačení a podtrhávání, hlasité předříkávání (samostatné vyjádření obsahu).

* Pro učení i opakování si pořídit kartičky

* U obtížně zapamatovatelné látky používat obrázky, značky, schémata, paměťové pomůcky.

* Pozorně číst zadání úkolů, zjistit, co je dáno a co hledám.

* Pravidla a vzorce se učit přímo na příkladech – snažit se látku pochopit.

* Připravovat se tak, jako kdybychom měli být zkoušeni, popř. abychom se mohli nechat vyzkoušet dobrovolně (zahrát si na zkoušení nebo prověrku).

* Nebát se zeptat, pokud učivu nerozumíme, nechat si látku znovu vysvětlit od učitele nebo od spolužáka.

 

Podmínky

* Vytvářet si pro učení příznivé, klidné prostředí.

* Neučit se hned po návratu ze školy a po těžkém jídle. Během učení mít dostatek tekutin.

* Připravit si pro učení vše potřebné (knihy, sešity, pomůcky) tak, aby byly dostupné a nemuseli jsme je hledat během učení.

* Učit se ve vyvětrané, nepřetopené, dobře osvětlené místnosti.

               

 

Zprávy a oznámení

Zrušení konzultačních hodin výchovné poradkyně dne 14.11.

Dne 14. listopadu  2019 jsou zrušeny (z důvodu exkurze se třídou)  konzultační hodiny výchovné poradkyně Radky Škulavikové.

Jazyková škola - jazykové kurzy

Široká nabídka jazykových kurzů...

více

Adventní - vánoční dílny 2019

Ve čtvrtek 28. listopadu 2019 se konají vánoční - adventní dílny na I. i II. stupni naší školy.
Dílny II. stupně ( s drobným občerstvením) se pro větší  náročnost výrobků otevírají od 14.00 hodin , od 16.00 hodin pak navazuje program I. stupně s následnými dílnami v prostorách tříd v přízemí budovy školy.
(pozn. přihlášení žáci II. stupně si přinesou vlastní hrneček)

Informační odpoledne dne 21.11.2019

Ve čtvrtek dne 21. listopadu 2019 se koná v čase od 16.30 do 18.00 (pouze orientační čas - sledujte prosím i individuální pokyny jednotlivých vyučujících) informační odpoledne pro rodiče našich žáků.
S  jednotlivými vyučujícími je možné konzultovat  prospěch a chování žáků.

Bakaláři

Možné problémy s provozem žákovské knížkyvíce

GDPR

Vážení rodiče, dne 25. května 2018 vešlo v účinnost nařízení Evropské unie 2016/679 (GDPR) upravující podmínky zpracování osobních údajů. více

Žákovská knížka

Od ledna 2016 naše škola uvedla do provozu internetovou žákovskou knížku více

Partneři školy

NMS Gföhl