Jak se správně učit a studovat

JAK SE SPRÁVNĚ UČIT?

Plánování

* Vytvořit si režim dne - čas učení dobře naplánovat podle volného času a s ohledem na dobu, kdy mi to „nejvíc myslí“ a nejsem unavený

* Plán učení dodržovat - malé výpadky se snadno doženou, ale velké zanedbání může způsobit, že slabší povahy práci vzdají.

* Tato pravidelnost vytváří návyk – jsme tak lépe připraveni na začátek učení.

* Nezapomenout na krátké přestávky v učení.

 

Režim učení

* Nové učivo si ještě tentýž den po návratu ze školy přečtu v sešitě či učebnici, přestože daný předmět další den v rozvrhu není – učivo se potom lépe učí a pamatuje.  

* Vhodné je učit se předměty tak, aby za sebou nenásledovaly dva podobné.

* Začínat lehčími úlohami, abychom se kladně naladili na učení. Neodkládat obtížnou látku na poslední chvíli, protože bychom ji nemuseli stihnout nebo by nám na ni nezbyly síly.

* Rozdělit učivo na menší části, učit se v kratších časových úsecích a rozložit je do více dnů.

* Používat metody učení, které nám nejvíce vyhovují – poslech, čtení textu, čtení vlastních zápisků, vlastní stručné výpisky – vypisování poznámek (jakási osnova učení), barevné vyznačení a podtrhávání, hlasité předříkávání (samostatné vyjádření obsahu).

* Pro učení i opakování si pořídit kartičky

* U obtížně zapamatovatelné látky používat obrázky, značky, schémata, paměťové pomůcky.

* Pozorně číst zadání úkolů, zjistit, co je dáno a co hledám.

* Pravidla a vzorce se učit přímo na příkladech – snažit se látku pochopit.

* Připravovat se tak, jako kdybychom měli být zkoušeni, popř. abychom se mohli nechat vyzkoušet dobrovolně (zahrát si na zkoušení nebo prověrku).

* Nebát se zeptat, pokud učivu nerozumíme, nechat si látku znovu vysvětlit od učitele nebo od spolužáka.

 

Podmínky

* Vytvářet si pro učení příznivé, klidné prostředí.

* Neučit se hned po návratu ze školy a po těžkém jídle. Během učení mít dostatek tekutin.

* Připravit si pro učení vše potřebné (knihy, sešity, pomůcky) tak, aby byly dostupné a nemuseli jsme je hledat během učení.

* Učit se ve vyvětrané, nepřetopené, dobře osvětlené místnosti.

               

 

Zprávy a oznámení

Adventní - vánoční dílny pomáhají potřebným

Vážení rodiče a žáci, zveme Vás tento čtvrtek, tj.28.11.  na již tradiční adventní - vánoční dílny I. stupně, které zahájí v 16.00 hodin krátké kulturní vystoupení dětí.
Rádi bychom příspěvky za výrobky letos využili na pomoc jedné třeboňské rodině pečující o nemocné děti.
Zároveň Vás informujeme o možnosti výroby řady drobných dekorací  i možnosti využití fotokoutku pro společnou fotografii se svým dítětem.
Tímto přijměte i pozvání na prohlídku nově zrekonstruované školní kuchyňky, která přiláká drobným občerstvením.
Kolektiv školy

Organizace výuky v týdnu od 25.listopadu

V týdnu od 25.listopadu do 29. listopadu se nekonají konzultační hodiny pedagogů.
Ve čtvrtek 28.11. se konají adventní-vánoční dílny na II. stupni od 14.00 hodin, na I. stupni po pěveckém vystoupení od 16.00 hodin.
Ve čtvrtek 28.11. je výuka ukončena ve 12.25 hodin.

 

Nabídka pomoci školní asistentky

Nabídka pomoci školní asistentky

více

Jazyková škola - jazykové kurzy

Široká nabídka jazykových kurzů...

více

Letní hrátky 2020

Termíny letních hrátek v roce 2020:

29.6.-3.7.2020

13.7.-17.7.2020

10.8.-14.8.2020

Přihlášky budou k dispozici v březnu.

více

Bakaláři

Možné problémy s provozem žákovské knížkyvíce

GDPR

Vážení rodiče, dne 25. května 2018 vešlo v účinnost nařízení Evropské unie 2016/679 (GDPR) upravující podmínky zpracování osobních údajů. více

Žákovská knížka

Od ledna 2016 naše škola uvedla do provozu internetovou žákovskou knížku více

Partneři školy

NMS Gföhl