Jak se správně učit a studovat

JAK SE SPRÁVNĚ UČIT?

Plánování

* Vytvořit si režim dne - čas učení dobře naplánovat podle volného času a s ohledem na dobu, kdy mi to „nejvíc myslí“ a nejsem unavený

* Plán učení dodržovat - malé výpadky se snadno doženou, ale velké zanedbání může způsobit, že slabší povahy práci vzdají.

* Tato pravidelnost vytváří návyk – jsme tak lépe připraveni na začátek učení.

* Nezapomenout na krátké přestávky v učení.

 

Režim učení

* Nové učivo si ještě tentýž den po návratu ze školy přečtu v sešitě či učebnici, přestože daný předmět další den v rozvrhu není – učivo se potom lépe učí a pamatuje.  

* Vhodné je učit se předměty tak, aby za sebou nenásledovaly dva podobné.

* Začínat lehčími úlohami, abychom se kladně naladili na učení. Neodkládat obtížnou látku na poslední chvíli, protože bychom ji nemuseli stihnout nebo by nám na ni nezbyly síly.

* Rozdělit učivo na menší části, učit se v kratších časových úsecích a rozložit je do více dnů.

* Používat metody učení, které nám nejvíce vyhovují – poslech, čtení textu, čtení vlastních zápisků, vlastní stručné výpisky – vypisování poznámek (jakási osnova učení), barevné vyznačení a podtrhávání, hlasité předříkávání (samostatné vyjádření obsahu).

* Pro učení i opakování si pořídit kartičky

* U obtížně zapamatovatelné látky používat obrázky, značky, schémata, paměťové pomůcky.

* Pozorně číst zadání úkolů, zjistit, co je dáno a co hledám.

* Pravidla a vzorce se učit přímo na příkladech – snažit se látku pochopit.

* Připravovat se tak, jako kdybychom měli být zkoušeni, popř. abychom se mohli nechat vyzkoušet dobrovolně (zahrát si na zkoušení nebo prověrku).

* Nebát se zeptat, pokud učivu nerozumíme, nechat si látku znovu vysvětlit od učitele nebo od spolužáka.

 

Podmínky

* Vytvářet si pro učení příznivé, klidné prostředí.

* Neučit se hned po návratu ze školy a po těžkém jídle. Během učení mít dostatek tekutin.

* Připravit si pro učení vše potřebné (knihy, sešity, pomůcky) tak, aby byly dostupné a nemuseli jsme je hledat během učení.

* Učit se ve vyvětrané, nepřetopené, dobře osvětlené místnosti.

               

 

Zprávy a oznámení

ZÁPIS - РЕЄСТРАЦІЯ

Zápis k základnímu vzdělávání na školní rok 2022/2023 pro děti z Ukrajiny se bude konat

08. 06. 2022 od 14 – 16 hodin.

Bližší informace poskytne vedení školy:

Základní škola Třeboň, Sokolská 296

Mgr. Ivan Rokos

tel. 384 724 630

irokos@1zstrebon.cz

РЕЄСТРАЦІЯ

Проведеться набір дітей з України до базової освіти на 2022/2023 навчальний рік

08.06.2022 з 14.00 до 16.00.

Додаткову інформацію надасть керівництво школи:

 

Початкова школа Třeboň, Sokolská 296

Mgr. Ivan Rokos

телефон 384 724 630

irokos@1zstrebon.cz

Přípravné kurzy Cambridge English 2021-2022

Nabízíme přípravné kurzy anglického jazyka Cambridge English pro naše žáky. 

více

Letní hrátky 2022

11.7.-15.7. Superhrdinové OBSAZENO

18.7.-22.7. Dobrodružství na Divokém západě OBSAZENO

8.8.-12.8. Dobrodružství s cestovatelem Standou Procházkou. Putování po Africe. OBSAZENO

 

více

GDPR

Vážení rodiče, dne 25. května 2018 vešlo v účinnost nařízení Evropské unie 2016/679 (GDPR) upravující podmínky zpracování osobních údajů. více

Bakaláři - chyba certifikátu

Možné problémy s provozem žákovské knížky

více

Žákovská knížka

Od ledna 2016 naše škola uvedla do provozu internetovou žákovskou knížku více

Partneři školy

NMS Gföhl

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout