menu

Jak se správně učit a studovat

JAK SE SPRÁVNĚ UČIT?

Plánování

* Vytvořit si režim dne - čas učení dobře naplánovat podle volného času a s ohledem na dobu, kdy mi to „nejvíc myslí“ a nejsem unavený

* Plán učení dodržovat - malé výpadky se snadno doženou, ale velké zanedbání může způsobit, že slabší povahy práci vzdají.

* Tato pravidelnost vytváří návyk – jsme tak lépe připraveni na začátek učení.

* Nezapomenout na krátké přestávky v učení.

 

Režim učení

* Nové učivo si ještě tentýž den po návratu ze školy přečtu v sešitě či učebnici, přestože daný předmět další den v rozvrhu není – učivo se potom lépe učí a pamatuje.  

* Vhodné je učit se předměty tak, aby za sebou nenásledovaly dva podobné.

* Začínat lehčími úlohami, abychom se kladně naladili na učení. Neodkládat obtížnou látku na poslední chvíli, protože bychom ji nemuseli stihnout nebo by nám na ni nezbyly síly.

* Rozdělit učivo na menší části, učit se v kratších časových úsecích a rozložit je do více dnů.

* Používat metody učení, které nám nejvíce vyhovují – poslech, čtení textu, čtení vlastních zápisků, vlastní stručné výpisky – vypisování poznámek (jakási osnova učení), barevné vyznačení a podtrhávání, hlasité předříkávání (samostatné vyjádření obsahu).

* Pro učení i opakování si pořídit kartičky

* U obtížně zapamatovatelné látky používat obrázky, značky, schémata, paměťové pomůcky.

* Pozorně číst zadání úkolů, zjistit, co je dáno a co hledám.

* Pravidla a vzorce se učit přímo na příkladech – snažit se látku pochopit.

* Připravovat se tak, jako kdybychom měli být zkoušeni, popř. abychom se mohli nechat vyzkoušet dobrovolně (zahrát si na zkoušení nebo prověrku).

* Nebát se zeptat, pokud učivu nerozumíme, nechat si látku znovu vysvětlit od učitele nebo od spolužáka.

 

Podmínky

* Vytvářet si pro učení příznivé, klidné prostředí.

* Neučit se hned po návratu ze školy a po těžkém jídle. Během učení mít dostatek tekutin.

* Připravit si pro učení vše potřebné (knihy, sešity, pomůcky) tak, aby byly dostupné a nemuseli jsme je hledat během učení.

* Učit se ve vyvětrané, nepřetopené, dobře osvětlené místnosti.

               

 

Zprávy a oznámení

Přijímací zkoušky 2024

Statistické údaje k přijímacím zkouškám v roce 2024

více

Naše meteostanice

Podívejta se na aktuální data ze školní meteostanice.

https://www.wunderground.com/dashboard/pws/ITEBO7

Prohlídka školy

Na malou prohlídku se můžete podívat prostřednictvím služby Google.

U příležitosti zápisů do naší školičky vzniklo krátké video ve spolupráci s našimi školními skřítky.

 

Přijměte naše pozvání!

Zápis do školní družiny 2024-2025

Zápis do školní družiny pro rok 2024/2025 se bude konat ve dnech 28.8.-30.8.2024 v době 8:00-15:00 hodin v I. odd. školní družiny. Nabídku družinových kroužků najdete po rozkliknutí. 

více

Letní hrátky 2024

8.-12.7. Pirátská dobrodružství - OBSAZENO

15.-19.7. Šifra Mistra Krčína - OBSAZENO

29.7.-2.8. Po stopách Bílé paní - volno 6 míst

5.8.-9.8. Sportovní hrátky - volno 2 místa

více

Úřední hodiny o prázdninách

Každé pondělí od 9:00 do 11:00 hodin

Žákovská knížka

Od ledna 2016 naše škola uvedla do provozu internetovou žákovskou knížku více

GDPR

Vážení rodiče, dne 25. května 2018 vešlo v účinnost nařízení Evropské unie 2016/679 (GDPR) upravující podmínky zpracování osobních údajů. více

Volitelné předměty 2024/25

Nabídka volitelných předmětů pro budoucí šesťáky EST, VTV, REV, KAJ

více

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout