Kontakty, www odkazy,adresy

  • Úřad práce Jindřichův Hradec - Informační a poradenské středisko pro volbu povolání: /poskytuje informace, rady o veškerých studijních i učebních oborech v republice, možnost testů, nabídka profesiogramů a dalších služeb/

          


Mgr. Marta Vysoká

 

 

Referent zaměstnanosti a IPS

 

 

 

Úřad práce ČR

 

Krajská pobočka České Budějovice

 

Kontaktní místo Jindřichův Hradec

  Janderova 147

 

 

  tel.: 950 124 410

 

 

 

e-mail:

 

marta.vysoka@jh.mpsv.cz

 

 

 

 

                       

 http://www.ceskaskola.cz

/Web pro základní a střední školy/

 

 http://vzdelavani.ihned.cz/

/Spoustu zajímavých informací týkajících se vzdělání/

 

 

DATABÁZE ŠKOL:

http://portal.mpsv.cz/obcane/skoly

http://www.nuov.cz

http://founder.uiv.cz/registr/vybskolr.

 

INFORMACE ZE SVĚTA PRÁCE:

http://WWW.ISTP.CZ

http://www.careerjet.cz

http://WWW.GWO.CZ

 

TESTY K VOLBĚ POVOLÁNÍ A PŘÍPRAVA NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY:

http://WWW.CESKASKOLA.CZ

http://VZDELAVANIONLINE.CZ/TESTY.PHP

http://WWW.SCIO.CZ

http://WWW.ZKOUSKY-NANECISTO.CZ

http://WWW.AZ-SMART.CZhttp://WWW.SKOLAONLINE.CZ

 

Internetové zdroje informací pro volbu další vzdělávací cesty:

 

http://www.atlasskolstvi.cz/ (informace o školách v celé ČR)

http://www.stredniskoly.cz/ (přehled studijní i učebních oborů)

http://www.infoabsolvent.cz/ (informační systém o uplatnění absolventů na trhu práce)

http://www.occupationsguide.cz/ (průvodce světem povolání, možnost dotazníků)

http://ktp.istp.cz/charlie/expert2/act/overvw.act (kartotéka typových pozic - přehled povolání dle jednotlivých oborů a podrobný rozbor jednotlivých profesí)

http://portal.mpsv.cz/sz/local/cv_info/ips/ch_povolani (charakteristiky povolání)

http://www.volbapovolani.cz/ (určeno pro žáky – kurzy)

http://www.proskoly.cz/ (testy volby povolání)

http://portal.mpsv.cz/sz/local/cv_info/skoly/pha (školy a jejich obory evidované na úřadech práce ve školním roce 2010-2011)

http://rejskol.msmt.cz/

http://zpd.nuov.cz/ (přehled skupin oborů a učebních dokumentů)

http://www.nuov.cz/ (oficiální stránky Národního ústavu odborného vzdělávání – trh práce v ČR, možnosti uplatnění, pracovní podmínky v EU aj. )

 

 

 

 

Další servery s nabídkou zaměstnání:

 

http://www.vstupnatrhprace.cz/ (o úspěšném startu absolventů na trh práce)

http://www.careerjet.cz

http://ec.europa.eu/eures/home.jsp?lang=cs (informace o nabídce pracovních pozic v rámci EU)

http://www.portal.mpsv.cz/sz

http://www.hotjobs.cz/

http://www.sprace.cz/

http://www.jobs.cz/

http://www.prace.cz/

http://www.jobmaster.cz/

http://www.jobatlas.cz

http:/www.joblist.cz/ -

http:/www.qjobs.cz/

http://www.volna-mista.cz/

http://www.inzerce.idnes.cz

http://www.cvonline.cz

http://www.ejob.cz

http://www.prilezitosti.cz/

http://www.qjobs.cz/

http://www.personalconsult.cz/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zprávy a oznámení

Zrušení konzultačních hodin výchovné poradkyně dne 14.11.

Dne 14. listopadu  2019 jsou zrušeny (z důvodu exkurze se třídou)  konzultační hodiny výchovné poradkyně Radky Škulavikové.

Jazyková škola - jazykové kurzy

Široká nabídka jazykových kurzů...

více

Adventní - vánoční dílny 2019

Ve čtvrtek 28. listopadu 2019 se konají vánoční - adventní dílny na I. i II. stupni naší školy.
Dílny II. stupně ( s drobným občerstvením) se pro větší  náročnost výrobků otevírají od 14.00 hodin , od 16.00 hodin pak navazuje program I. stupně s následnými dílnami v prostorách tříd v přízemí budovy školy.
(pozn. přihlášení žáci II. stupně si přinesou vlastní hrneček)

Informační odpoledne dne 21.11.2019

Ve čtvrtek dne 21. listopadu 2019 se koná v čase od 16.30 do 18.00 (pouze orientační čas - sledujte prosím i individuální pokyny jednotlivých vyučujících) informační odpoledne pro rodiče našich žáků.
S  jednotlivými vyučujícími je možné konzultovat  prospěch a chování žáků.

Bakaláři

Možné problémy s provozem žákovské knížkyvíce

GDPR

Vážení rodiče, dne 25. května 2018 vešlo v účinnost nařízení Evropské unie 2016/679 (GDPR) upravující podmínky zpracování osobních údajů. více

Žákovská knížka

Od ledna 2016 naše škola uvedla do provozu internetovou žákovskou knížku více

Partneři školy

NMS Gföhl