Úkoly

ZÁŘÍ

Úkoly vždy dělejte jen ty, co mají děti označené červeným kolečkem. NEDĚLEJTE nic navíc!!!!!!!!!!!!!!!

19. 9.

Čj - Písanka I - Uvolňovací cviky str. 17 - třetí a čtvrtý řádek; do desek s písmeny založit malé a velké o, O, ó, Ó - oba úkoly na pátek 20. 9.

Ma - v deskách budou založené pouze číslice a tečky 0, 1, 2, 3, 4, 5 a znaménka menší, větší, rovná se

20. 9.

MA - PS ( "Krtek") str. 13 - druhý řádek - psát číslici 1 - na pondělí 23. 9.

23. 9.

Čj - PS k ŽA str. 8/ cv. 2 - nakreslit obrázek k velkému A, O - na středu 25. 9.; Aj - vystřihnout kartičky a vložit do sáčku - na Po 30. 9. - nosit na Aj každé pondělí + i malý modrý sešit ( ten podepište a obalte).

26. 9.

Ma - pracovní list ( mají vložený v "Krtečkovi") - cvičení s myškou - porovnávají - na pátek 27. 9.; založit do desek malé a velké e, E

27. 9.

ŽA ( barevná) - str. 5/ druhý a třetí řádek - píší velká tiskací písmena - na pondělí 30. 9.

ŘÍJEN

1. 10.

Ma "Krtek" - str. 14 - nahoře - psát 1 řádek čísla 3 - na středu 2. 10.

Včera jsem kontrolovala Uvolňovací cviky ( někdo neodevzdal) - někteří mají na deskách lísteček s tím, co mají dopsat - zkontroluji po víkendu.

3. 10.

Ma " Krtek" str. 15/ cv . "Vypočítej" - na pátek 4. 10.; Děti si mohou na zítra přinést oblíbené plyšové zvířátko ( dětem jsem neříkala - posílám informaci přes webové stránky).

4. 10.

Čj - PS k ŽA str. 12/ cv. 3 - pouze čtení písmen ( 3 x) - na pondělí 7. 10.

V PO TŘÍDNICKÁ HODINA do 12. 25!!!

7. 10.

Čj - PS k ŽA str. 12/ cv. 5 - přečíst 3x - na úterý 8. 10.

8. 10.

Prv - PS str. 19/ 20 - vystřihnout kartičky s ovocem a zeleninou, zezadu podepsat ( stačí iniciály jména a příjmení - např. B. M. - NE do bílých prostředních kruhů) a dát do podepsané malé obálky a přinést do školy - dáme si do velké průhledné obálky v lavici - na čtvrtek 10. 10.

Čj - na tabulku + fixa nebo na papír + tužka ... trénovat malé psací e ( nácvik již probíhal ve škole).

9. 10.

Ma - do velkého modrého sešitu - psát 2 řádky ( čtvrtý a pátý) čísla 3 - na čtvrtek 10. 10.

10. 10.

Ma "Krtek" str. 16/ cv. - Vypočítej - na pátek 11. 10.

11. 10.

Ma - založit do desek znaménka + a -; Čj - ŽA str. 9 - čtení písmen ( 2x); obalit Písanku - všechny úkoly na Po 14. 10.

14. 10.

Písanka str. 2 - pátý a šestý řádek - na úterý 15. 10.;  Čj - založit do desek M, m

16. 10.

Písanka str. 3 - sedmý a osmý řádek - označené červeně ( malé psací é, i) - na čtvrtek 17. 10.

17. 10.

Čj - PS k ŽA str. 15/ cv. 2 - čtení slabik 2x - na pátek 18. 10.

21. 10.

Ma - PS "Krtek" str.18 - označené cvičení - k příkladům nakreslit oranžové a zelené trojúhelníky a napsat výsledek - na úterý 22. 10.; Aj - rozstřihat kartičky, "zagumičkovat" a vložit do obálky - na pondělí 4. 11.

23. 10.

Čj - ŽA str. 12 - označený řádek - psaní L, l - tiskací; do desek založit L, l - oba úkoly na čtvrtek 24. 10.

25. 10.

Ma - opakujte příklady na sčítání, odčítání do 3,4; Čj - PS k ŽA str. 18/ cv. 1 - čtení slabik; velký modrý sešit - nalepený obrázek  - vybarvit podle pokynů - všechny úkoly na pátek 1. 11.

LISTOPAD

1. 11.

Čj - PS k ŽA str. 18/ cv. 5 - na pondělí 4. 11. .

5. 11.

Čj - ŽA str. 13 - čtení - na čtvrtek 7. 11.

7. 11.

Ma PS "Krtek" psaní čísel - označené cvičení - na pondělí 11. 11.

11. 11.

Čj - založit do desek písmena S, s; Aj - PS str. 61 - vystřihnou karty s čísly i obrázky, dát do obálky a přinést do školy na Po 18. 11.; Ma - PS "Krtek" str. 22/ cv. "Znázorni a vypočítej" - na úterý 12. 11.

12. 11.

Čj PS k ŽA str. 20/ cv. 3 - čtení slabik, slov - na čtvrtek 14. 11.

18. 11.

Ma PS str. 23/ cv. "Znázorni a vypočítej" - na úterý 19. 11.; Aj - karty s čísly + obrázky ( 7 - 10) dolepit do malého modrého sešitu ( děti, které neměly sešit, kartičky nebo obojí - A BYLA TO TŘETINA TŘÍDY!!!!!!! -  dolepí  čísla + obrázky 1 - 10) - na Po 25. 11.; Čj - každý den procvičujte čtení písmen, slabik!!!!!!!!!!!!!!

19. 11.

Čj   PS k ŽA str. 22/ cv. 3 ( 2x); Písanka - písmeno a ( třetí - pátý řádek) - oba úkoly na čtvrtek 21. 11.

22. 11.

Čj ŽA str. 18 - druhý řádek ( psát T, t); PS k ŽA str. 22/ cv. 3 - 3x přečíst ( postupně) - oba úkoly na Po 25. 11.

25. 11.

Čj ŽA str. 17 - čtení  2 x  ( ČTĚTE PO SLABIKÁCH!!!!!!!!!!!!!!); do desek založte T, t; Ma - do desek založte čísla a tečky do 10 - úkoly na úterý 26. 11.

27. 11.

Čj ŽA str. 19 - čtení 2x ( po slabikách); Písanka - na stránce, kde je písmeno t - jeden řádek - píší t, l - oba úkoly na Čt 28. 11.

28.11.

Čj PS k ŽA str. 24/ cv. 4; založit do desek J, j - oba úkoly na Pá 29. 11.

PROSINEC

2. 12.

Čj  PS k ŽA str. 26/ cv. 3 - přečíst 2x ( po slabikách!!!!!!!!!) - na úterý 3. 12.

3. 12.

Ma - PS "Krtek" - str. 29/ cv. Vypočítej - na St 4. 12.; Čj - v sešitě č. 512 mají nalepenou báseň "Anděl, čert a Mikuláš" - naučit se na Čt       5. 12.

4. 12.

Čj - Písanka str. 16 - 3 označené řádky - (píší tele, malá, létá - mají vysvětlené napojování písmen!!!!) - na čtvrtek 5. 12.

6. 12.

Čj - PS k ŽA str. 27/ cv. 4 - čtení slabik; založit do desek Y, y - na pondělí 9. 12.

9. 12.

Čj - ŽA str. 22 - čtení vět - na úterý 10. 12.

10. 12.

Čj PS k ŽA str. 28/ cv. 4 - přečíst; Písanka str. 20 - 3 označené řádky - na St 11. 12.

12. 12.

ČJ PS ke Slabikáři str. 1/ cv. 5 - na pátek 13. 12.

13. 12.

Čj Písanka str. 23 - dva řádky ( seje, jeli) - na Po 16. 12.; čtěte cokoli v PS k ŽA

16. 12.

Založit do desek s písmeny N, n - na úterý 17. 12.

17. 12.

Čj - Slabikář str. 27 - nůž - první a druhý sloupec - čtení slov

20. 12.

O vánočních prázdninách ČTĚTE pravidelně každý den trošičkuwink z ŽA nebo Slabikáře do str. 20. Ať nám děti nezapomenou, co se do Vánoc naučilysmiley.

LEDEN

6. 1.

Aj PS str. 20 - namalovat hračku - na Po 13. 1.; Čj Slabikář str. 14 nebo 15 - čtení - na Út 7. 1.

7. 1.

Ma PS str. 4/ cv. 2; ČJ Slabikář str. 16, 17 - oba úkoly na St 8. 1.

8. 1.

Čj Písanka str. 28/ pouze čtvrtý a poslední řádek; čtení PS ke Sl. str. 3/ cv. 3 - oba úkoly na čtvrtek 9. 1.

9. 1.

Čj čtení Slabikář str. 18 nebo 19 ( mohou si vybrat) - na Pá 10. 1.

10. 1.

Čj PS ke Sl. str.5/ cv. 1; Slabikář str. 24, 25 - oba úkoly na Po 13. 1.

13. 1.

Čj Sl. str. 27 -  domek/první a druhý sloup.; Písanka str. 32/ třetí a čtvrtý řádek; založit do desek písmena D, d - všechny úkoly na Út 14. 1.

14. 1.

Čj Sl. str. 35 - na St 15. 1.

15. 1.

Čj Písanka str. 32 - poslední dva řádky - na čtvrtek 16. 1.

16. 1.

Čj Slabikář str. 36 - Med - na Pá 17. 1.

17. 1.

Písanka str. / třetí a čtvrtý řádek; do desek založit K, k - oba úkoly na Po 20. 1.

20. 1.

Čj Slabikář str. 28 - čtení slov s písmenem k - na Út 21. 1.

21. 1.

Čj Sl. str 37 - čtení na St 22. 1.

22. 1.

Písanka str. 9 - 4 označené řádky ( opis slov - pozor na správné napojování písmen) - na Čt 23. 1.

24. 1.

Čj Slabikář str. 38 - 39 - čtení; založit do desek všechna malá, velká r, R - oba úkoly na Po 27. 1.

Zprávy a oznámení

Adventní - vánoční dílny pomáhají potřebným

Vážení rodiče a žáci, zveme Vás tento čtvrtek, tj.28.11.  na již tradiční adventní - vánoční dílny I. stupně, které zahájí v 16.00 hodin krátké kulturní vystoupení dětí.
Rádi bychom příspěvky za výrobky letos využili na pomoc jedné třeboňské rodině pečující o nemocné děti.
Zároveň Vás informujeme o možnosti výroby řady drobných dekorací  i možnosti využití fotokoutku pro společnou fotografii se svým dítětem.
Tímto přijměte i pozvání na prohlídku nově zrekonstruované školní kuchyňky, která přiláká drobným občerstvením.
Kolektiv školy

Organizace výuky v týdnu od 25.listopadu

V týdnu od 25.listopadu do 29. listopadu se nekonají konzultační hodiny pedagogů.
Ve čtvrtek 28.11. se konají adventní-vánoční dílny na II. stupni od 14.00 hodin, na I. stupni po pěveckém vystoupení od 16.00 hodin.
Ve čtvrtek 28.11. je výuka ukončena ve 12.25 hodin.

 

Nabídka pomoci školní asistentky

Nabídka pomoci školní asistentky

více

Jazyková škola - jazykové kurzy

Široká nabídka jazykových kurzů...

více

Letní hrátky 2020

Termíny letních hrátek v roce 2020:

29.6.-3.7.2020

13.7.-17.7.2020

10.8.-14.8.2020

Přihlášky budou k dispozici v březnu.

více

Bakaláři

Možné problémy s provozem žákovské knížkyvíce

GDPR

Vážení rodiče, dne 25. května 2018 vešlo v účinnost nařízení Evropské unie 2016/679 (GDPR) upravující podmínky zpracování osobních údajů. více

Žákovská knížka

Od ledna 2016 naše škola uvedla do provozu internetovou žákovskou knížku více

Partneři školy

NMS Gföhl