Úkoly

2. pololetí

11. 3.

Úkoly středa 11. 3. - pátek 13. 3. 2020

Čj  Sl str. 54 - 55; PS ke Sl. 30/ cv. 3, 4; Sl. str. 56, 57; PS ke Sl.str. 31/ cv. 1, 2, 3, 4; Písanka str. 30, 31, 32

Ma  procvičovat sčítání, odčítání do 10; PS str. 28, 29, 30

PRV PS str. 45 - V obchodě

Úkoly dělejte postupně!!!!!!!!!!!

16. 3.

Úkoly pondělí 16. 3.  - středa 18. 3. 2020

Čj  PS ke Sl. str. 32/ cv. 1 - čtení slov + Sl. str. 58, 59 - 60 - čtěte POSTUPNĚ!!!! - popovídejte si s dětmi o tom, co jste přečetli; PS ke Sl. str. 32/ cv. 2 - vhodná slova píší děti tiskace; cv. 3 - odpovědi na otázky vychází z textu ve Sl. ( 58 - 60) ( 1. Neví. 2. Nejsou. 3. Veliká. 4. Napíší vlasní jméno. - píší tiskace).

Písanka str. 28, 29 - písmeno K - již jsme trénovali na tabulku v úterý 10. 3. ve škole - i vy s dětmi nejprve zkuste na tabulku a potom teprve do Písanky.

Ma stále procvičujte sčítání, odčítání do 10; PS str. 30 - cv. 1, 2, 3, 4, 5, 6; str. 31/ cv. 1, 2, 3, 4, 5, 7. Str. 31/ cv. 2 - postupně sčítají nebo odčítají - tento typ cvičení jsme již také dělali.                                                                

Slovní úlohy nejprve znázornit ( pomocí kruhů ), pak napíší příklad a vypočítají a na závěr odpověď "psace". ( str. 30/ 2 - Je to ... .; str. 30/ 4 - Milena má ... .; str. 30/ 5 - Zůstalo ... .; str. 31/ 1 - Namalovala ... .; str. 31/ 3 - Na míse je ... .; 31/ 4 - Zůstalo ... .) - zatím píšeme krátké odpovědi.

K procvičování můžete využít také na internetu Školákov - 1. třída - Matematika nebo Český jazyk 

AJ zopakujte si s dětmi názvy oblečení; PS str. 65 - 66 - obrázek vystřihnou podél přerušovaných čar a vyrobí si skládací postavy; připraví si šest pastelek ( pink, orange, yellow, green, blue, red) - vytváří různé barevné kombinace - a zkusí říkat anglicky.

Prvouka PS str. 47 - popovídejte si s dětmi o tom, co z čeho se vyrábí; cv. 1 - stačí, když namalují dva nebo tři výrobky.

Úkoly dělejte postupně!!!!!!!!!!!

Úkoly čtvrtek 19. 3.  a pátek 20. 3. 2020

Čj pokud jste něco nestihli ve Slabikáři, PS ke Sl. nebo Písance - dokončete; čtěte cokoli, co děti baví - knížku, časopis - střídejte se s nimi, pokud neznají písmenko - poraďte; psaní - do procvičovacího sešitu, který jistě doma nějaký máte, procvičte to, co dětem dělá potíže - pozor na napojování písmen. ( Můžete využít - www.pripravy.estranky.cz .... UČENÍ ONLINE ... MENU .... PRVNÍ TŘÍDA ... Diktáty ( 18. 2. 2010) - Diktáty č. 2 - tam známe všechna písmena - nedávejte jako diktát, ale opis.

Po víkendu půjdeme na písmeno C,c - můžete již děti připravit - co kolem sebe vidí a začíná na hlásku c ( citron, cibule,...).

Ma procvičujte sčítání, odčítání do 10.

Opět můžete využít tyto stránky: www.pripravy.estranky.cz .... UČENÍ ONLINE ... MENU .... PRVNÍ TŘÍDA ... 

Matematické puzzle ( 21. 2. 2010); Luštíme křížovky ( 23. 1. 2010); Matematika hrou ( 3. 1. 2010); Počítáme zpaměti ( 30. 12. 2009); Vypočítejte so obrázek ( 27. 12. 2009); Letadýlka ( 27. 12. 2009); Počítáme do 10 - skládačky; Křížovky pro nejmenší ( 11. 10. 2009) 

Vše jsem vyzkoušela, funguje to. A prosím Vás nedělejte najednou!!!!, každý den vyberte jedno cvičení. To jsou jen typy, kde můžete čerpat. Pokud využijete dobře, pokud ne nevadí. Ale důležité je procvičovat - jakkoli.

Prvouka PS str. 48 - Třídíme odpad - využijte poznatky z každodenního života; Motivační pohádka: "Pohádka o popelnici" - (www.etaktik.cz/kestazeni/pohadkaopopelnici.doc).

Přeji Vám pokud možno klidný víkend. B. Mach.

Pondělí  23. 3. 2020

Úkoly budemu psát od tohoto týdne podle rozvrhu.

​Čj ( dvě vyučovací hodiny) - písmeno C, c - již jsme se s ním setkali - slovo Vánoce - dětí říkají slova začínající hláskou c ( cibule, citrón, copy, ... ) - Sl. str 61/ holčička s copem - čtení slov + červenou pastelkou zakroužkují velké C a modrou malé c.

Písanka str. 1  - písmeno velké U - vyzkoušejte na tabulku nebo papír ... tvar známe z velkého V ( " dědečkova hůlka ... kotlík ... pero zůstává a sjedeme dolů na jamku pro Pipku").

Ma stále procvičujeme sčítání, odčítání do 10; PS str. 32/ cv. 1, 2, 3, 4 - cv. 2, 3 ... počítáme "odspoda nahoru"; cv. 4 ... odpověď ( psace): Má ... jahod.

Aj PS str. 32/ cv. 1 .. Najdi Rodneyho ...děti si projdou U str. 30 - 37 ... a hledají a nakreslí a vybarví oblečení, které nese ( nápověda - str. 31 - a sock ( ponožka); str. 34 - a hat ( klobouk); str. 36 - a shoe ( bota) ... namalují do okének; cv. 2 ( Look and say) ... procvičí názvy oblečení; str. 33 ... "Samolepkový slovníček" ... zkusí odhadnou sami ... pokud ne ... nápověda: Polly ( sukně); maminka ( svetr); tatínek ( bota); Ruby ( klobouk); Jack ( tričko); Daisy ( ponožka).

Vážení rodiče,

od úterý 24. 3 2020 budu dávat odkazy na různé prezentace nebo webové stránky. Můžete je využít a nemusíte. Je to zcela na Vás. Jsou to náměty pro využití, aby to pro děti bylo zajímavější.

B. Machovcová

Úterý 24. 3.

Ma PS str. 32/ cv. 5  ... odpověď ( psace): ... Má ... Kč; cv. 6 ... ( odpověď): Zůstalo ... .; cv. 7

Čísla 11 - 20  Prezentace: http://dumy.cz/material/32278-cisla-11-20

Založí si do desek karty s čísly 11 – 20; můžete s nimi rovnou pracovat – říkejte dětem čísla a oni Vám ukáží kartu s daným číslem.

 PS ( 3) str. 1 - počítají "po jedné" kolik je jablek, hrušek, kompotů, ... .

 Čj   Vyvození písmene C, c  - prezentace:

https://www.youtube.com/watch?v=4ebBuRzNw3c&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0IRGkuENJ_jR04LrIjE_QxdDTLfWVbnJmSRzjNSQdNmxzOiU5nSSnYs4c

„Vyloupejte si“ ze skládací abecedy C, c a složte dvě slova, ve kterých slyšíte hlásku c např.: jedno zvíře ( opice), jedno jméno ( Cilka nebo Míca). Můžete využít Sl. Str. 61.

Psaní: písmeno velké P ( již jsme se učili R – to nám pomůže) – nejprve vyzkoušet na tabulku nebo papír a pak do sešitu. (začínáme nahoře - „ rovná čára dolů - doleva – batoh na záda a okýnko pro kamaráda“)  - obtáhneme vedle velkého tiskacího P dvě psací barevně a pak píšeme tři řádky.

Prvouka ( 24. 3. a 26. 3.)

Ke třídění odpadu můžete využít i tuto prezentaci: http://dumy.cz/material/30299-trideni-odpadu

Zazpívejte si písničku o Africe ( " Pět minut v Africe") a zvuky zvířat pro děti na www.youtube.com.

PS str. 49; mohou si vymodelovat nějaké zvířátko ( pokud máte doma modelínu).

Poznámka: Některé prezentace mám od mé milé a báječné kolegyně z 1. B a mohu je s jejím souhlasem použít.Děkujismiley.

Středa 24. 3.

Čj  můžete využít:  http://dumy.cz/material/23776-vyvozeni-hlasky-c                                                                                          

 zavzpomínejte na Vánoce a pak si přečtěte Sl. str. 71 – střídavě s dětmi a popovídejte o tom, co jste přečetli.

Psaní: Písanka str. 2 – dopsat; pozor na napojování velkého P – „odspoda“ – jako u velkého V.

Ma  https://skolakov.eu/matematika/1-trida/numerace-do-20/pocitame/priklady1.htm

PS 3 str. 2/ cv. 1, 2, 3, 4

Stále procvičujeme sčítání, odčítání do 10.

Vv a ČSP nezadávám.

 Čtvrtek  24. 3.

Ma  … Stále procvičujeme sčítání, odčítání do 10.

 https://skolakov.eu/matematika/1-trida/numerace-do-20/morsky-svet/priklady1.htm

PS str. 2/ cv. 5, 6

Můžete „ vyloupat „ papírové peníze z PS 2 a pokládat jednu desetikorunu a 3 jednokoruny … Kolik máš? ; atd. .

Čj Sl. Str. 65 – čtení slov sloupeček s C, c – barevně zakroužkují všechna malá c – modře ; vyberou si dvě slova a složí ze skládací abecedy.

Psaní: Písanka str. 6 … malé c …. Pozor na rovná záda!!! „ zobáček odspoda nahoru, oblouček a jamka pro Pipku“ … nejdřív potrénujte na tabulku nebo papír a pak teprve do sešitu první – třetí řádek.

Při psaní dodržujte zásady správného sezení a držení pera!!!!!

Pátek  25. 3.

Čj ( dvě vyučovací hodiny)  - vyndejte písmena tiskací abecedy ( dvě m, dvě i a n, o) – zkusí složit slovo ( můžete dát nápovědu), pokud to nezvládnou, složte s nimi mimino.

Sl. str. 72 – nejprve si popovídejte, co takové miminko umí a pak děti přečtou … porovnejte s tím, o čem povídaly

Psaní: dotrénujte malé c – str. 6 … píšeme slova celý, Vánoce, ruce a malé psací c … pozor na napojování malého c – najedou jako na malé a, o.

Při psaní dodržujte zásady správného sezení a držení pera!!!!!

Poznámka: Sl. str. 73 - 75 si můžete přečíst v rámci procvičování čtení, můžete pouze něco vybrat. Záleží zcela na Vás.

V pondělí půjdeme na Č, č - dívejte se kolem sebe ( česnek, čepice, ... ).

Ma … Stále procvičujeme sčítání, odčítání do 10.

https://skolakov.eu/matematika/1-trida/numerace-do-20/mince/prirazovani.html

1D 5J  - jedna desítka( desetikoruna) a  pět  jednotek ( jednokorun) … ukazovat na penězích je nejjednodušší, dovedou si to představit.

Práce s kartičkami – položte řadu čísel 11 – 20( můžete přeházet) např. 15, 19, 20, 11, 14, 17, 12, 16,13, 18 a děti budou číst, pak opíší na papír nebo tabulku psace ( pozor na psací 4 v čísle 14, psací 7 v čísle 17 a psací 9 v čísle 19).

PS 3 str. 3/ cv. 1, 2, 3, 4

Přeji Vám klidný víkend a všichni se opatrujte. B. Machovcová

Pondělí 30. 3.

Čj  - toto učivo je rozděleno na dvě vyuč. hodiny.

Vyvození písmene Č, č  - prezentace ( doporučuji – je tam pohádka k písmenu Č): https://www.youtube.com/watch?v=ITKZzOl6lnE&feature=youtu.be 

Sl. str. 61 ( čáp)  – čtení slov + v prvním a druhém sloupečku zakroužkují všechna malá č modře.

Psaní:

https://www.youtube.com/watch?v=B6Lz_umndxs&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1mnksD4TKfANpd1lXijMrbbha1WaYsyvtp_PZmOzgok0UVOWtydFd48z8  

( doporučuji – ve videu zopakujete písmena – je tam i ukázka na písmeno velké C)

str. 7 – písmeno velké C – vzpomeneme na Mrazíka, jakou měl berlu… začneme“odspoda“ – uděláme malou čárku, kterou objedeme…rovná záda, dole „jamku pro Pipku“ … končíme na první pomocné lince … natrénujte na tabulku a pak pište do sešitu.

Ma  čísela 11 – 20 – můžete využít tuto prezentaci:

https://www.youtube.com/watch?v=XOTbvNWscO8&feature=youtu.be    … vyvození čísené řady 0 – 20 ( doporučuji …)

Papírové peníze – procvičte: „Dej 1 desetikorunu a 5 jednokorun“ … Kolik máš? 15; atd.

PS 3 str. 3/ cv. 5, 6

AJ  opakování hraček + nová slovíčka  ( prezentaci doporučuji, je tam seznámení s novou slovní zásobou)

https://www.youtube.com/watch?v=W3-Ju_uppTY&feature=youtu.be

U si prohlédněte str. 38, 39; PS str. 34 …. Děti poslouchají a zakroužkují. ( Pouze pro ty, kdo umí anglicky: One … a present ( dárek); Two … a cake ( dort); Three …  a candle ( svíčka); Four … a balloon ( balonek); Five … a card ( přání); Six … a badge (odznak)).

Úterý 31. 3.; Středa 1. 4. 2020

Ma – čtení, psaní čísel 11 - 20

https://www.matyskova-matematika.cz/3-dil/video/str-2/

https://www.matyskova-matematika.cz/3-dil/video/str-30/ 

PS str. 4/ cv. 1, 2, 3, 4 ( toto cvičení rozdělte  – nepište najednou), 5; str. 5/ cv. 1

Čj  Sl. str. 65 – čtení slov +  zakroužkují modře malá č; Sl. str. 76 – čtení + si popovídejte o tom, co jste přečetli

Psaní: str. 4 – opis vět ( Jedu do Prahy., Praha je krásná.); str. 8 - písmena Č, č 

K procvičování psaní ( opis, diktát) můžete využívat i tyto stránky:

https://pripravy.estranky.cz/clanky/prvni-trida/diktaty-.html

Prvouka: PS str. 50  ( vybarví si i kytičku v rámečku ).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zprávy a oznámení

Uzavření základních škol.

Stát s platností od středy uzavřel všechny školy. Opatření platí do odvolání.

Sledujte prosím www stránky, Bakaláře.

Informace budeme pravidelně aktualizovat.

 

více

Zápis do prvních tříd

Zápis do prvních tříd proběhne 1.  - 30. dubna 2020

více

DESATERO jak přežít na (jiho)českých silnicích

projekt,  DESATERO jak přežít na (jiho)českých silnicích, aneb s humorem a Rudou Pivrncem o vážných věcech

Jazyková škola - jazykové kurzy

Po dobu trvání mimořádného opatření MZ - přerušeno.

více

Letní hrátky 2020

Termíny letních hrátek v roce 2020 (v případě běžného provozu školy)

6.7.-10.7.2020 

13.7.-17.7.2020

10.8.-14.8.2020

Přihlášky posílejte naskenované nebo ofocené na jdrtinova@1zstrebon.cz

více

Bakaláři

Možné problémy s provozem žákovské knížkyvíce

GDPR

Vážení rodiče, dne 25. května 2018 vešlo v účinnost nařízení Evropské unie 2016/679 (GDPR) upravující podmínky zpracování osobních údajů. více

Žákovská knížka

Od ledna 2016 naše škola uvedla do provozu internetovou žákovskou knížku více

Partneři školy

NMS Gföhl