Ve škole i mimo ni

 

  • 3. listopadu obě 9. třídy navštívily v rámci programu volby budoucího povolání místní Střední  školu rybářskou a vodohospodářskou Jakuba Krčína. Jelikož mnozí žáci viděli školu poprvé, bylo co obdivovat:   laboratoř, nově zrekonstruované venkovní odborné učebny nebo jazykovou učebnu. K atraktivitě této akce bezpochyby přispěla vynikající přednáška pana učitele ing. Aleše Vondrky týkající se problematiky povodní a vodohospodářství v našem regionu. Tímto patří škole náš velký dík. Prohlídka školy přispěla k lepšímu poznání prostředí, v němž možná najdou své budoucí studijní místo někteří z našich žáků.
     
  • Výchovného koncertu pořádaného místní Základní uměleckou školou se 10. listopadu  zúčastnily děti 3. a 4. ročníků. Žáci měli možnost poznat různorodé spektrum hudebních nástrojů - smyčcové, strunné, žesťové i dechové. Děti i učitelé kladně hodnotili velmi příjemnou atmosféru i celkově veselé pojetí hudebního dopoledne.

  • 12. listopadu se 8. ročníky zúčastnily tradiční Burzy středních škol a učilišť v Jindřichově Hradci.  Žáci měli tak jedinečnou příležitost seznámit se na větší akci s nabízenými studijními či učebními obory.Ve druhé části exkurze se pak zúčastnili kvalitně připraveného dne otevřených dveří na Střední zdravotnické škole v Jindřichově Hradci.  Prohlédli si posilovnu, laboratoř, odborné učebny, jazykovou učebnu, měli možnost zhlédnout ukázku z operačního sálu, na vlastní oči viděli zásah záchranářů i simulaci operace 

 

Zprávy a oznámení

Přípravné kurzy Cambridge English 2022-2023

Nabízíme přípravné kurzy anglického jazyka Cambridge English pro naše žáky. 

více

Bakaláři - chyba certifikátu

Možné problémy s provozem žákovské knížky

více

Žákovská knížka

Od ledna 2016 naše škola uvedla do provozu internetovou žákovskou knížku více

GDPR

Vážení rodiče, dne 25. května 2018 vešlo v účinnost nařízení Evropské unie 2016/679 (GDPR) upravující podmínky zpracování osobních údajů. více

Partneři školy

NMS Gföhl

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout