Ve škole i mimo ni

 

  • 3. listopadu obě 9. třídy navštívily v rámci programu volby budoucího povolání místní Střední  školu rybářskou a vodohospodářskou Jakuba Krčína. Jelikož mnozí žáci viděli školu poprvé, bylo co obdivovat:   laboratoř, nově zrekonstruované venkovní odborné učebny nebo jazykovou učebnu. K atraktivitě této akce bezpochyby přispěla vynikající přednáška pana učitele ing. Aleše Vondrky týkající se problematiky povodní a vodohospodářství v našem regionu. Tímto patří škole náš velký dík. Prohlídka školy přispěla k lepšímu poznání prostředí, v němž možná najdou své budoucí studijní místo někteří z našich žáků.
     
  • Výchovného koncertu pořádaného místní Základní uměleckou školou se 10. listopadu  zúčastnily děti 3. a 4. ročníků. Žáci měli možnost poznat různorodé spektrum hudebních nástrojů - smyčcové, strunné, žesťové i dechové. Děti i učitelé kladně hodnotili velmi příjemnou atmosféru i celkově veselé pojetí hudebního dopoledne.

  • 12. listopadu se 8. ročníky zúčastnily tradiční Burzy středních škol a učilišť v Jindřichově Hradci.  Žáci měli tak jedinečnou příležitost seznámit se na větší akci s nabízenými studijními či učebními obory.Ve druhé části exkurze se pak zúčastnili kvalitně připraveného dne otevřených dveří na Střední zdravotnické škole v Jindřichově Hradci.  Prohlédli si posilovnu, laboratoř, odborné učebny, jazykovou učebnu, měli možnost zhlédnout ukázku z operačního sálu, na vlastní oči viděli zásah záchranářů i simulaci operace 

 

Zprávy a oznámení

Projektový den

V pátek 25.9.2020 neplánujeme ředitelské volno (pokud se situace nezmění)
1. stupeň výuka podle rozvrhu
2. stupeň projektový den "Den cizích jazyků" (předpokládaný konec 12:30)​

Konzultační hodiny výchovného poradenství ve ŠR 2020-2021

PONDĚLÍ  16-17.30

STŘEDA   7.15-8.45

Poděkování

Poděkování za sponzorské dary

více

Přípravné kurzy Cambridge English 2020-2021

Kompletní informace k přípravným kurzům z anglického jazyka najdete na nástěnce školy v Bakalářích.

GDPR

Vážení rodiče, dne 25. května 2018 vešlo v účinnost nařízení Evropské unie 2016/679 (GDPR) upravující podmínky zpracování osobních údajů. více

Potřeby pro prvňáčky.

Nástup žáků prvních tříd ve školním roce 2020/2021

více

Žákovská knížka

Od ledna 2016 naše škola uvedla do provozu internetovou žákovskou knížku více

Partneři školy

NMS Gföhl