menu

Školní rok 2007/2008


Vítejte ve školním roce 2007/2008


 

Po dvouměsíčním odpočinku startuje nový školní rok a s ním se otevírají brány obou našich škol nejen stávajícím žákům, ale především novým prvňáčkům i žákům přicházejících do vyšších tříd. Nováčky srdečně mezi námi vítáme a všem žákům přejeme úspěšný školní rok.


Startuje nový vzdělávací program

I naše škola začíná od letošního školního roku pracovat podle vlastního vzdělávacího programu. Ten náš nese název „Let za poznáním“. A jaké jsou jeho priority? Především zavádíme výuku anglického jazyka od 1. ročníku, dále preferujeme práci s výpočetní technikou, tělesnou výchovu a sport i vytváření podmínek pro žáky talentované a žáky integrované.
Paralelně s 1. ročníky se podle nového školního vzdělávacího programu začne vyučovat i 6. ročníku, a tudíž si mohli žáci jako novinku zvolit mezi atraktivními volitelnými předměty: estetická výchova, tělesná výchova a regionální výchova. Posledně jmenovaný předmět zařazujeme z důvodu využití možností bohatých regionálních námětů a dosažení u žáků lepšího a hlubšího poznání kraje.


Aktuální informace školní družiny

Zápis do školní družiny proběhne vždy v oddělení ŠD a to v těchto termínech:
27.8.-31.8.07: 8,30-13,30 hodin (určeno především pro rodiče žáků 2.-5.ročníku)
3.9. 07 od 8.00 hodin

Režim ŠD: Odpoledne: 11,40-16,15 Ráno: 6,15-7,45 hodin
Odpoledne: 11,40-16,15 hodin

Provozní doba může být upravena podle požadavku rodičů. To vše po domluvě s vedoucí vychovatelkou paní Annou Košinovou.

Děti mohou v rámci odpoledního provozu školní družiny navštěvovat tyto kroužky dle svého zaměření a svých zálib:

  • Sportovní (kapacita max. 26dětí) -vede p.vych.Košinová,p.vych Vrchotová
  • Dovedné ruce (kapacita max.18dětí) -vede p.vych.Čiháková
  • Vaření (kapacita max.15dětí) -vede p.vych. Doležalová

 

 

Zprávy a oznámení

Školička pro budoucí prvňáčky

Ve čtvrtek 2. května a 23. května proběhnou od 16:00 do 16:45  ŠKOLIČKY pro budoucí PRVŇÁČKY.

Srdečně zvou paní učitelky.

 

více

Naše meteostanice

Podívejta se na aktuální data ze školní meteostanice.

https://www.wunderground.com/dashboard/pws/ITEBO7

Prohlídka školy

Na malou prohlídku se můžete podívat prostřednictvím služby Google.

U příležitosti zápisů do naší školičky vzniklo krátké video ve spolupráci s našimi školními skřítky.

 

Přijměte naše pozvání!

Letní hrátky 2024

8.-12.7. Pirátská dobrodružství - volno 6 míst

15.-19.7. Šifra Mistra Krčína - volno 2 místa

29.7.-2.8. Po stopách Bílé paní - volno 17 míst

5.8.-9.8. Sportovní hrátky - volno 9 míst

Přihlášky pouze do konce května.

více

Žákovská knížka

Od ledna 2016 naše škola uvedla do provozu internetovou žákovskou knížku více

GDPR

Vážení rodiče, dne 25. května 2018 vešlo v účinnost nařízení Evropské unie 2016/679 (GDPR) upravující podmínky zpracování osobních údajů. více

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout