Školní rok 2007/2008


Vítejte ve školním roce 2007/2008


 

Po dvouměsíčním odpočinku startuje nový školní rok a s ním se otevírají brány obou našich škol nejen stávajícím žákům, ale především novým prvňáčkům i žákům přicházejících do vyšších tříd. Nováčky srdečně mezi námi vítáme a všem žákům přejeme úspěšný školní rok.


Startuje nový vzdělávací program

I naše škola začíná od letošního školního roku pracovat podle vlastního vzdělávacího programu. Ten náš nese název „Let za poznáním“. A jaké jsou jeho priority? Především zavádíme výuku anglického jazyka od 1. ročníku, dále preferujeme práci s výpočetní technikou, tělesnou výchovu a sport i vytváření podmínek pro žáky talentované a žáky integrované.
Paralelně s 1. ročníky se podle nového školního vzdělávacího programu začne vyučovat i 6. ročníku, a tudíž si mohli žáci jako novinku zvolit mezi atraktivními volitelnými předměty: estetická výchova, tělesná výchova a regionální výchova. Posledně jmenovaný předmět zařazujeme z důvodu využití možností bohatých regionálních námětů a dosažení u žáků lepšího a hlubšího poznání kraje.


Aktuální informace školní družiny

Zápis do školní družiny proběhne vždy v oddělení ŠD a to v těchto termínech:
27.8.-31.8.07: 8,30-13,30 hodin (určeno především pro rodiče žáků 2.-5.ročníku)
3.9. 07 od 8.00 hodin

Režim ŠD: Odpoledne: 11,40-16,15 Ráno: 6,15-7,45 hodin
Odpoledne: 11,40-16,15 hodin

Provozní doba může být upravena podle požadavku rodičů. To vše po domluvě s vedoucí vychovatelkou paní Annou Košinovou.

Děti mohou v rámci odpoledního provozu školní družiny navštěvovat tyto kroužky dle svého zaměření a svých zálib:

  • Sportovní (kapacita max. 26dětí) -vede p.vych.Košinová,p.vych Vrchotová
  • Dovedné ruce (kapacita max.18dětí) -vede p.vych.Čiháková
  • Vaření (kapacita max.15dětí) -vede p.vych. Doležalová

 

 

Zprávy a oznámení

Výsledky volby do školské rady za rodiče

Výsledky volby

Konzultační hodiny výchovného poradenství ve ŠR 2020-2021

PONDĚLÍ  16-17.30

STŘEDA   7.15-8.45

Zápis do prvních tříd

Zápis do prvních tříd proběhne 1.  - 30. dubna 2021

více

Přípravné kurzy Cambridge English 2020-2021

Kompletní informace k přípravným kurzům z anglického jazyka najdete na nástěnce školy v Bakalářích.

Letní hrátky 2021

12.7.-16.7. OBSAZENO

19.7.-23.7. Volná místa

9.8.-13.8. Posledních 5 míst

více

GDPR

Vážení rodiče, dne 25. května 2018 vešlo v účinnost nařízení Evropské unie 2016/679 (GDPR) upravující podmínky zpracování osobních údajů. více

Žákovská knížka

Od ledna 2016 naše škola uvedla do provozu internetovou žákovskou knížku více

Partneři školy

NMS Gföhl