Jarní zpravodaj 1


Z činnosti Základní školy SokolskáNejen velikonoční vyrábění s rodiči

bylo na programu bohaté náplně činnosti školní družiny v samém počátku jara. Před velikonočními svátky proběhla společná akce všech oddělení, při níž padesátka rodičů se svými ratolestmi vyráběla velikonoční závěs, věnec z přírodních materiálů nebo se pobavili při zdobení perníčků či kraslic netradičními technikami. I touto formou se snažíme o aktivní integraci rodičů do činností souvisejících se školními aktivitami.

„Láska ano, děti ještě ne“

Dne 3. dubna se žáci devátých ročníků zúčastnili poučné přednášky Mudr. P. Kováře pod názvem „Láska ano, děti ještě ne“ v ČB. V poučném a zajímavém pořadu si dospívající doplnili informace z oblasti užívání antikoncepce, platných zákonů a informováni byli o pohlavním životě a pohlavních nemocech.

Již do školy

se nyní mají možnost podívat a určitým způsobem otestovat své budoucí prostředí děti, které k nám nastoupí v září do 1. ročníků. Pestrý šedesátiminutový program tradiční „školičky“ dětem nabízí různé didaktické metody, které jsou uplatňovány např. při rozvíjení matematických představ, při komunikaci v rámci literární výchovy a nechybí ani prvky hudebně-pohybové výchovy. Budoucí školáčkové dostávají do své „žákovské knížky“ razítka za splněné úkoly, což rodiče hodnotí jako vhodnou motivaci.


Kvalitní seminář k výuce AJ

absolvovali nejen naši učitelé, ale pozvání přijali i kolegové z ostatních škol. Seminář směřující k dalšímu vzdělávání učitelů a jejich pedagogickému růstu vedl zkušený brněnský lektor p. Mgr. O. Matuška. Seminář nabídl další možné zajímavé metody i bohatý obrazový materiál využitelný v hodinách cizího jazyka.
 

Plavecké štafety


o Pohár starosty města Krnova se v letošním roce poprvé zúčastnilo i na padesát našich žáků. Akce se uskutečnila v místním plaveckém bazénu za účasti dětí 1.-5. ročníků. Výsledný čas celého týmu byl zaslán na adresu pořadatelů a výsledky jsou k nahlédnutí na
www.stafeta.wz.cz
 

Zprávy a oznámení

Nařízení MZ

9.9.2020 15:05 hodin:
Podle nařízení MZ jsou od 10.9.2020 jsou povinné roušky ve společných prostorách škol s výjimkou tříd. Roušky jsou povinné i pro školní jídelnu. Sledujte prosím sdělovací prostředky, www stránky školy a Bakaláře.

Konzultační hodiny výchovného poradenství ve ŠR 2020-2021

PONDĚLÍ  16-17.30

STŘEDA   7.15-8.45

Poděkování

Poděkování za sponzorské dary

více

Přípravné kurzy Cambridge English 2020-2021

Kompletní informace k přípravným kurzům z anglického jazyka najdete na nástěnce školy v Bakalářích.

Zápis do školní družiny 2020-2021

pro nový školní  rok proběhne v prostorách přízemí budovy školy ve dnech 27., 28. a 31.8. 2020 a to vždy v čase od 8.00 do 15.00 hodin.

GDPR

Vážení rodiče, dne 25. května 2018 vešlo v účinnost nařízení Evropské unie 2016/679 (GDPR) upravující podmínky zpracování osobních údajů. více

Potřeby pro prvňáčky.

Nástup žáků prvních tříd ve školním roce 2020/2021

více

Žákovská knížka

Od ledna 2016 naše škola uvedla do provozu internetovou žákovskou knížku více

Partneři školy

NMS Gföhl