menu

Ze školních škamen - leden

 


Základní škola Sokolská informuje

 

 


Uplynulé období přineslo nejednu zajímavou akci uskutečněnou nejen v rámci integrace starších žáků do spolupráce s těmi nejmladšími.

 

 

Fyzikální show

 

 


byla takovým dokladem. Žáci volitelného předmětu fyzikální praktika uspořádali se svojí vyučující p.uč.M. Tomanovou pro celý I. stupeň a obě 6. třídy netradiční hodinové fyzikální představení. Cílem akce, kterou moderovali žáci z 9.B Hanka Frantesová a Radim Zvánovec, bylo přiblížit fyziku atraktivní a zábavnou formou již žákům nejnižších tříd. A s jakými pokusy se tříčlenné skupiny pochlubily? Na to jsme se zeptali jednoho z organizátorů, Jana Koláře z 9.B: „ Tak na programu třeba byl pokus s hustotou, soutěž s nafukováním balonků umístěných v PET lahvi nebo jsme předváděli pokus s plastovou lahví, v níž jsme zalili kypřicí prášek octem ,na lahev jsme navlékli balonek a vlivem chemické reakce se balonek samovolně nafouknul. Myslím, že jsem všechny přítomné pobavili, ale zároveň i poučili.“ Veškeré pokusy Roman Poborský a Fanda Jezvík, žáci 9. tříd, snímali kamerou na plátno, aby všichni zúčastnění měli možnost vše dokonale pozorovat i v detailech. Celou akci zároveň natáčeli na kameru a sami si následně nastříhali video, které bude sloužit k propagaci akce, ale i k zpopularizování fyziky.

 

 

Sportovní dopoledne

 

 


u nás strávili malí předškolákové 25.1. v doprovodu svých učitelek při Dni otevřených dveří. O pestrý program se postarala p.uč. P. Přibylová se žáky navštěvujícími volitelnou tělesnou výchovu. Ti připravili zajímavé, netradiční i atraktivní sportovní disciplíny: překážková dráha, soutěž s balonky, házení na cíl, skok z místa, lov ryb, slalom s míčem, základy horolezectví, prolézání tunely, ale objevily se i základy atletických disciplín. Děti byly za své sportovní zápolení odměněny barevným pamětním diplomem a pochutnat si mohly na drobné sladkosti. I tímto způsobem dáváme nahlížet do naší práce. Děti tak s předstihem mají možnost lépe poznat školní prostředí.

 

 

Za odměnu do kina

 

 


Již tradičně jsou žáci školy odměňováni za pololetní pracovní úsilí filmovým představením v místním kině. Tentokrát na ně čekal kreslený příběh o kocouru Garfieldovi 2, který všechny přítomné znamenitě pobavil a stal se tak příjemnou tečkou za poločasem letošního školního roku.

 

 

Cermatem

 

 


byli prověřeni žáci 9. tříd hned 1. února v celostátních srovnávacích testech v oblasti českého jazyka, matematiky i všeobecných studijních předpokladech. Podle jejich slov se jednalo o obtížné úkoly, které se pro některé z nich staly impulsem k ještě pečlivějšímu a systematičtějšímu studijnímu snažení.

 

 

Psí dovednosti

 

 


v produkci sdružení Hafík, které se zabývá i canisterapií, mohli sledovat žáci I. stupně v tělocvičně školy počátkem února. Celkem sedm pejsků se svým doprovodem se přišlo pochlubit s pohybovými aktivitami. Všichni diváci celé představení s obdivem sledovali. Hanka Kohoutová z 5.B program zhodnotila: „ Moc se nám to líbilo. Třeba kokršpaněl Rexík válel sudy, viděli jsme i prolézání tunelem vytvořeným z těl dětí nebo pěkné taky bylo štěkání na povel. Každý majitel svého psa představil a předvedl s ním jeho umění. Asi nejlepší bylo, jak psi chodili po nás ležících dětech a sbírali piškoty.“

 

 

„Na skok v Austrálii“

 

 


Stálými hosty Třeboně se již stala parta mladých cestovatelů z Pelhřimova, kteří mezi žáky a studenty přijíždějí pravidelně, aby se podělili o své bohaté cestovatelské zážitky. Počátkem února i naši žáci obdivovali v podání Pohodářů krásu australské přírody, jedinečnost národních parků, nádheru nedotčené flóry, ale i rozmanitost kulturních a architektonických památek

 

 

Z pracoviště v Břilicích

 

 


Rovněž na našem odloučeném pracovišti se v únoru uskutečnil zápis do 1.ročníků, k němuž se dostavilo 15 dětí s rodiči. Všechny děti se velice snažily a od svých budoucích starších kamarádů obdržely vyrobený dárek. Před jarními prázdninami uspořádala školní družina maškarní karneval, na němž se všichni zúčastnění báječně pobavili a pochutnali na sladkostech z „Kavárny Petr“, čímž panu M. Petrovi velmi děkujeme. Poděkování patří rovněž bance WSPK.

 

 

Úspěšnému zápisu do 1. tříd

 


uskutečněnému na naší škole ve dnech 7. a 8. února předcházely dny otevřených dveří spojené s tradiční návštěvou místních mateřských škol. Za velmi frekventované můžeme letos označit tyto návštěvy přímo ve třídách při vyučování. I v letošním roce jsme při zápisech zaznamenali kvalitní účast a v září otevřeme dvě velmi slušně naplněné první třídy. Rodičům s dětmi děkujeme za přízeň a na naše nejmenší školáčky se již nyní velmi těšíme.

Zprávy a oznámení

Přijímací zkoušky 2024

Statistické údaje k přijímacím zkouškám v roce 2024

více

Naše meteostanice

Podívejta se na aktuální data ze školní meteostanice.

https://www.wunderground.com/dashboard/pws/ITEBO7

Prohlídka školy

Na malou prohlídku se můžete podívat prostřednictvím služby Google.

U příležitosti zápisů do naší školičky vzniklo krátké video ve spolupráci s našimi školními skřítky.

 

Přijměte naše pozvání!

Zápis do školní družiny 2024-2025

Zápis do školní družiny pro rok 2024/2025 se bude konat ve dnech 28.8.-30.8.2024 v době 8:00-15:00 hodin v I. odd. školní družiny. Nabídku družinových kroužků najdete po rozkliknutí. 

více

Letní hrátky 2024

8.-12.7. Pirátská dobrodružství - OBSAZENO

15.-19.7. Šifra Mistra Krčína - OBSAZENO

29.7.-2.8. Po stopách Bílé paní - volno 6 míst

5.8.-9.8. Sportovní hrátky - volno 2 místa

více

Úřední hodiny o prázdninách

Každé pondělí od 9:00 do 11:00 hodin

Žákovská knížka

Od ledna 2016 naše škola uvedla do provozu internetovou žákovskou knížku více

GDPR

Vážení rodiče, dne 25. května 2018 vešlo v účinnost nařízení Evropské unie 2016/679 (GDPR) upravující podmínky zpracování osobních údajů. více

Volitelné předměty 2024/25

Nabídka volitelných předmětů pro budoucí šesťáky EST, VTV, REV, KAJ

více

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout