Kroužky školní družiny

I v tomto školním roce projevili nejen děti, ale i jejich rodiče nemalý zájem o činnost kroužků v naší školní družině. Tento způsob práce s dětmi se nám velice osvědčil již v předešlých letech.Pro tento školní rok jsme nabídku rozšířili o kroužek Hrajeme si s angličtinou, který je určen pro děti 2.-3.ročníku.

Pondělí : 14,30 - 15,45     p.vych. Doležalová  Vaření  (10 dětí)

Úterý :   13,30 - 14,30     p.vych. Košinová  Hrajeme si s angličtinou 2.roč. (14 dětí)

            14,30 - 15,45      p.vych. Čiháková  Dovedné ruce (15 dětí)

Čtvrtek : 13,30 - 14,30     p.vych. Košinová  Hrajeme si s angličtinou 3.roč. (7 dětí)

             14,30 - 15,45     p.vych. Čiháková  Dovedné ruce (13 dětí)

Pátek :  13,30 - 14,30          p.vych. Vrchotová Sportovní kroužek (16 dětí)

            13,30 - 14,30      p.vych. Košinová  Sportovní kroužek (15dětí)

Zprávy a oznámení

Nařízení MZ

9.9.2020 15:05 hodin:
Podle nařízení MZ jsou od 10.9.2020 jsou povinné roušky ve společných prostorách škol s výjimkou tříd. Roušky jsou povinné i pro školní jídelnu. Sledujte prosím sdělovací prostředky, www stránky školy a Bakaláře.

Konzultační hodiny výchovného poradenství ve ŠR 2020-2021

PONDĚLÍ  16-17.30

STŘEDA   7.15-8.45

Poděkování

Poděkování za sponzorské dary

více

Přípravné kurzy Cambridge English 2020-2021

Kompletní informace k přípravným kurzům z anglického jazyka najdete na nástěnce školy v Bakalářích.

Zápis do školní družiny 2020-2021

pro nový školní  rok proběhne v prostorách přízemí budovy školy ve dnech 27., 28. a 31.8. 2020 a to vždy v čase od 8.00 do 15.00 hodin.

GDPR

Vážení rodiče, dne 25. května 2018 vešlo v účinnost nařízení Evropské unie 2016/679 (GDPR) upravující podmínky zpracování osobních údajů. více

Potřeby pro prvňáčky.

Nástup žáků prvních tříd ve školním roce 2020/2021

více

Žákovská knížka

Od ledna 2016 naše škola uvedla do provozu internetovou žákovskou knížku více

Partneři školy

NMS Gföhl