menu

Exkurze Letecké muzeum, Technické a Zemědělské muzeum Praha

Škola pro zájemce II. stupně opět uspořádala další z oblíbených výběrových exkurzí. Jedná se o zájmově zaměřenou exkurzi vedoucí tentokrát do prostor Technického a Zemědělského muzea  v Praze a Leteckého muze v Kbelích.

 

V  Národním technickém muzeu zájemci obdivovali rozsáhlé sbírky dokumentující vývoj mnoha technických oborů, přírodních a exaktních věd a průmyslu na území dnešní České republiky.

 

Překvapení v Zemědělském muzeu čekalo naše cestovatele.

Osobně je totiž  provedl bývalý starosta města Třeboně Ing. Jiří Houdek, který je nyní v této instituci zaměstnán. Setkání proběhlo ve vřelé a přátelské atmosféře.

 

Základní expozice v Národním zemědělském muzeu se nachází  na ploše více než 500 m2 ve velkém sále.  Žáci mohli obdivovat dvacítku nejdůležitějších předmětů (traktory, stabilní motory mlátičky, motorové mlátičky a stroje ke sběru brambor) ze sbírky historické zemědělské techniky. Celá expozice je koncipována jako příběh, který provází návštěvníka dějinami mechanizace náročné práce zemědělců. Další prohlídka přinesla návštěvníkům  pohled do každodenního života obyvatel českého a moravského venkova od pravěku až do dnešních dnů.

 

A lahůdka nakonec - Letecké muzeum ve Kbelích  bylo první leteckou základnou vybudovanou po vzniku Československa v roce 1918. Početností a kvalitou sbírek patří k největším leteckým muzeím v Evropě. V současnosti má ve sbírkách 275 letadel, z nichž 85 je vystaveno ve čtyřech krytých halách, 25 v nekrytých expozičních prostorech, 155 je uloženo v depozitářích a 10 letuschopných je provozováno. Řada letounů patří ke světovým unikátům. Expozice muzea se vztahuje bezprostředně k historii československého a českého letectví, zvláště vojenského. Pro srovnání jsou zde vystaveny také vybrané typy světově významných letadel a kromě toho i množství leteckých motorů, součásti draků letounů, výzbroj, výstroj, stejnokroje, prapory, vyznamenání a další památky, které se vztahují k historii československého a českého letectví.

Zprávy a oznámení

Přijímací zkoušky 2024

Statistické údaje k přijímacím zkouškám v roce 2024

více

Naše meteostanice

Podívejta se na aktuální data ze školní meteostanice.

https://www.wunderground.com/dashboard/pws/ITEBO7

Prohlídka školy

Na malou prohlídku se můžete podívat prostřednictvím služby Google.

U příležitosti zápisů do naší školičky vzniklo krátké video ve spolupráci s našimi školními skřítky.

 

Přijměte naše pozvání!

Zápis do školní družiny 2024-2025

Zápis do školní družiny pro rok 2024/2025 se bude konat ve dnech 28.8.-30.8.2024 v době 8:00-15:00 hodin v I. odd. školní družiny. Nabídku družinových kroužků najdete po rozkliknutí. 

více

Letní hrátky 2024

8.-12.7. Pirátská dobrodružství - OBSAZENO

15.-19.7. Šifra Mistra Krčína - OBSAZENO

29.7.-2.8. Po stopách Bílé paní - volno 6 míst

5.8.-9.8. Sportovní hrátky - volno 2 místa

více

Úřední hodiny o prázdninách

Každé pondělí od 9:00 do 11:00 hodin

Žákovská knížka

Od ledna 2016 naše škola uvedla do provozu internetovou žákovskou knížku více

GDPR

Vážení rodiče, dne 25. května 2018 vešlo v účinnost nařízení Evropské unie 2016/679 (GDPR) upravující podmínky zpracování osobních údajů. více

Volitelné předměty 2024/25

Nabídka volitelných předmětů pro budoucí šesťáky EST, VTV, REV, KAJ

více

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout