Exkurze Letecké muzeum, Technické a Zemědělské muzeum Praha

Škola pro zájemce II. stupně opět uspořádala další z oblíbených výběrových exkurzí. Jedná se o zájmově zaměřenou exkurzi vedoucí tentokrát do prostor Technického a Zemědělského muzea  v Praze a Leteckého muze v Kbelích.

 

V  Národním technickém muzeu zájemci obdivovali rozsáhlé sbírky dokumentující vývoj mnoha technických oborů, přírodních a exaktních věd a průmyslu na území dnešní České republiky.

 

Překvapení v Zemědělském muzeu čekalo naše cestovatele.

Osobně je totiž  provedl bývalý starosta města Třeboně Ing. Jiří Houdek, který je nyní v této instituci zaměstnán. Setkání proběhlo ve vřelé a přátelské atmosféře.

 

Základní expozice v Národním zemědělském muzeu se nachází  na ploše více než 500 m2 ve velkém sále.  Žáci mohli obdivovat dvacítku nejdůležitějších předmětů (traktory, stabilní motory mlátičky, motorové mlátičky a stroje ke sběru brambor) ze sbírky historické zemědělské techniky. Celá expozice je koncipována jako příběh, který provází návštěvníka dějinami mechanizace náročné práce zemědělců. Další prohlídka přinesla návštěvníkům  pohled do každodenního života obyvatel českého a moravského venkova od pravěku až do dnešních dnů.

 

A lahůdka nakonec - Letecké muzeum ve Kbelích  bylo první leteckou základnou vybudovanou po vzniku Československa v roce 1918. Početností a kvalitou sbírek patří k největším leteckým muzeím v Evropě. V současnosti má ve sbírkách 275 letadel, z nichž 85 je vystaveno ve čtyřech krytých halách, 25 v nekrytých expozičních prostorech, 155 je uloženo v depozitářích a 10 letuschopných je provozováno. Řada letounů patří ke světovým unikátům. Expozice muzea se vztahuje bezprostředně k historii československého a českého letectví, zvláště vojenského. Pro srovnání jsou zde vystaveny také vybrané typy světově významných letadel a kromě toho i množství leteckých motorů, součásti draků letounů, výzbroj, výstroj, stejnokroje, prapory, vyznamenání a další památky, které se vztahují k historii československého a českého letectví.

Zprávy a oznámení

Přípravné kurzy Cambridge English 2022-2023

Nabízíme přípravné kurzy anglického jazyka Cambridge English pro naše žáky. 

více

Bakaláři - chyba certifikátu

Možné problémy s provozem žákovské knížky

více

Žákovská knížka

Od ledna 2016 naše škola uvedla do provozu internetovou žákovskou knížku více

GDPR

Vážení rodiče, dne 25. května 2018 vešlo v účinnost nařízení Evropské unie 2016/679 (GDPR) upravující podmínky zpracování osobních údajů. více

Partneři školy

NMS Gföhl

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout