menu

Cíle projektu

Projekt OP VK: „Rozvoj inkluzivního vzdělání na ZŠ Třeboň.“

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

a státním rozpočtem České republiky.

 

Hlavním cílem projektu je zlepšit rovné příležitosti žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (dále jen SVP) v ZŠ Třeboň a podpořit tak inkluzivní vzdělávání na této škole. Hlavního cíle bude dosaženo prostřednictvím naplnění dílčích specifických cílů projektu.
Specifické cíle projektu:
- zavádění nových metod a forem práce s žáky se SVP s využitím moderní informační techniky do výchovně vzdělávacího procesu;
- zlepšení podmínek pro využívání ICT ve vyučování, a to nákupem mobilní počítačové techniky - rozvoj ICT
dovednosti žáků se SVP
- zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků prostřednictvím absolvování kurzů zaměřených na inkluzi a práci s žáky se SVP;
- zavedení nepovinných předmětů, rozvoj zájmového vzdělávání pro žáky se SVP na ZŠ Třeboň (anglické a
německá konverzace, fyzikálně-chemický předmět);
- rozvíjení klíčových kompetencí u žáků se SVP a pedagogických pracovníků, kteří se podílejí na edukaci těchto žáků;
- vytvoření výukového materiálu - prezentací, pracovních listů pro žáky se SVP;
- prostřednictvím externího sociálně-pedagogického pracovníka zefektivnění přístupu k žákům se SVP
(odstranění rutinní slepoty).

 

Zprávy a oznámení

Školička pro budoucí prvňáčky

Ve čtvrtek 2. května a 23. května proběhnou od 16:00 do 16:45  ŠKOLIČKY pro budoucí PRVŇÁČKY.

Srdečně zvou paní učitelky.

 

více

Naše meteostanice

Podívejta se na aktuální data ze školní meteostanice.

https://www.wunderground.com/dashboard/pws/ITEBO7

Prohlídka školy

Na malou prohlídku se můžete podívat prostřednictvím služby Google.

U příležitosti zápisů do naší školičky vzniklo krátké video ve spolupráci s našimi školními skřítky.

 

Přijměte naše pozvání!

Letní hrátky 2024

8.-12.7. Pirátská dobrodružství - volno 6 míst

15.-19.7. Šifra Mistra Krčína - volno 2 místa

29.7.-2.8. Po stopách Bílé paní - volno 17 míst

5.8.-9.8. Sportovní hrátky - volno 9 míst

Přihlášky pouze do konce května.

více

Žákovská knížka

Od ledna 2016 naše škola uvedla do provozu internetovou žákovskou knížku více

GDPR

Vážení rodiče, dne 25. května 2018 vešlo v účinnost nařízení Evropské unie 2016/679 (GDPR) upravující podmínky zpracování osobních údajů. více

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout