menu

Charakteristika projektu

Projekt OP VK: „Rozvoj inkluzivního vzdělání na ZŠ Třeboň.“

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

a státním rozpočtem České republiky.


 

 

Souhrnné informace o projektu

Číslo operačního programu: CZ.1.07
Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Číslo prioritní osy: 7.1
Název prioritní osy: Počáteční vzdělávání
Číslo oblasti podpory: 7.1.2
Název oblasti podpory: Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími
potřebami
Číslo výzvy: 02
Název výzvy: Jihočeský kraj - Výzva č. 2 pro GP - oblast podpory 1.2
Typ projektu: grantový
Typ území: Město

 

Projekt

Název projektu: Rozvoj inkluzivního vzdělání na ZŠ Třeboň
Registrační číslo projektu CZ.1.2.15/02.0013
Název projektu anglicky: The development of inclusive education in primary school Trebon
Předpokládané datum
zahájení projektu:
01.09.2013
Předpokládané datum
ukončení projektu:
31.12.2014
Předpokládaná doba trvání projektu v měsících: 16,0
Rozpočet projektu celkem: 1 084 498,35
Hlavní manažer projektu Mgr. Ivan Rokos

 

V současné době je trendem integrovat děti s diagnózou specifické poruchy učení (poruchy čtení, psaní, pravopisu a matematických schopností) do běžných tříd základních škol. Počty těchto žáků ve třídách rostou, přičemž jejich vzdělávací potřeby se podstatně liší od ostatních žáků. Základní školy upravují vzdělávání žáků s těmito poruchami ve svých školních vzdělávacích programech, tito žáci se dále vzdělávají podle individuálních vzdělávacích plánů.

To vše klade zvýšené nároky na učitele, na jejich pracovní vytížení, další vzdělávání,
organizaci výuky. Záměrem předkládaného projektu je řešit problematiku inkluze žáků se specifickými vzdělávacími potřebami s ostatními žáky na ZŠ Třeboň, zlepšit jejich integraci a přístup k učení.

Aktivity projektu jsou nastaveny tak, aby měly pozitivní dopad nejen na žáky ale i pedagogy ZŠ Třeboň.

Zprávy a oznámení

Školička pro budoucí prvňáčky

Ve čtvrtek 2. května a 23. května proběhnou od 16:00 do 16:45  ŠKOLIČKY pro budoucí PRVŇÁČKY.

Srdečně zvou paní učitelky.

 

více

Naše meteostanice

Podívejta se na aktuální data ze školní meteostanice.

https://www.wunderground.com/dashboard/pws/ITEBO7

Prohlídka školy

Na malou prohlídku se můžete podívat prostřednictvím služby Google.

U příležitosti zápisů do naší školičky vzniklo krátké video ve spolupráci s našimi školními skřítky.

 

Přijměte naše pozvání!

Letní hrátky 2024

8.-12.7. Pirátská dobrodružství - volno 6 míst

15.-19.7. Šifra Mistra Krčína - volno 2 místa

29.7.-2.8. Po stopách Bílé paní - volno 17 míst

5.8.-9.8. Sportovní hrátky - volno 9 míst

Přihlášky pouze do konce května.

více

Žákovská knížka

Od ledna 2016 naše škola uvedla do provozu internetovou žákovskou knížku více

GDPR

Vážení rodiče, dne 25. května 2018 vešlo v účinnost nařízení Evropské unie 2016/679 (GDPR) upravující podmínky zpracování osobních údajů. více

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout